Nhà giáo Phạm Minh Hoàng: Tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp (GNsP)

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp ngay sau khi ông nhận hung tin nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã ký quyết định hủy bỏ quốc tịch Việt Nam của ông. 
Ông Phạm Minh Hoàng, song tịch Pháp Việt, tước bỏ quốc tịch Pháp với mong muốn được đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam, khi ông lo lắng nhà cầm quyền Việt nam sẽ trục xuất ông về Pháp trong nay mai.

Thầy Minh Hoàng cho rằng, nhà cầm quyền cố tình trục xuất ông về Pháp là “tước đi quyền được sống trên quê hương là một hành vi cực kỳ vô nhân đạo”.

Thầy giáo ngoài 60 tuổi đã gửi thư đến ông Đại Sứ Cộng Hòa Pháp tại Hà Nội với thỉnh nguyện được sum vầy với gia đình, chăm sóc người anh bệnh tật suốt mấy chục năm qua:

“Tôi tuyên bố thực thi quyền từ bỏ quốc tịch chiếu theo điều 23 Bộ luật Dân Sự. Tôi xin Ông vui lòng xem như tôi không còn quốc tịch Pháp và chỉ giữ lại quốc tịch Việt Nam.”

Sau đây là bức thư của Nhà giáo Phạm Minh Hoàng gửi đến ông Đại Sứ Cộng Hòa Pháp tại Hà Nội:

…..ooo00ooo…..

Monsieur l’Ambassadeur de France

57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

HaNoi, VietNam

Je soussigné Pham Minh Hoang né le 08-08-1955 à Phuoc-Tuy, VietNam; ayant la double nationalité française et vietnamienne; déclare vouloir exercer mon droit de répudiation conformément aux dispositions des articles 23 du Code civil.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir considérer que je n’ai plus cette nationalité française et de ne conserver que la nationalité vietnamienne

Je vous adresse ci-joint :

– le document officiel attestant ma nouvelle nationalité,

– un justificatif de mon domicile actuel au Vietnam,

– une copie de ma carte d’identité,

En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pham Minh Hoàng.

===========================================

Kính gởi Ông Đại Sứ Cộng Hòa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tôi ký tên dưới đây Pham Minh Hoang sinh ngày 08-08-1955 tại Phước-Tuy, VietNam; tôi có song tịch Pháp Việt. Tôi tuyên bố thực thi quyền từ bỏ quốc tịch chiếu theo điều 23 Bộ luật Dân Sự.

Vì lý do trên, tôi xin Ông vui lòng xem như tôi không còn quốc tịch Pháp và chỉ giữ lại quốc tịch Việt Nam.

Tôi xin gởi đến ông:

– văn bản chứng nhận quốc tịch Pháp

– chứng thực địa chỉ của tôi ở Việt Nam.

– thẻ căn cước Pháp.

Trân trọng kính chào Ông Đại Sứ.

Phạm Minh Hoàng

GNsP