Sao Đảng bỗng dưng ‘không sợ đối thoại’ ? (Phạm Chí Dũng)

Sau vụ Đng Tâm mang tính cc b, hin thi đng mi ch nguy ngp ch chưa bế tc toàn din. Đây là lúc mà gii bt đng chính kiến không cn vi vã, st rut, cung quýt, càng không cn "cu xin đi thoi"… Nhng cuc gp g vào thi gian này, tuy vn nên xúc tiến, nhưng ch có ý nghĩa "hiu nhau hơn" mà chưa th gii quyết nhng nan gii căn cơ ca đt nước và bn cht chế đ.
Đối thoi ch thc s đt được kết qu dân sinh - dân ch - dân quyn khi đng b ép vào chân tường - mt "vách đá tài chính" v ngân sách, suy thoái dn đến khng hong kinh tế, phn kháng và hn lon xã hi, ni b chính tr phân rã cùng trào lưu "tách đng", tt c cùng cng hưởng.
3 kế hoch "đi thoi"
Dù nửa đu năm 2017 vn chưa qua, nhưng đã có đến 3 s kin "đi thoi" khiến lùm xùm dư lun.
Cuộc "đi thoi" đu tiên thuc v chc trách ca Hi Nhà văn Vit Nam vi kế hoch "Hi ngh hòa hp dân tộc v văn hc" và "s mi tt c các nhà văn hi ngoi v nước tham d", d đnh t chc vào tháng 4/2017, nhưng cho ti gi hoàn toàn bt vô âm tín. Nghe nói tuyt đi đa s nhà văn hi ngoi đã c tuyt li mi b xem là quá sc m dân t hi đoàn b xem là "cánh tay nối dài ca đng".
Sự kin đi thoi th hai đã din ra đúng nghĩa, dù là "nước đến chân mi nhy". Ti mt đa danh ln đu tiên xut hin trên bn đ chính tr thế gii : Đng Tâm. Ln đu tiên, mt nhân vt đi din cho thói kiêu ngo cng sn ca đng cm quyn là Ch tch Hà Nội Nguyn Đc Chung phi viết cam kết nhượng b trước đám đông nông dân ch chc ch "ni lon".
Và đến ý tưởng "đi thoi" ch mi ny sinh vào tháng 5/2017 : hi ngh trc tuyến toàn quc sơ kết mt năm trin khai thc hin Ch th 05 ca B Chính trị vy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh" vào sáng 18/5/2017 đã bt hn khí sc nhàm chán khi Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đt nhiên nhn mnh : "Chúng ta không sợ đi thoi, không s tranh lun, bi vì sự phát trin ca mi lý lun và ca hc thuyết cách mng nào ri cũng phi da trên s c xát và tranh lun. Và cũng chính s tranh lun đó to ra cơ s đ hình thành chân lý".
Dấu hiu đáng chú ý là vào năm nay, có v s vic tr nên "quyết lit" và gp gáp hơn. Nếu năm ngoái Võ Văn Thưởng ch hé ra ý đnh "đi thoi" mà không kèm theo kế hoch nào và cũng chng làm gì sau đó, thì ln này ông Thưởng đã nhích thêm mt chút (mi ch mt chút) khi thông tin cho báo gii nhà nước : "Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua mt văn bn hướng dn v vic t chc trao đi và đi thoi vi nhng cá nhân có ý kiến và quan đim khác vi đường li, ch trương, quan đim ca Đng và pháp lut ca Nhà nước".
Sau động thái trên ca Võ Văn Thưởng, mt s ý kiến trong gii phn bin t ra hào hng và vn vã đón nhn "ch trương đi thoi ca đng". Mt s khác trong đu tranh dân ch nhân quyn trong nước cho rng kỳ này đng có v nghiêm túc hơn trong vic đi thoi, mc dù vn ch dùng li đo t theo cách ám chỉ "người khác bit quan đim" ch chưa dám gi thng tên "người bt đng chính kiến".
Nhưng ti sao t nhiu năm qua, đã có không ít li kêu gi đi thoi t gii trí thc phn bin đc lp mà đng vn không chu có "ch trương" ? Thm chí ngay c li kêu gọi này xut phát t nhóm trí thc "phn bin trung thành" cũng không khiến đng my may đng lòng ?
Vì sao đảng bng nhiên mun "đi thoi" ?
Có khá nhiều bng chng v thế ch đng đ ngh đi thoi đã tng thuc v gii phn bin và bt đng ch không phải chính quyn.
Từ năm 2015 đến nay, "Nhóm 61" - mt tp hp mi ca mt s trí thc đng viên và nhng người thuc phong trào hc sinh và sinh viên Sài Gòn trước năm 1975 - đã vài ln gi thư yêu cu cho Bộ chính trị v nhu cu đi thoi và đ ngh "ít nht mt cuc gp đ góp ý". Nhưng t Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng tr xung, tt c nín bt, không mt li hi âm.
Còn trước đó, vào năm 2014 khi n ra v h đt giàn khoan HD 981 ca Trung Quc Bin Đông, nhiu trí thc đã yêu cu Bộ chính trị phi đi thoi đ x lý dt khoát vn đ đi sách vi Bc Kinh. Nhưng Bộ chính trị đã như th cm khu.
Vào giữa năm 2016, khi cuc biu tình bo v môi trường bùng n min Trung và kéo theo các cuc biu tình liên tiếp ca người dân hai đu cu Hà Ni và Sài Gòn, Ủy viên B chính tr Võ Văn Thưởng bt cht tung ra mt phát ngôn hàm ý vi thoi vi dân" như mt đng tác xoa du không khí phn n trong dân chúng. Nhưng sau đó ông Thưởng đã "bit tích" trước cnh công an Vit Nam l nguyên hình hài, hùng hổ bt b và đánh hi đng không thương tiếc hàng trăm người biu tình.
Có thể gii thích thế nào v cái cách thp thò rt thiếu chính danh như thế ca "đng ta" ?
Trên phương din tâm lý, sĩ din ca đng là cao vi vi, dù sp chết đến nơi vn còn vi vi cao. Tâm lý đu tiên và luôn có là "ta đường đường là y viên Bộ chính trị, sao phi h mình ngi ngang hàng và nói chuyn vi my tay trí thc ch là đng viên thường ?"
Còn nếu có din ra mt cuc đi thoi trong mơ, cái gì s được nói ra ? Chng l giới lãnh đạo đy sĩ din và o tưởng quyn lc li chu ngi im đ nghe "đám trí thc nhiu chuyn" răn dy s cn kíp phi b ngay Điu 4 Hiến Pháp, chm dt ngay s đc tôn lãnh đo ca đng cm quyn, thoát Trung và c thoát Cng, chng tham nhũng t ngay trong nhà mình… Toàn những chuyn quá khó nghe và quá khó nut ! Toàn nhng chuyn "b đng là t sát !".
Kết qu là cho đến tn gi này, khi quá nhiu dư lun sôi sc v hin tình "đng nát như tương" và "đt nước nát như cám", vn không có ni mt cuc đối thoại cho ra hn gia mt đng vn tuyên xưng là chính danh vi nhng người chng cn danh chính nhưng nghim nhiên ngôn thun.
Không ít người trong gii phn bin nói thng rng đng hy vng gì v "bn lĩnh đi thoi" ca gii lãnh đo ngày nay. H còn đang phải dành đến 99% thi gian và tâm trí đ lo đi phó trit h nhau trong ni b, ly đâu ra hơi sc đ ngi nói chuyn vi my ông trí thc. Mà c nghe đến trí thc là h li lc đu quy quy.
Rất có th ch sau v Đng Tâm tháng 4/2017, khi Ch tch Hà Nội Nguyn Đc Chung phi "h mình" đến tn thôn Hoành đ đi thoi vi bà con nông dân quyết t gi đt, B Chính tr đng mi nhn ra là mt khi đng và chính quyn không có được tiếng nói "nht trí" trong vic đàn áp người dân Đng Tâm, mà ngay c có chủ trương dùng bo lc đàn áp thì chng có gì chc chn là lc lượng vũ trang s dám ra tay, còn Đng Tâm s không biến thành mt Thái Bình th hai đ tr thành mt cuc khi nghĩa bùng n d di toàn min Bc…, mi dn đến phát ngôn "không s đi thoi" của Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng…
Đảng mun gì ?
Cũng như gic mơ cng sn ch nghĩa try trt quăng qut trong nhng người bo th nht ca đng, cuc gp gia s người này vi nhng trí thc chng còn mơ màng vào ch nghĩa xã hi vn là một tiến trình vô cùng chm chp và xen k không hiếm cơn mng du.
Trong hiện tình khn qun Vit Nam, đi thoi ch manh nha thành hình nhng nơi và vào nhng thi đim cc chng đã đi vi chính quyn, nhũng cp đa phương có đim nóng như Đng Tâm mà đảng không th không h mình, ch không phi cp trung ương. Đi thoi vi nông dân, ngư dân, tiu thương vì b tước đot kế sinh nhai cui cùng - nhng người b coi là sp "làm lon", ch không phi vi nhng trí thc được chính quyn đánh giá là "chưa nguy him lm."
Nhưng v Đng Tâm ch là mt mi la. Còn nhiu mi la khác trong dân chúng. Trong gii trí thc…
Chỉ đến lúc này, sau khi đã hp mãi và nghĩ mãi nhưng không còn cách nào khác, đng đành lê tm thân tàn t đến "nhng người khác bit về quan đim".
Nhưng lúc này mi là bt đu, ch mi bt đu thôi, cho cơ chếi thoi".
Còn bắt đu t đâu và tiếp ti như thế nào ? Nhng câu hi nát óc.
Bắt đu t đâu đ gii đi lp không có lý c nào cho rng "đng ta" s đi thoi ?
Nhằm nhng mc đích và kết qu gì cho "đi thoi" ?
Thuyết phc, vn đng và lôi kéo như mc tiêu truyn thng chăng ? Nhưng mc tiêu này liu có đt được khi trí thc ngày càng tan v nim tin vi đng và nguy him hơn c là ngày càng bt tr và ít s hãi hơn, cho dù đng vn dùng công an đ răn đe bt b thường xuyên ?
Nhiều năm qua, rõ ràng phương pháp "đi thoi trong đn công an" bng đ th sách nhiu, theo dõi, canh nhà, triu tp, đánh đp và dùi cui đe nt ca gii "công an nhân dân làm công tác dân vn" đã quá ít tác dng, phn cm và còn b công luận trong và nước cùng quc tế lên án là phn đng.
Hay đảng cn chuyn qua thái đ "lng nghe" và "chia s" ?
Một kiu cách nhưng s tiếp thu ý kiến trí thc" có v s tm n trong hoàn cnh nước sôi la cháy này, ít nht cũng đt được mc đích m dân. Đi vi dân Vit vn thường b ma m. Nht là vi nhng v trí thc mà ch mi nghe mt chút hơi hướng "đng m rng dân ch", chưa biết thc hư thế nào đã vi ri rít, cung quýt "xin được đi thoi".
Nếu ch nhm mc đích xoa du tm thi, không có gì cao tay hơn là đng c t chc vài cuc đi thoi vi nhng trí thc hoc nhóm trí thc được đng xếp vào danh sách "phn bin trung thành". Mi vic v cơ bn s din ra vi tính cht "ngoan hin d bo" như khi đng nói chuyn hay ch đo các hi đoàn nhà nước. S ch ghi nhn nhng ý kiến góp ý v điu chnh chính sách, còn ý kiến nào phn bác v th chế chính tr như điu 4 Hiến pháp thì coi như "không nghe, không biết"…
Kết thúc nhng cuc đi thoi trên, đng s cho báo chí nhà nước và đám dư lun viên "tuyên truyền sâu rng" v ch trương và kết qu thc hin đi thoi ca đng. Trí thc s sm tha mãn, theo đúng đc tính "d dao đng" ca h. Và biết đâu đy, nhng trí thc "phn bin trung thành" li loan truyn bài hc kinh nghim v "thành tâm ca đng" cho đám trí thc phn bin đc lp và c cho các t chc xã hi dân s đc lp. T đó mi thy đng m rng vòng tay yêu thương đến thế nào, đ k nào còn dám nói là đng s đi thoi ?
Hay sâu kín hơn, li có nhng nhân vt, thế lc nào đó trong đng muốn vn dng cơ chế đi thoi đ li dng mt ít nhân vt bt đng và t chc xã hi dân s làm cu ni vi gii chính khách phương Tây và ly lòng người Vit hi ngoi, tích cc thu xếp cho "hu s"…
Nhưng dù gì, nhng mc tiêu và cách thc trên mi ch là não trạng ca đng - mt não trng vn rt ch quan duy ý chí và thường sai lch rt nhiu so vi thc tin.
Giới bt đng nên làm gì ?
Cuộc khng hong Đng Tâm đã tr thành mt bài hc rt có ý nghĩa dành cho gii trí thc phn bin và gii bt đng chính kiến : chính quyn ch buc phi ngi vào bàn đi thoi, mà thc cht là đàm phán các điu kin dân ch và nhân quyn vi dân chúng, khi các "công bc ca dân" đã hoàn toàn bế tc v phương pháp lun ln phương pháp áp chế dân.
Bởi thế, nhng trí thc và người đu tranh nhân quyn mun có được kết qu đi thoi tht s có ý nghĩa vi đng, cn chn đúng thi đim và bi cnh bế tc ca đng. Sm quá s b gim hoc mt tác dng. Thm chí còn b thói kiêu ngo ca đng nhìn t trên xung và ch dng đó.
Sau vụ Đng Tâm mang tính cc b, hin thi đng mi ch nguy ngp ch chưa bế tc toàn din. Đây là lúc mà gii bt đng chính kiến không cn vi vã, st rut, cung quýt, càng không cn "cu xin đi thoi"… Nhng cuc gp g vào thi gian này, tuy vn nên xúc tiến, nhưng ch có ý nghĩa "hiu nhau hơn" mà chưa th gii quyết nhng nan gii căn cơ ca đt nước và bn cht chế đ.
Đối thoi ch thc s đt được kết qu dân sinh - dân ch - dân quyn khi đng b ép vào chân tường - mt "vách đá tài chính" về ngân sách, suy thoái dn đến khng hong kinh tế, phn kháng và hn lon xã hi, ni b chính tr phân rã cùng trào lưu "tách đng", tt c cùng cng hưởng. Bi cnh chính tr - xã hi càng tim cn đim cng hưởng này, đng mà đc bit là nhng b phn "muốn thay đi" hoc mun tìm li thoát trong đng s càng cn đến đi thoi, càng biến din "thành tâm" hơn trong đi thoi, t đó mi có th tng bước m ra dân ch, nhân quyn và thay đi bn cht chế đ.
Nếu đã chu đng được vài ba chc năm, chng lẽ giới bt đng chính kiến và đu tranh nhân quyn không th kiên nhn thêm mt vài năm na ?

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 24/05/2017