Lãnh đạo lạc hậu về tư tưởng, sai lầm về chính sách đẩy đất nước tụt hậu (Nguyễn Khắc Mai-Trần Quang Thành)


Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Hội nghị trung ương 5 khóa 12 Đảng cộng sản Việt Nam sau 6 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 5/7 đã kết thúc ngày 10/5/2017 với 3 nghị quyết về định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Nghị quyết kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.
Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã có vài bình luận về hội nghị này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.
Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe