Đi tìm giải pháp chung cho những vấn đề quốc gia (Nguyễn Gia Kiểng)

 Những sự kiện đau lòng này làm chúng ta nhớ lại thảm kịch thuyền nhân của nước ta trước đây và một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng cần một giải pháp chung cho một vấn đề quốc gia chứ mỗi người không thể luồn lách để tìm một giải pháp cá nhân cho riêng mình. Rất nguy hiểm, ngay cả cho thiểu số rất nhỏ có phương tiện để tự giải thoát.
Đi tìm giải pháp chung cho những vấn đề quốc gia (Nguyễn Gia Kiểng)

Một hình ảnh đang làm thế giới xúc động: một em bé 3 tuổi trên một bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Em bé như nằm chơi nhưng đã chết. Con một gia đình người Syria vượt biển sang xin tỵ nạn tại Châu Âu. Cả gia đình đã chết vì đắm tầu và xác em bé dạt vào bờ.
Tôi vừa tới Vienna, thủ đô Áo, ngày 27/8 vừa qua. Đó cũng là ngày một xe đông lạnh chứa 71 xác người tỵ nạn, phần lớn là người Syria, được phát giác ở ngoại ô thành phố. Thảm kịch người tỵ nạn đang làm rúng động Châu Âu.
Những sự kiện đau lòng này làm chúng ta nhớ lại thảm kịch thuyền nhân của nước ta trước đây và một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng cần một giải pháp chung cho một vấn đề quốc gia chứ mỗi người không thể luồn lách để tìm một giải pháp cá nhân cho riêng mình. Rất nguy hiểm, ngay cả cho thiểu số rất nhỏ có phương tiện để tự giải thoát.

Bài viết của tác giả Nguyễn Gia Kiểng