Thế giới " nín thở " nhìn về những diễn tiến của cuộc bầu cử Mỹ 2024 với Ô. Nguyễn Gia Kiểng (Người Việt Channel)

  https://www.youtube.com/watch?v=vtz4X_4btbQ

Tôi ngạc nhiên không thấy ai đưa ra giả thuyết là Putin đến Việt Nam để yêu cầu Việt Nam xuất khẩu công nhân qua Nga để thay thế cho những công nhân Nga mà Putin động viên để gửi sang chiến trưởng Ukraine.
 
Có thể lắm! 
 
Putin đang cần nhập khẩu công nhân và Việt Nam đang cần xuất khẩu công nhân.
 
Chia sẻ với các bạn cuộc thảo luận với nhà báo Hoàng Bách trên Nguoi Viet Channel.
 
Nguyễn Gia Kiểng