Vụ án Vạn Thịnh Phát : Showbiz của thể chế (Tùng Phong)

 Thc ra, nhng "quí tĐ" này va là "sn phm", va là nn nhân ca th chế.


                                                        Bà Trương M Lan ra tòa ti thành ph H Chí Minh ngày 5/3/2024

Nhng con voi trong phòng x án

S tin hơn 1 triu t đng, tương đương vi 42 t USD mà bà Trương M Lan cùng đng phm b cáo buđã rút khi ngân hàng SCB đ cp vn cho hơn 1000 công ty con, công ty ma trong h sinh thái Vn Thnh Phát trong 10 năm, nếu qui đi ra t 100 USD, xếp chng nhng cc tin lên nhau, s cao bao nhiêu ?

Mi 1 t dollar có đ dày 0,10668 mm. 1 t USD đi ra 10 triu t 100 USD ta đã có ct tin cao 1.066,8 m. Vi 42 tỷ USD, ct tiđó cao hơn 42 km (42.000 m), tc là cao hơn núi Everest (8.849m) gn 5 ln.

Hãy th làm mt s so sánh. TheoNgh quyết s 29/2021/QH15 ca Quc hi v Kế hoch đu tư công trung hn giai đon 2021-2025 , ngành Y tế được phân b 24.135,4 t đng vđu tư công t ngun ngân sách nhà nước. Bên cnh đó, B Y tế được phân b tđa thêm 14.000 t tiđu tư nâng cp y tế cơ s. Như vy, tng ngân sách cp cho B y tế trong 5 năm là 38.138 t đng. Trung bình, ngành y tế được cp khong 7.627,6 t đng, tương đương khong 305 triu USD/năm. S tin 42 t M kim đ cp cho B y tế Vit Nam xài trong thi gian… 137 năm. Còn nếu so vingân sách B Công an ca Vit Nam năm 2024 khong 113 ngàn t , tương đương khong 5 tỷ USD/năm thì s tin 42 t M kim đ dùng cho hơn 8 năm. S tiđó cũng đ đ xây dng 4thành ph mi Bình Dương  hay 140 tòa nhà Landmark 81 .

Vn chuyn s tin mt khng l đó cđến hàng ngàn chuyến xe ch tin chuyên dng, hàng ngày, hàng tun, trong nhiu năm t các chi nhánh ngân hàng SCB ch đến tr s Vn Thnh Phát trước vô s lp giám sáđược coi là cht ch nht ca h thng ngân hàng, cơ quan cnh sát kinh tế, qun lý nhà nước các cp qu thc là mđiu không tưởng. Vy mà nó đã din ra.

Mt thông tin đáng chú ý mà báo chí trong nướđưa tin là t 2016 đến tháng 9/2022, các thành viên T giám sát thuc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có trên70 lượt văn bn báo cáo , đ xut lãnh đo các cp v vic kim tra, thanh tra, đưa SCB vào din kim soát toàn din, kim soáđc bit nhưng không được cp trên chp thun. Cn nhđến mt nhân vt là ôngTô Duy Lâm , nguyên giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, người có thâm niên qun lý hơn 20 năm, chc chn biết rt rõ sai phm ca SCB và Vn Thnh Phát, đã nđơn t nhim vào tháng 3/2021. Sai phm ca SCB thc ra đã b phát hin t nhiu năm trước. Tuy vy, ch mt s thành viên caĐoàn Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước và 5 cu lãnh đo Cc Thanh tra Giám sát ngân hàng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Cc II)  b truy t và x lý như truyn thông trong nướđưa tin mà không có nhng quan chc cp cao hơn b nêu tên. SCB là ngân hàng ln ch sau nhóm Big4 và nhng sai phm có qui mô "khng" trong thi gian dài như vy không th các quan chc ngân hàng nhà nước cp cao hơn vô can.

Theo cáo trng và thông tin mà cơ quan điu tra B Công an Vit Nam cung cp cho báo chí,Trương M Lan và đng phđã gây thit hi 415.000 t đng . Bà Lan b đ ngh truy t 3 ti : "Đưa hi lộ", "Vi phm quy đnh v hođng ca ngân hàng" và "Tham ô tài sn". Ngoài ra,bà còn b khi t ti "Lđo chiếđot tài sn" thông qua vic phát hành 25 lô trái phiếu vi s tin hơn 30.000 t đng ca 42.000 nhà đu tư . Vi nhng gì mà cơ quan điu tra mô t thì SCB và Vn Thnh Phát là mt h thng phc tp vi qui trình lđo tinh vi, khép kín t trên xung dưới có qui mô chưa tng có trong lch s ngân hàng Vit Nam.

Tuy nhiên, thc ra "qui trình" huy đng tin gi ca SCB và rút rut bng các công ty ma và h sơ vay khng thc ra không phi là th đon gì cao siêu, mi m. Cách thc hi l ca bà Trương M Lan cũng chng có gì là tinh vi. Tin hi l đượđng trong nhng thùng xp c ln và ch đến tn nhà riêng ca quan chc. Ging như viên cu giáđc công an Hi Phòng Đ Hu Ca, xe ch tin ngân hàng ch vào tn phòng ng đương sĐiđó cho thy h thng giám sát ngân hàng ca Vit Nam hoàn toàn vô dng và nhng sai phm b che du bi quyn lc t thượng tng. Vic Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có ti 70 báo cáo, văn bđ ngh thanh kim tra và giám sát toàn din SCB t nhng năm 2016 b b qua không th ch có mi Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước có th "mt tay che tri".

Xut hi tòa có mt nhân vt mà báo chí Vit Nam đ cp rt thoáng qua. Đó là ông Chu Lp Cơ, chng bà Trương M Lan. Ngườđàông Trung Quc này b bt giam vào tháng 11/2022 cùng vi vÔng ta là ngườđng tên nhiu bđng sn có giá tr l Hongkong. Điu k l là trong thi gian b tm giam, bng cách nàđóông ta vn báđược chúng, thu v hàng trăm triu M kim. BBC Vit ng đã dn lithông tin t Bloomberg  cho biết, tháng 6/2023, ông ta đã bán mt khách sn 132 phòng  khu Tin Hau (Thiên Hu) vi giá 470 triđô la Hong Kong (HKD), tương đương 60 triu USD. Cùng thi gian đó, Chu cũng đã bán mt d án kháđang được thi công  khu Quarry Bay (vnh Quarry) vi giá 412 triu HKD (khong 52,7 triu USD). Gia đình bà Lan và ông Chu s hu mt danh mđu tư bđng sn tr giá hàng t M kim  Hongkong t nhng năm 2000.

BBC cũng dn li ngun tinHK01 , con gái ca hai ông bà là Chu Duyt Hng đng tên tòa nhà hng A  trung tâm Hongkong là Nexxus Building, đã được bán vi giá 6,4 t HKD (xp x 820 triu USD). Tha thuđã được hoàn tt vào tháng 12/2023. Tt c các bất động sản  Hongkong, Singapore ca gia tc Trương  Chu hiđđược rao bán vi giá bán thp hơn nhiu so vi thđim h mua.

S tin hơn 1 t M kim t vic bán nhng tài s Hongkong và Singapore trong thi gian hai v chng ông bà Chu-Lan đang  tri tm giam ca B Công an Vit Nam đang  đâu ? Ti sao h có th bán tháo tài s nước ngoài trong khi v trong tri giam ? Hàng t dollar thu được t vic bán tài sn có được thu hđ đn bù các thit hi mà Vn Thnh Phát gây ra  Vit Nam hay không thì cơ quan điu tra không đ cp ti. Đó cũng là m"con voi" khác trong phòng x án.

Trương M Lan : t hình m"nn kinh tế có đuôi" ttđ khng hong tài chính

Hôm 5/3, bui xét x đu tiên, bà Trương M Lan xut hi tòán Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn mt năm tm giam đ phc v điu tra. Ngườđàn bà đã 68 tui nàđã gân tượng bi phong thái hoàn toàn t tin, đim tĩnh, tr li rành mch và rt văn hóa trước nhng câu hi có phn th hin quyn uy ca viên ch ta phiên tòa.

Ch cách đây không lâu, cái tên Trương M Lan và gia tc h Trương được bao trùm bi nhng lđn thi v quyn uy cũng như s giàu có ch quc". Trong thi gian gn 3 thp k, Vn Thnh Phát là mđế chế và thế lc không th đng ti. Hành trình t mt cô hàng xé ch An Đông thông qua cá