Bí ẩn Hồ Cẩm Đào (Ngô Nhân Dụng)

Hình nh H CĐào b s nhc ngay trong đi hđng cho thy Tp Cn Bình đã cng c đa v vng chc, không còn lo b cá"lãnh t k cu" quy phá na. Nhưng cũng cho thy nhng người cng sn không còn chút tình nghĩđng chí nào na. Đó là mt bài hc cho dân Trung Hoa cũng như dân Vit Nam !


Đảng cộng sản Trung Quđã tng dùng đi hđng làm cơ hi thanh trng ni b ; không nhng ct chc mà còn c tình làm nhc các cán b lãnh đo cao cp. Năm 1959, đi hđưa ra mt ngh quyết lêán Bành Đc Hoài là "phn t phn cách mng theo ch nghĩa sđi (tu chính ch nghĩa)". "Bành Nguyên Soái" tng được suy tôn là anh hùng khi ch huy quâđi Trung Quốc trong cuc chiến tranh Hàn Quc 1952, nhưng đã "phm ti" phđi chính sách kinh tế "Bước Nhy Vt" ca Mao Trch Đông. Trong thi Cách Mng Văn Hóa hn lon, t 1966, Tp Trng Huân, thân sinh ca Tp Cn Bình, cũng b t là m"phn t phn đng" và b đđa nhiu năm.

hocamdao1

Sau cùng viên trợ lý nâng được Hồ Cẩm Đào đứng lên và kéo đi. Họ Hồ dừng chân, ghé xuống nói gì đó, Tập Cận Bình gật đầu nhè nhẹ nhưng không quay lại nhìn.

Dân Trung Hoa không được chng kiến nhng cuc thanh trng ni b đó.

Ngày nay khác, vì có internet. Trong tun trước, c thế giđược thy cnh cu Tng bí thư H CĐào, 79 tui, b kp nách kéo ra khi hi trường. Tuy nhiên, hơn mt t dân Trung Quc ch được thy cnh H CĐào lúc b phiếu bu Trung ương Đng và sau đó là hình nh lúc bế mc, cái ghế công, bên tay trái Tp Cn Bình, b b trng. Đến cui tun, Tân Hoa Xã mi gii thích trên Twitter rng H CĐào mt mi nêđược dn ra ngoài ngh ngơi. Và nói thêm, sc không đã kh quan !

Không ai tin nhng li gii thích đó ; nhưng cũng không ai dáđt câu hi : Chuyn gì đã xy ra ?

Báo chí nước ngoài phi nghiên cu nhng đon phim đ tái lp li th t câu chuyđã xy ra.

Trong gn 2.000 đi biu d đi hi, hàng ghế ch ta là hình nh Tp Cn Bình ngi bên phi H CĐào, ngườđng đĐảng cộng sản 10 năm trước. Giang Trch Dân, người tin nhim ca H, cũng ch chính thc nm quyn 10 năm, không ti d được vì đã 96 tui. Bây gi Tp Cn Bình phá l thi hn 10 năm, chính thc làm Tng bí thư suđi !

Trước khi đi hi công b ban chp hành trung ương mi, người ta thy H CĐào, ngi gia Tp Cn Bình và Lt Chiến Thư, thò tay ra mó vào mt tp tài liu. Hình chp bn tài liu hé m sau này cho biết trong đó có danh sách Trung Ương Đng, toàn là tay chân ca Tp Cn Bình.

Không ai biết H CĐào s vào sp giđó đ làm gìÔng ta có đnh nêý kiến khác thường nào không ? Ch Lt Chiến Thư, ngi bên trái Hđưa tay chn lên tp giy, kéo v phía mình và đt dưới mt tm bìa màđ, trong khi ghé tai nói nh vi H.

Tp Cn Bình ngi phía bên kia, liếc mt nhìn không nói gì, ri quay đu nhìn sang bên mt. Hình như đó là mt tín hiu, mt nhân viên tr lý chy ngay ti ghé tai nghe lnh, Tp Cn Bình đp ngón tay lên mt t giy trước mt. H CĐào ngi im liếc mt nhìn cnh đó và lng nghe. Viên tr lý quay sang nói nh vi H rđưa cánh tay mt tay nâng ông già đng dy.

H CĐào rút ra khi tay viên tr lý, không chđng lên. Viên tr lý phi ra đng phía sau, dùng c hai tay nhc hai bêông già lên, nhưng cũng không được. Trong lúđó, H CĐào vđưa tay s lên tp giy trước mt Tp Cn Bình, b Tp ngăn li.

Sau cùng viên tr lý nâng được H CĐàđng lên và kéđi. H H dng chân, ghé xung nói gì đó, Tp Cn Bình gđu nhè nh nhưng không quay li nhìn. H đt tay lên vai th tướng Lý Khc Cường, ngi bên tay mt Tp Cn Bình, Cường gt gt nhưng cũng không quay đu nhìn li.

Khi H CĐào còđng đu Trung Quốc, Lý Khc Cường là mt người có trin vng lên thay, vđược H nâng đ khi làm ch tch Đoàn Thanh niên cộng sản. Tay chân thân tín ca H đđượđào to trong oàn" này, trong đó có Vương Dương và H Thun Hoa. Vương Dương đng hàng th tư trong Thường V Bộ Chính trị nhim k 2017, H Thun Hoa tng làm phó th tướng. C ba người thuoàn Phái" này, năm nay đu b Tp Cn Bình cho v hưu.

Khi H CĐàđược dn ra ngoài, bướđi sau lưng 19 lãnh t cao nhđng ngi trên bàn ch ta, không mt người nào quay đu li chào tin. Tt c đu gi nét mt lnh lùng, nhìn thng trước mt, coi cnh tượng áp giông ch tch cũ ra ngoài hi trường din ra sau lưng mình là bình thường, không khác gì cnh con rui bay trên chén trà trước mt. My ngườđang nói chuyn vi nhau c tiếp tc nói không ngh !

Người ngi bên tay trái H CĐào là Lt Chiến Thư khi thy h H b lôđng lên và kéđi, đã nhm dy tính bước theo, nhưng đã được người ngi sau mình là Vương H Ninh níu tay gi li. Lt Chiến Thư đang đng hàng th ba trong ban Thường V nay đã ti tui 72, phi v hưu. Nhưng Vương H Ninh mi 67, thua Tp Cn Bình 2 tui, đã được thăng t hàng th 5 lên hng 4 và vn gi vai trò lý thuyết gia cđng, vi nhim v ph biến Tư tưởng Tp Cn Bình !

H CĐào chc s được yên hưởng tui già vì không còn cơ hi nàđ chng đi. S mnh ông còn may mn hơông t là H Tôn Hiến, mt nhân vt ni tiếng đi vi người Vit Nam vì được Nguyn Du k trong Truyn Kiu. Sng vào thế k 16, H Tôn Hiếđã lp nhiu công trng dp tr "gic Oa", nhng tay tho khu thường cướp bóc vùng duyên hi Trung Quc, trong đó có T Hi. Nhưng vào cuđi, H Tôn Hiến b b tùđược tha thì chết vì b đđc, năm 1563. Khi người con đem xác b v tính chôn c làng,  tnh An Huy bây gi, thì dân chúng phđi, phi b áo quan bêđường mà chy. Khi Nht Bn tn công chiếm Cao Ly (159298) H Tôn Hiến lđược phc hi, dân Hàng Châu lđn th.

Hình nh H CĐào b s nhc ngay trong đi hđng cho thy Tp Cn Bình đã cng c đa v vng chc, không còn lo b cá"lãnh t k cu" quy phá na. Nhưng cũng cho thy nhng người cng sn không còn chút tình nghĩđng chí nào na. Đó là mt bài hc cho dân Trung Hoa cũng như dân Vit Nam !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 29/10/2022