Địa ốc Trung Quốc lâm nguy (Ngô Nhân Dụng)

Cơn khng hong ca ngành đc có th gânh hưởng dây chuyn. Các ngân hàng cho nhà xây ct vay tin lo không đòđược n. Thân ch ca các ngân hàng đó cũng lo lng, h có th kéo nhau đến rút tin ra, tt c s kéo theo c nn kinh tế đa phương đi xung.
Cho ti năm nay, ông Ha vn bình an vô s. Trung Quc chc chn khác M, vì h đang xây dng ch nghĩa xã hi vđc tính Trung Quc !

Ngày 22/07/2022, hai người lãnh đo công ty Hng Đ Bc Kinh phi t chc. Công ty yêu công ch tch Ha Gia n (Haijun Xia, 许家印) và giáđc tài chánh Phan Đi Vinh (Darong Pan, 潘大荣) ngh viđ h bđđiu tra ti sao các ngân hàng đã sai áp mt s tin mt tr giá 2 t m kim mà phân b qun lý nhà ca ca công ty thế chp khi vay n, theo bn tin Bloomberg.

TĐoàn Hng Đi (Evergrande Group, 恒大集) năm ngoáđã suýt phá sn vì không th tr ngay 37 t USD trong s hơn 300 t USD tin n. Năm nay, Hng Đi m đu mt cơn khng hong đc chưa tng th Trung Quc vì nhng người mua nhà phn kháng đng lot khp nơi.

T tháng By, nhiu người mua nhà tr góp t ý ngưng không tr tiếp. Hành đng tp th táo bo này bđu vi TĐoàn Hng Đ tnh Giang Tây. Người ta t chi tr tin vì h đã đt mua nhng căn h đang xây nhưng thy công trường ngưng hođng. Hi lý do mi biết vì nhà thu không có tin tr lương cho công nhân. Dân mua nhà nói h ch tiếp tc tr tin khi biết chc ngày nào s được giao nhà !

Hành đng tuyt vng và bt ng ca nhng người mua nhà đã lan qua nhiu thành ph và s nh hưởng đến nhiu lãnh vc khác. Hàng ngàn nhà thu xây ct hoc thiết kế vườn tược cho các khu nhà đang xây cũng ngưng không tr n ngân hàng, vì chính h không được công ty đc tr tin. Ngày 15/7, mt nhóm các nhà thu này ký tên chung gi thư đến tr tđoàn Hng Đ H Bc, loan báo t nay h s ch nhn tr bng tin mt, không cho tr sau. H còn cnh cáo, "Hng Đi s phi chu trách nhim v các tai hi lan theo dây chuyn" trên c nn kinh tế đa phương. Chính ph trung ương phđng ra bđm vic xây ct s được tiếp tc và lo tìm cách bi thường cho người mua.

Nhng d án nhà ca xây d dang trên toàn quc tr giá 590 t m kim. Nhiu cao c, tng cng hàng triu mét vuông, b b hoang vì công ty xây ct hết tin mà không vay được na. Nhiu tòa nhà b b hàng chc năm cho c hoang mc. Trong nđu năm 2021, 15 tòa cao c b phá sp vi 4,6 tn thuc n, trong 45 giâđng h, vì cnh hoang tàn làm chính quyn mt uy tín.

Giá nhà ca bđu xung vào tháng 9 năm ngoái, lđu tiên k t năm 2015. Đến tháng 12/2021, cơn khng hong bđu khi công ty Hng Đi không hoàn tr được mt món n vay bng m kim.

Đu năm nay đã có hy vng th trường phc hi ; nhưng vào tháng Ba ông Tp Cn Bình ra lnh đóng c Thượng Hi và hàng chc thành ph khác, các công trường xây dng phi ngưng. Ngân Hàng Trung Ương đã h tr th trường bng cách h lãi sut, chính quyn b bt cáđiu kin hn chế khi mua nhà nhưng ti các thành ph ln s nhà báđã gim 40% so vi năm ngoái.

Th trường đc bđu trì tr t năm ngoái. Các công ty đc phi h giá" đ chiêu m khách. Mt công ty  miĐông đã đ ngh người mua không cn tr tin mt mà có th tr bng các trái dưa, 5.000 ký lô dưa thay cho 100 ngàđng nguyên.

Trong 30 năm qua, các công trường xây dng là mt hođng chính giúp kinh tế Trung Quc phát trin, đóng góp 25% đến 30% vào Tổng sản lượng nội địa. Sau khi Bc Kinh ni lng cáđiu kin mua nhà, các thành ph đã tăng thêm 480 triu dân. Năm 1998 ch có mt phn ba dân Trung Quc sng  cáđô th, nay tăng lên hai phn ba.

Dân s lên cao khiến giá nhà tăng gp sáu ln, trong 15 năm. Người mua nhà đt 70% tài sn ca mình trong căn h, vì chưa quen vi nhng cơ hđu tư khác như các chng khoán. Giá nhà lên cao, nhiu người càng mun mua đ sau bán kiếm li. H mua trước nhng căn h mi ch lp d án nhưng chưa xây ; có người tr hết c giá nhà, nhiu người tr góp. Các công ty đđược tr tin trước càng hăng hái m mang ! Nhiu công ty còđi vay n  nước ngoài. Năm 2009 s n phi tr bng tin ngoi quc là 675 triu USD ; năm 2020 đã lên ti 64,7 t USD.

Thy thành công nh tiđi vay d dàng, nhiu công ty đc còn nuôi tham vng m rng sang các ngành khác. TĐoàn Hng Đđã lp công ty bán nước ung đóng chai và mi công b d án làm xe hơi chđin, tính s sn xut mt triu chiếc xe trong năm 2025. Công ty còn mua mđđá bóng đ qung cáo.

Gia năm 2020, ông Tp Cn Bình bđu lo th trường đc có th lung lay vì n nhiu quá. Bc Kinh ra lnh các ngân hàng phi gim bt cho ngành đc vay quá d dàng, đt thêm các gii hn gt gao. Ngay sau đó, có 18 v khai phá sn vì các nhà xây ct không th tr tin vay nước ngoài. Trong năm 2021, s xây ct gim bt 14%. Trong bn tháng đu năm nay s nhà bán ca 100 công ty xây ct ln nhđã gim bt mt na so vi năm ngoái.

Cơn khng hong ca ngành đc có th gânh hưởng dây chuyn. Các ngân hàng cho nhà xây ct vay tin lo không đòđược n. Thân ch ca các ngân hàng đó cũng lo lng, h có th kéo nhau đến rút tin ra, tt c s kéo theo c nn kinh tế đa phương đi xung.

Trung Quđã can thip. Ngân Hàng Trung Ương tiếp cu các công ty xây dng, ra lnh các ngân hàng thương mi cho người mun mua nhà cũng như các công ty xây ct vay tin d dàng hơn.

Bc Kinh c tránh cnh tượng  M năm 2008, khi Ngân hàng Lehman v n vì đu tư quá ri ro vào ngành đc, kéo theo mt cuc khng hong tín dng, làm kinh tế M và c thế gii cùng suy thoái.

Ông Tp Cn Bình không th đ cho tình trng "Lehman" din ra ; vì cui năm nay ông muĐi hi Đng s nht trí, lưu nhiông trong chc ch tch Đng và ch tch nước.

Theo vin nghiên cu Lowy Institute,  Sydney, Australia, dù có th tránh mt cuc khng hong ngành đc, kinh tế Trung Quc s tiếp tc trì tr ti cui thp niên này vì s đu tư đang gim. S tiđ vào ngành đc chiếm 11% tng s đu tư mi năm, Lowy tiêđoán ti năm 2030 s xung ch còn 7%. Trong khi đó, s tiđu tư vào h tng cơ s, xây dng các nhà máy, vân vân, s không tăng lên kđ bù vào khong trng đó.

Tp Cn Bình có th gi các chc v ông mong mun, nhưng tương lai ngành đc Trung Quc vn không sáng sa. Cơn sóng đô th hó Trung Quđã lêđếđim cao nht, nay bđđi xung. Ti các tnh kinh tế cao như Qung Đông, 75% dân chúng sng  đô th, gn bng t l 83%  M, theo hãng thông tn Bloomberg. T l gia tăng dân s các thành ph xung dưới 1%, lđu tiên k t năm 1996. Nhng khó khăn trong ngành đc báo hiu Trung Quc s bước vào thi k trì tr kéo dài. Ti cui thế k này dân s s ch còn mt na, cũng như Nht Bn, Pháp, Đc, s người làm viít hơn, h phi nuôi s người già đông hơn.

Nhưng ông ch tch Ha Gia n vn thoi mái, dù đã mt chc. Làm CEO ca Tđoàn Hng Đi t năm 2007, năm 2020 lãnh lương 32 triđô la/năm. Ông mua rít c phn ca Hng Đi (0,26%), nhưng vào tháng 8/2021 ông đã bán các trái phiếu ca công ty mà ông đã mua t trước, tr giá tt c 128 triu m kim, theo li báoFortune. Đó là lúc công ty đang cn tin dn dn, bn tháng sau thì không tr được mt món n đáo hn. Mt người lãnh đo công ty  M mà mua bán như ông Ha chc chn s b y ban Chng khoán SEC điu tra đ truy t. Cho ti năm nay, ông Ha vn bình an vô s. Trung Quc chc chn khác M, vì h đang xây dng ch nghĩa xã hi vđc tính Trung Quc !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 25/07/2022