"Liệu Việt Nam sẽ là nạn nhân của cuộc chiến Ukraine?" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận giữa ông Hoàng Bách, ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân về tình hình Việt Nam, liên quan đến thái độ lựa chọn trong cuộc chiến Nga và Ukraine: