Tư Bản Đỏ ở Việt Nam - Song Chi

Sau hơn ba thập niên kể từ khi tiến hành chính sách «đổi mới» vào năm 1986, nền kinh tế cũng như cuộc sống của đại đa số người dân VN đã có những thay đổi rõ rệt so với thời bao cấp, song sự phân hóa giàu nghèo cũng ngày càng tăng. Ở VN hiện tại có một số tỷ phú, doanh nhân siêu giàu, người Việt thường gọi họ là tư bản Đỏ. Tìm hiểu về giới tư bản Đỏ ở VN- họ là ai, họ làm giàu bằng con đường nào, sự bành trướng ngày càng nghiêm trọng của chủ nghĩa tư bản thân hữu và những tác hại của nó đến sự phát triển lành mạnh, đúng hướng của đất nước cũng như để lại những hậu quả lâu dài mà cả dân tộc phải gánh chịu...là chủ đề của cuộc trao đổi. 


 

Khách mời: Nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn và nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang. 

Editing: Hải Di Nguyễn.

Nguồn tin: Tự Lực Bookstore