Một chút tâm tình (Trương Sỏi)

 Cùng đổ về biển lớn

Theo nhịp điệu yêu thương

Khai sáng kỷ nguyên này

Xây dựng đời hạnh phúc!


Đừng hỏi tôi là ai,

Tôi sẽ không trả lời.

Đừng hỏi tôi làm gì,

Tôi sẽ chẳng nói đâu!

 

Đừng hỏi tôi ở đâu,

Quan trọng gì chuyện đó?

Hãy hỏi tôi, nếu có

Về đất nước, quê hương!

 

Người sau theo người trước

Vẫn kiếp sống cúi đầu

Hững hờ trước bể dâu

Cam chịu làm nô lệ.

 

Trong lòng đau nhỏ lệ

Cho số phận con người

Mênh mông giữa cuộc đời

Chưa tìm ra lối thoát.

 

Bao lần tim vỡ nát

Giữa khao khát làm người

Bao lần miệng phải cười

Mà nghe hồn đang khóc.

 

Cả nước nhà tang tóc

Cả xã hội nhiễu nhương

Cạn kiệt hết yêu thương

Thiên đường xa trần thế!

 

Nhưng hiện thực là thế

Muốn thay đổi về sau

Phải hoá giải thương đau

Phải trui rèn tử tế!

 

Việc kinh bang tế thế

Không là của riêng ai

Miễn là người đức tài

Phải cùng nhau hội ngộ!

 

Phải cùng nhau hội ngộ

Trong một tổ chức ngay

Thì từ đó ba cây

Mới nên hòn núi lớn!

 

Cùng nhau xây nghiệp lớn

Thực hiện cuộc đổi thay

Cho dân chủ từ đây

Mỉm cười cùng đất nước!

 

Hạnh phúc ngay phía trước

Đừng chờ đợi từ ai

Con sông có mấy dài

Cũng đổ về biển lớn.

 

Cùng đổ về biển lớn

Theo nhịp điệu yêu thương

Khai sáng kỷ nguyên này

Xây dựng đời hạnh phúc!

 

giaiphap-2

Trương Sỏi

(21/2/2022)