Nhân viên y tế ! Ráng chờ trí nhớ Thủ tướng hồi phục (Trân Văn)

 Vào lúc này, do B Y tế chưa th gii quyết chuyn tr lương cho 160 nhân viên y tế Bnh vin Tu Tĩnh, Công đoàn ngành Y tế - thành viên ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  đang van v Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các tđoàn, tng công ty ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đóng góđ h tr mi nhân viên y tế ca Bnh vin Tu Tĩnh khon tin là hai triđng vì Tếâm lch đã cn kề.


Nhân không ch có nhân viên y tế  Bnh vin Tu Tĩnh (Hà Ni) mà nhân viên y tế ca Bnh viĐa khoa Đà Nẵng thuc trường Cao đng Y tế Qung Nam cũng b thiếu lương (1) S khác bit ch n ch khon lương b thiếu ca nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thuộc Trường Cao đẳng y tế Qung Nam ch mi bng mt na (bn tháng) khon lương mà nhân viên y tế ca Bnh vin Tu Tĩnh b thiếu (tám tháng) !

Ging như cáđng nghi Bnh vin Tu Tĩnh, nhng nhân viên y tế ca Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thuộc Trường Cao đẳng y tế Qung Nam cũng đang vt lđ sng còn như bán hàng online, hay xin thôi viđ đi tìm vic khác ! Bn tháng có l chưđ dài, mđ khn kh chưđ ln, nên nhân viên y tế ca Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thuộc Trường Cao đẳng y tế Qung Nam chưa dt nhau ra đường, căng biu ng kêu cu ging như cáđng nghi Bnh vin Tu Tĩnh va làm cách nay vài ngày (2).

Nguyên nhân chính dn ti vic nhân viên y tế c hai bnh vin va k (có th còn nhiu bnh vin công lp khác mà nhân viên y tế chưa kêu, thiên h chưa biết) không được tr lương là vì đi dch Covid-19 khiến nhng bnh vin này không có bnh nhân xin nhp viđ điu tr chuyên khoa nên không thu được vin phí !

Ging như giáo dc, y tế cũng được xem là phúc li công cng song ti Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, h thng chính tr, h th công quyn có th phóng tay, trút ngân sách chi cho đ th "trờơi, đt hi", k c cng chào, tượng đài nhưng giáo dc và y tế thì b buc phi t câđi. Nghĩa là dù mun hay không, viên chc giáo dc, nhân viên y tế vn phi bóp nđng bào ! Không mun hay hoàn cnh không to ra cơ hi nn bóp thì ráng mà chu tình cnh như Bnh vin Tu Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thuộc Trường Cao đẳng y tế Qung Nam !

***

Không phi t nhiên hi thượng tun tháng 11 năm ngoái, khi tho lun v tình hình kinh tế - xã hi tđt hai ca K hp th hai Quc hi khóa 15, bà Phm Khánh Phong Lan  mt đi biu ca dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi khóa 15 - đã lp lđiu mà nhiu người tng nhđnh : Hu qu thê thm cđt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam là do đu tư cho y tế cơ s chưa thđáng. Y tế - nn tng bđm sc khe toàn dâ thiếđ th, k c nhân lc. Chính sách thì chp vá (3) !

Lúc đó, có th do hu qu cđt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam còn nóng hi, không tin ph nhn trách nhim do h thng chính tr, h thng công quyn chưa bao gi xem sc khe dân chúng là nghĩa v ca mình nên buông b lĩnh vc y tế nêông Phm Minh Chính th th :Chúng ta có th mua nhanh trang thiết b nhưng đào to nhân lcnhư đào to bác sĩ ít nht phi sáu năm. Tôi lo nht là đào to ngun nhân lc ngành y. Thi gian ti phi tp trung đào to nhân lc (4).

Gi, Vit Nam đã chuyn sang trng thái bình thường mi, dân chúng đã nguôi ngoai v hu qu, Th tướng Vit Nam thì li b"trăm công, ngàn vic", dường như nhân viên y tế ca Bnh vin Tu Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thuộc Trường Cao đẳng y tế Qung Nam không phi nhân lc ngành y nên ông Chính và đng công, chính ph công không cn lo, không cn tp trung ? So chuyn nhân viên y tế b n lương vi tuyên b công Chính, có l sp ti là tương lai không xáđnh nên Th tướng không cn phi nh đã nói gì !

***

Khi h thng chính tr có my viên B Chính trđi biu Quc hi và h thng công quyn có mt Th tướng như ông Chính thì nhng tuyên b, cam kết v ci t chính sách đãi ng nhân viên y tế, ngăn chn tình trng nhân viên y tế thi nhau b vic (5) s còđược lđi, lp li nhiu ln vđơn v tính là thp niên. Chng có gì l khi Bnh vin Tu Tĩnh xin Bô Y tế tng tiđ tr lương cách nay hai tháng nhưng gi vn chưa nhđượđng nào (6).

Cũng chng có gì đáng ngc nhiên khi Tng Liêđoàn Lao đng Vit Nam tích lũđược 29.000 t đng t tin do người lao đng và nơi s dng lao đng trên toàn quđóng góp, rđem 29.000 t y mua c phn, góp vn, cho vay theo kiu b Kim toán Nhà nướđánh giá là tt c đu chưa rõ ràng, minh bch, khó có kh năng thu hi v(7) nhưng dt khoát không chu chi đng nào h tr các nhân viên y tế đang khn khó !

Vào lúc này, do B Y tế chưa th gii quyết chuyn tr lương cho 160 nhân viên y tế Bnh vin Tu Tĩnh, Công đoàn ngành Y tế - thành viên ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  đang van v Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các tđoàn, tng công ty ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đóng góđ h tr mi nhân viên y tế ca Bnh vin Tu Tĩnh khon tin là hai triđng vì Tếâm lch đã cn k (8). Ch khi nào trí nh ca Th tướng đ tt, Th tướng luôn nh đã tuyên b nhng gì, có l nhng chuyn va bi, va hài như thế này mi gim !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/01/2022

Chú thích

(1) https://www.baogiaothong.vn/bac-si-nghi-viec-ban-hang-online-vi-no-luong-giam-doc-bv-noi-gi-d539371.html

(2) https://tuoitre.vn/khong-co-tien-tra-luong-benh-vien-tue-tinh-xin-bo-y-te-10-2-ti-dong-20220114091123428.htm

(3) https://tuoitre.vn/dai-bieu-hi-sinh-mat-mat-trong-dich-la-cai-gia-do-chua-dau-tu-y-te-co-so-thoa-dang-2021110810313216.htm

(4) https://www.youtube.com/watch?v=LyssveUYnCI&ab_channel=VTCNow

(5) https://tienphong.vn/nhieu-can-bo-y-te-nghi-viec-thu-tuong-yeu-cau-bo-truong-y-te-co-giai-phap-khac-phuc-post1400530.tpo

(6) https://tuoitre.vn/khong-co-tien-tra-luong-benh-vien-tue-tinh-xin-bo-y-te-10-2-ti-dong-20220114091123428.htm

(7) https://baodautu.vn/kiem-toan-tai-chinh-cong-doan-tren-lenh-lang-duoi-kho-han-d129060.html

(8) https://nld.com.vn/suc-khoe/vu-no-luong-nhan-vien-benh-vien-tue-tinh-de-nghi-ho-tro-moi-nguoi-2-trieu-dong-20220113194056555.htm