Hai phương cách chống lạm phát (Ngô Nhân Dụng)

Tháng 12 năm 2021, t l tht nghip xung ch còn 3,9% ; nhưng ai cũng ch lo bàn v lm phát. Giá sinh hot tăng 7% so vi 12 tháng trước, lđu tiên t năm 1982 mi lên cao như vy.

lamphat1

Ông Jerome Powell (trái), Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, đang dừng chân để chơi với hai con chó trong hành lang Quốc hội ngày 11 tháng 1, 2022. (Kent Nishimura/ LA Times via Getty Images)

Ti sao sinh ra lm phát ? Câu tr li có th cho thy tháđ chính trĐng Cng Hòa thy nguyên nhân chính gây lm phát là chính ph Joe Biden chi tiêu nhiu quáĐng Dân ch quy trách nhim cho tình trng hàng hóa khan hiếm bt thường, vì nhiu xí nghip ngưng hođng trong cơn bnh dch. Nht là các tiăn, rp hát, du lch, khách sn, hoc làm móng tay móng chân, trong ngành dch v chưa m ca, người có tin ch tìm mua hàng hóa.

Tt nhiên, người ta không nhn rng ý kiến khác nhau, ng nói gà, bà nói vt," vì h mun chng hay ng h chính ph. Nhưng các câu tr li khác nhau còn da trên các bài hc kinh tế khác nhau, "Macroeconomics" hay "Microeconomics !"

Người không hc môn kinh tế có th cũng biết tên hai ngành kinh tế hc : Macroeconomics, thường dch sang tiếng Vit là Kinh tế Vĩ mô ; và Microeconomics dch là Kinh tế Vi mô. Macro là ln, rt ln ; Micro là nh, rt nh ; dch sát nghĩa. Nhưng cái gì ln, cái gì nh, ngay c nhng ngườđã hc kinh tế cũng chưa chc biết ln, nh khác nhau trên căn bn nào.

Người ta d hiu lm rng hai ngành đ cp ti các vđ ln (vĩ mô) hoc nh (vi mô). Thc ra c hai cùng nhìn vào mt hin tượng, là đi sng kinh tế trong xã hi loài người, cùng tìm hiu coi nó vđng ra sao. Điu khác bit là câu hi khđu ca mi ngành. Kinh tế Vi mô nhìn t cái nh ri suy ra cái ln. H đt câu hi : Cáđơn v kinh tế (cá nhân hay t chc, xí nghip) hành s như thế nào. T đó, suy ra c nn kinh tế vđng ra sao. Kinh tế Vĩ mô thì bđu ngay bng cách nhìn vào tt c nn kinh tế, coi nó biến chuyn ra sao, lôi cun theo cáđơn v kinh tế nh.

Hai ngành nghiên cu cùng mđi tượng, cùng mt vđ ; ch khác nhau  cách nhìn. Người Trung Hoa dch là Hoành Quan Kinh tế hc (观经济学) và Vi Quan Kinh tế hc (观经济学). Tên gi này din t đúng cách nhìn (Quan) rng (hoành) hay nh (vi) khác nhau ; ch không có ý phm vi hoc quy mô nghiên cu khác nhau, như li dch ca người Vit Nam. Người Nht Bn luôn luôn thc tế, gp nhng t mi ca Tây phương thì h phiêâm, tránh không dch d gây hiu lm.

Trong cuc tranh lun v nguyên nhân gây ra lm phát năm 2021, cáđi biđng Cng Hòa coi Tng thng Joe Biden là th phm vì ông chi nhiu quá. Mi nhm chông đã đưa ra chương trình $1.9 ngàn t m kim cu tr vì Covid-19. Na năm sau, ông lđ ngh mt ngân sách hơn ngàn t nđ xây dng h tng cơ s, cũng được thông qua ngay. Nhiu tin quá, dân chúng nhn tiêu xài c năm tri, gi có dp h đi mua sm ! Khi lượng tin t lđy nhu cu tiêu th lên cao, đó là mt hin tượng kinh tế "Vĩ Mô," hay là "Hoành Quan" ai cũng hiu !

Đng Dân ch nói khác, vì đng trên quan đim Kinh tế Vi mô. Ngh sĩ Elizabeth Warren t cáo tình trng th trường tp trung trong tay mt s đi công ty giúp cho phép h tăng giá bán, kiếm li. Ti sao giá tht bò tăng lên nhiu, giá trng tăng ít hơn ? Tòa Bch c gii thích, vì ngh làm tht bò được tp trung vào mt s đi công ty, tha h tăng giá ; còn các công ty bán trng thì phi cnh tranh vi nhau không dám báđt. Tóm li, lm phát là mt vđ kinh tế vi mô, phi gii quyết bng phương pháp vi mô.

Vì vy, chính quyn ngăn lm phát bng cách tn công vào mt cung cp, ch không nhm vào mt cu. Thí dông Biden đ ngh h tr các lò tht nh đ h cnh tranh vi các công ty ln ! Ông Biden lý lun : "Nếu giá xe hơi lên cao quá như bây gi, ta có hai gii pháp. Tăng s cung bng cách làm nhiu xe hơn, hay gim s cu bng cách làm cho dân M nghèo hơn Tôi bác b phương pháp th nhì !" Chính quyđang c gng giúp các hi cng bc hàng nhanh hơn, gia tăng s xe ti và tài xế, s yêu cu quc hi giúp các bà m thuê người gi tr và m lp mu giáo min phí đ m có th đi làm.

Nhưng đó có phi là cách gii quyết tt nht hay không ? Không có gì bđm, bi vì nhng n lc trong lãnh vc vi mô s phi ch, lâu ngày mi có kết qu. Trong khi đó thì áp lc lm phát không ch ai hết, khi s cu vn tăng thêm !

Chính ph và Ngân Hàng Trung Ương M có th rút kinh nghim nhng ln lm phát trướđâđ đo lường các bin pháp cha tr. rong nhng 1946, 1966 và 1982.

Năm 1946, giá sinh hot lên cao vì dân M phi nhn tiêu xài trong nhng năm chiến tranh, tin tiết kiđượđ ra mua sm. Các cơ xưởng không hođng vì thanh niêđi lính hết, khi ngưng chiến vn chưa tr li bình thường vì thiếu công nhân. Nhiu người mua, ít sn xut, năm 1947 t l lm phát lên ti 20%, lương th thuyn tăng 22%.

Sau mt năm, các cơ xưởng hođng tr li, áp lc lm phát gim dn. Nhưng các nhà lãnh đo kinh tế thđó không biết, vn tiếp t"chng lm phát !" Vì thế, gây ra cuc suy thoái kinh tế 1948-49. Chiến tranh khiến các hođng kinh tế đđon, không khác gì bnh dch Covid-19 bây gi ! Nếông Powell tăng lãi sut vi quá, kinh tế có th suy thoái như thi 1948 !

Mt bài hc khác là kinh nghim thi 1966. Sau nhiu năm lm phát thp, giá c tăng lên vì chi phí cho chiến tranh Vit Nam và các chương trình xã hi ca chính ph Lyndon Johnson. Ging ông Biden bây gi, Tng thng Johnson cũng thy nguyên nhân gây lm phát là thuc phm vi kinh tế vi mô. Ngân Hàng Trung Ương lúđó cũng đng ý, không lo v s cu lên cao quá. Áp lc lm phát kéo dài cho ti năm 1973 càng mnh hơn vì các nướÁ Rđng lot tăng giá du la khiến tt c mi th đu tăng giá.

Hin nay lm phát ging như thi 1946 hay 1966 ?

Ông Jerome Powell, ch tch Ngân Hàng Trung Ương M (Fed) thy c hai. Ông công nhn các nguyên nhân thuc c hai loi vĩ mô và vi mô nêu trêđđúng : S cu lên cao quá (vĩ mô, dân nhiu tin tiêu xài) trong lúc s cung b hn chế (vi mô, các xí nghip bt sn xut).

Vì thếông Powell, t t bt mua các trái khoán, không đy thêm tin vô nn kinh tế na ; và ha trước s tăng lãi sut nhiu ln trong năm nay, bđu trong hai tháng ti. Ông Powell đã kê ra các món thuc ; nhưng liu lượng ln nh, tđ nhanh chm ra sao còn phi dò tng bước cho chc. Điu may mn là Tng thng Biden bây gi không th gâáp lc bông Powell không được tăng lãi sut, như ông Johnson đã éông William McChesney Martin thđó.

Ông Powell có th ch đi cho áp lc ca s cu gim bt, khi dân M s tiêu xài hết nhng món tin tr cp 2.000 ngàn đô la t đu năm ngoái. Trong khi đó các món tin xây dng h tng cơ s không đ ào ra mt lúc mà được chi ra t t trong năm nay, sau khi các công trình đượđu thu. Các món tr cp xã hi nếđược tăng thêm cũng ch được chi ra trong nhiu năm sau sp ti. Hy vng lm phát có th ngưng trong năm 2023 !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 18/01/2022