Tình thương (Lê Hữu Khóa)

Tình thương chữa trị gì ? Tình thương còn biết tự dặn, tự nhắc mình là : "đừng quên yêu thương", "đừng ngừng yêu thương", và cao sâu xa rộng hơn nữa tình thương còn biết tự nhũ, tự niệm là : "phải yêu thương nhiều hơn", "phải yêu thương đậm hơn", "phải yêu thượng mạnh hơn". Tình thương không kỳ thị, chẳng phân biệt nên nó chưa hề có biên giới, vì tình thương tự nó vô biên ! 


Tình thương là gì ?

Bước đi thứ nhất của tình thương trong cuộc sống là một tình cảm tích cực muốn thấy để thấu, muốn hiểu để thương các nỗi khổ niềm đau của tha nhân chung quanh ta, đang là nạn nhân của một hay nhiều cội nguồn bất hạnh tới từ nhiều gốc rễ nhân sinh khác nhau.

tinhthuong1

Tình thương làm gì ?

Hành tác thứ nhất của tình thương là câu hỏi ta phải làm gì trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, đang là nạn nhân trong ngõ cụt, chưa có lối ra, không thấy lối thoát.

tinhthuong2

Tình thương ở đâu ?

Nơi nào có đau khổ được thấy rồi được thấu, tình thương sẽ xuất hiện với những con người có : tâm cảm, tâm giao, tâm cầu…

tinhthuong3

Tình thương đi đâu ?

Tình thương đi tới những nơi đang có những nỗi khổ niềm đau, nơi có các bi cảnh, các họa cảnh, các nạn cảnh, các thảm cảnh.

tinhthuong4

Tình thương tới đâu ?

Cụ thể là tình thương dẫn dắt nạn nhân tới đâu sau khi làm vơi đai hay xóa đi nỗi khổ niềm đau của nạn nhân ? Tình thương đưa kẻ gặp hoạn nạn về lại cõi đời có nhân tính song hành cùng nhân vị, có nhân bản song đôi cùng nhân tâm, trở về cõi sống để nhận diện…

tinhthuong5

Tình thương về đâu ?

Nơi tới và chốn về của tình thương chính là nơi chốn đang diễn ra nỗi khổ niềm đau trên thể xác và tinh thần của nạn nhân.

tinhthuong6

Tình thương có ý nghĩa gì ?

Ý nghĩa của tình thương có trong ý nguyện của tình thương là làm vơi đi cái đau thể xác, bớt đi nỗi khổ tinh thần, có luôn trong ý nguyền của tình thương là bứng đau khổ ra khỏi nạn nhân của khổ đau.

tinhthuong7

Tình thương có nội dung gì ?

Nội dung của tình thương có không gian bao la, có thời gian bền bỉ nên những nạn nhân đang phải gánh chịu những nỗi khổ niềm đau có thể nương tựa vào tình thương để vượt thoát đau khổ, vượt thắng thăng trầm trong kiếp người…

tinhthuong8

Tình thương trao gì ?

Hình như nội công làm nên bản lĩnh, rồi bản lĩnh làm ra tầm vóc của tình thương, nơi mà tình thương có đủ nội lực chuyển nỗi đau riêng của nạn nhân thành niềm đau chung của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc, của nhân loại.

tinhthuong9

Tình thương chữa trị gì ?

Tình thương chữa trị gì ? Tình thương còn biết tự dặn, tự nhắc mình là : "đừng quên yêu thương", "đừng ngừng yêu thương", và cao sâu xa rộng hơn nữa tình thương còn biết tự nhũ, tự niệm là : "phải yêu thương nhiều hơn", "phải yêu thương đậm hơn", "phải yêu thượng mạnh hơn". Tình thương không kỳ thị, chẳng phân biệt nên nó chưa hề có biên giới, vì tình thương tự nó vô biên !

tinhthuong10

Lê Hữu Khóa

(25/7/5021)