Mỹ có phản bội đồng minh khi rút quân ra khỏi Afghanistan ?

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

Nguồn : Hoangbach Channel, 15/07/2021