Gần 400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường mỗi ngày

Cả nước có 78.300 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm, nhưng cũng có gần 60.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, trong 5 tháng, cả nước có gần 55.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778.300 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và 39,5% về vốn đăng ký.

Gần 400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường mỗi ngày

Số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 22.600 doanh nghiệp, tăng gần 4%. Tính chung hai nhóm này, trong 5 tháng đầu năm có tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động là 78.300 doanh nghiệp, tức trung bình mỗi tháng có gần 15.700 doanh nghiệp.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm là 14 tỷ đồng. Nếu tính cả 975.100 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 27,5% cùng kỳ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, thị trường cũng ghi nhận 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, 31.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3%; 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3%. Trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương mỗi ngày có 400 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, khó khăn chung của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay là mất cân đối dòng tiền. Hiện tượng này bắt đầu nảy sinh từ khi Covid-19 xuất hiện và ngày càng trầm trọng.

Như tại Bắc Giang, một trong những ổ dịch lớn, bốn khu công nghiệp đã phải dừng hoạt động để ngăn Covid-19 lây lan từ 18/5, nhiều doanh nghiệp sản xuất điện tử đóng tại đây phải dừng sản xuất. Cho tới nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang mới cho phép 9 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Minh Sơn

Nguồn tin: Vnexpress