Truyền thông ‘đỏ’ khó… khá ! - Trân Văn

T Quân đi nhân dân va đăngX lý nghiêm chiêu trò tiếp tay "truyn thông đen" phá hoi đi hi đng(1). Đi chiếu gia thc tế và cách lý gii, nhn đnh ca Quân đội nhân dân, có th thy rng, truyn thông " mà Quân đội nhân dân là đi din khó… khá !

do0

Nếu Quân đội nhân dân là mt cơ quan truyn thông đúng nghĩa thì phi hi ông Cường :Vì sao ông Cường tháng này khác hn ông Cường cách nay bn tháng ? Hình minh ha.

***

X lý nghiêm chiêu trò tiếp tay "truyn thông đen" phá hoi đi hi đng cnh báo hai khuynh hướng : Mt,các KOL (nhng người ni tiếng trên mng xã hi), bao gm vài cu nhà báo, phóng viên t lp các fanpage, t xưng là "truyn thông sch", "báo trung lp", "nhà báo công dân" liên tc viết bài xuyên tc, kích đng phá hoi đi hi đng các cp. Hai, nhng cán b cơ hi, biến cht, kéo bè kết cánh, đng sau git dây, kích đng, xúi gic, thm chí đu tư tài chính đ mua chuc, s dng "truyn thông đen" theo kiu "ném đá giu tayvà đ ngh các cơ quan pháp lut tăng cường qun lý, sau khi đã giáo dc thuyết phc, các đi tượng không chuyn biến, cn có bin pháp x lý theo pháp lut, không đ h lũng đon mng xã hi, coi thường k cương phép nước, gây bc xúc trong xã hi !

Đ minh ha cho cnh báo và đ ngh va k, Quân đội nhân dân dn chuyn chính quyn nhiu tnh s dng công qu mua quà tng đi biu d đi hi đngb li dng đphát tán thông tin ba đt, xuyên tc, kích đng và cáo buc, không ch"truyn thông đen", tham gia phá hoi đi hi đngcòn có mt s cơ quan báo chí nêu không đúng, mang tính võ đoán, không có căn c v công tác nhân s đa phương trước thm đi hi như trường hp Bình Thun, hoc như trường hp Thanh Hóa. Vic mt s cơ quan báo chí nhn được đơn nc danh t cáo mt đng chí bí thư huyn y mà vn tiến hành điu tra, viết bài, gây nh hưởng tiêu cc đến tình hình an ninh chính tr đa phương trước thm đi hi đng b huyn, dù Tnh y Thanh Hóa đã kim tra, xác minh và kết lun cán b không vi phm như đơn, thư nc danhđược Quân đội nhân dân nhn mnh là đáng tiếc !

C như cách lý gii và nhn đnh ca Quân đội nhân dân thì truyn thông " không nhng không bn tâm đến nhân tâm, dân ý mà cũng chng màng đến s tht, k c nhng cam kết ca các viên chc hu trách v la chn sp đt nhân s lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương. Thành ra t cáo và kim tra, xác đnh thc hư đu đáng phi trng pht.X lý nghiêm chiêu trò tiếp tay "truyn thông đen" phá hoi đi hi đngchính là ví d minh ha dân ch ch là chiêu bài, k c trong đng. Cũng vì vy, đng viên ch có mt cách đ bày t s bt đng là kéo bè kết cánh, đng sau git dây, kích đng, xúi gic, thm chí đu tư tài chính đ mua chuc, s dng "truyn thông đen" theo kiu "ném đá giu tayvà tr thànhnhng cán b cơ hi, biến cht ! Nht tâm th đng nên truyn thông "đ" không cn biết ti sao ?

Thế thì bao gi truyn thông " mi khá, lúc nào mi thu hút, thuyết phc được đám đông, không phi va rượt theo "truyn thông đen", va la làng vì dư lun phc tp ? Quân đội nhân dân lưu ý thc tế đáng lo ngi là mt s đơn, thư t cáo sai s tht, mt s thông tin tán phát trên mng xã hi và gi đài, báo nước ngoài.. có s nhúng tay, góp sc ca mt s cán b cơ hi, biến cht và cho rng đó là quan h nhân qu vi thng kê :Ch trong by tháng đu năm 2020, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp nhn hơn 9.100 đơn các loi, tăng khong 13% so vi cùng k năm 2019, song có ti hơn 6.400 đơn không đ điu kin x lý (trên 70%) Khoan bàn v so sánh này nhưng ít nht, so sánh đó cho thy "truyn thông đen" mà sang, khác vi Quân đội nhân dân, " nhưng quá t nên chng ai, k c cán b nghĩ đến chuyn cy nh lên tiếng giúp mình !

***

X lý nghiêm chiêu trò tiếp tay "truyn thông đen" phá hoi đi hi đngdành khá nhiu li đ ch trích "truyn thông đen" v trường hp ông Bùi Văn Cường Bí thư Đk Lk b t cáo o văn", "gian ln hc thut".

Phi hết sc ngây thơ và vô cùng d dãi như truyn thông " mi tin ông Cường b hàm oan vì Tiu ban Bo v chính tr ni b ca Ban Chp hành trung ương đng đã xác minh và kết lunông Cường không "đo văn" hay "vi phm nghiêm trng quy chế ca B Giáo dc và Đào to" trong nghiên cu bo v lun án tiến sĩ ti Trường Đi hc Hàng hi Vit Nam năm 2018 như t cáo ngày 10/2/2020 ca ông Hoàng Minh Tun(2).

Vì sao Tiu ban Bo v chính tr ni b ca Ban chấp hành trung ương đng li thm đnh lun văn tiến sĩ ? Nếu Tiu ban Bo v chính tr ni b ca Ban chấp hành trung ương đng có th làm điu đó thì bao gi Vit Nam gii th các hi đng khoa hc ?

Kết lun ca Tiu ban Bo v chính tr ni b được công b sau khi các đi biu tham d đi hi đng Đk Lk bu ông Cường làm Bí thư tnh này thêm mt nhim k na. Mãi ti lúc đó ông Cường mi lên tiếng, khng đnh :Tôi không sai nên không h lo lng vì "cây ngay không s chết đng" và các cơ quan chc năng trung ương đang tìm xem đng cơ là gì ! Đó là ln đu tiên ông Cường lên tiếng sau khi b t "đo văn", "gian ln hc thut" và Công an Đk Lkmihai người t cáo ông là ông Phm Đình Quý và ông Hoàng Mnh Tunlàm vic ri chuyn thànhtm gi trong trường hp khn cp và cui cùng tiến hànhbt người b gi trong trường hp khn cp.

Nếu Quân đội nhân dân là mt cơ quan truyn thông đúng nghĩa, thay vì xem ông Cường như ví d v "chiêu trò tinh vi, thâm him" ca "truyn thông đen", Quân đội nhân dân phi hi ông Cường :Vì sao ông Cường tháng này khác hn ông Cường cách nay bn tháng ?

Hi tháng sáu va ri, gia lúc các đa phương rm r t chc đi hi đng các cp, ông Cường đăng đàn, tuyên b xanh rn :H sơ đp, tướng mo được chưa hn là nhân s tt cho đi hi đng !

Theo ông Cường tháng sáu : Công khai, minh bch và kết lun rõ ràng mi là nhng yếu t quan trng đ la chn nhân s. Đc bit là trong trường hp có đơn, thư v chuyn n, chuyn kia thì phi gii quyết dt đim. Gii quyết không xong thì tôi hay bt c nhân s nào cũng phi đ li, chúng tôi sn sàng đ khuyết v trí đó cho đến khi kim tra nhân s có kết lun rõ ràng mi bu b sung đ đm bo chc chn chn đúng, trúng nhân s.Chưa k ông Cường tháng sáu còn nhn mnh :Nếu có đơn, thư, dư lun mà không tiến hành xác minh, c bu, sau đó có vn đ s không tt cho c nhim k. Vic này phi làm k lưỡng, đúng quy đnh. Nếu chn được đúng cán b, chn được người đng đu tt, có tâm, có tm, đáp ng yêu cu thì thúc đy đa phương phát trin, dân được nh, còn nếu b trí không đúng thì kéo lùi s phát trin ca đa phương(3).

Không cn gii thích vn có th hiu ti sao ông Cường tháng sáu khác xa ông Cường tháng này và ti sao truyn thông " không cnh báo, đ ngh nào v s khác thường y. Truyn thông " luôn đ dành điu đó, tng "truyn thông đen" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/10/2020

Chú thích

(1) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/xu-ly-nghiem-chieu-tro-tiep-tay-truyen-thong-den-pha-hoai-dai-hoi-dang-640554

(2) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-lan-dau-len-tieng-vu-bi-to-dao-van-1736263.tpo

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhan-su-dai-hoi-dang-ho-so-dep-tuong-mao-duoc-chua-han-la-tot-652136.html