Thảo Luận Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân: Biden, Trump Ai Thắng Ai?

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận thảo luận hàng tuần giữa hai ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách và phát trên kênh youtube Hoangbach Channel. Chủ đề xoay quanh diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2020.