Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân Và Ông Hoàng Bách: "Ai Thắng Ai Trong Cuộc Tranh Luận Trump - Biden?"

Giới thiệu đến độc giả cuộc hội luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách trên kênh Youtube Hoang Bach Channel. Chủ đề xoay quanh tình hình bầu cử của nước Mỹ và những bài học rút ra từ cuộc tranh luận vào ngày 29/09 giữa Donald Trump - Joe Biden: