Hội Luận Ông Nguyễn Gia Kiểng và Ông Đinh Xuân Quân: Đồng Minh EU Không Tin Mỹ? - Hoàng Bách Channel

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc hội luận giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được phát trên kênh Hoàng Bách Channel mỗi thứ tư hàng tuần. Trích từ Facebook của ông Nguyễn Gia Kiểng:
 
"Thảo luận với hai ông Hoàng Bách và Đinh Xuân Quân về chương trình của hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden.
Đối với Trump More of The Same (vẫn như trước).
Biden đưa ra một chương trình minh bạch.
Điều đặc biêt đáng chú ý là Biden cam kết sẽ triệu tập ngay trong năm 2021 một "Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu về Dân Chủ để thành lập một Mặt Trận Dân Chủ Thế Giới.
Câu hỏi quan trọng:
Việt Nam có sẽ được mời không và nếu được mời có tham dự không?
Nếu KHÔNG THAM DỰ thì sẽ mất ít nhất một phần đáng kể những thị trường có tầm quan trọng sống còn cho kinh tế.
Nếu CÓ THAM DỰ thì sẽ phải cam kết tôn trọng những quyền tự do định nghĩa một chế độ dân chủ: tự do ngôn luận và báo chí, tự do ứng cử và bầu cử, tự do thành lập và tham gia các chính đảng. Nói vắn tắt là phải chấp nhận đa nguyên đa đảng.
Nếu Biden đắc cử, như các thăm dò dư luận cho thấy, thì thời điểm chọn lựa không còn xa."