Hội Luận "Tại Sao Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Trump?" Với Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân

"Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Trump 64%,Trong Khi Các Sắc Dân Á Châu Tỉ Lệ Ủng Hộ Rất Thấp. Phải Chăng Kiến Thức Ý Thức Chính Trị Bị Giới Hạn ? Ủng Hộ Hay Chống Đối là Chuyện Bình Thường Trong Xã Hội Dân Chủ.Nhưng Tại Sao 2 Khuynh Hướng Binh và Chống Lại Bị Phân Hóa Nặng ." - Hoàng Bách Channel.