Ông Nguyễn Thiện Nhân, điển hình của ‘lạc quan’ và ‘dũng cảm’ (Trần Văn)

Tinh thần "lạc quan" và "dũng cảm" mà ông Nguyễn Thiện Nhân, hay cả hệ thống tuyên giáo của đảng CSVN đang muốn định hướng người dân hãy lan tỏa năng lượng sống tích cực...là một trạng thái tách rời khỏi thực tại, không hiểu và không nên hiểu thực tế xã hội đang diễn ra như nào, rơi vào ảo tưởng của chính mình. Thế nên mới có những phát biểu ngây ngô và ngoài sức tưởng tượng từ nhiều quan chức, lãnh đạo CSVN như thế.


Nếu lc quan là luôn luôn… h hi, phn khi, bt chp thc tế ti t thế nào và dũng cm là dám… nói nhng điu mà bt kỳ người bình thường nào cũng phi t chế đ không b xem là bt thường thì ông Nguyễn Thin Nhân - y viên B Chính tr, Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh chính là mt trong nhng đin hình v"lc quan" và "dũng cm" !

ntn1
Ông Nguyễn Thin Nhân.
***
Mới đây, vi tư cách là mt trong nhng người đi din cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi, ông Nhân bác b thc mc của mt c tri : Tại sao đã chng mà tham nhũng vn càng ngày càng nhiu, phi chăng do lut pháp không nghiêm ? Theo ông Nhân : Việc x lý tham nhũng đã và s còn hết sc quyết lit nên s cnh tnh tham quan, ô li (1)…
Đáng ngạc nhiên là ông Nhân li chn - dẫn trường hp lm quyn, c ý làm trái đ th trong vic thu hi đt – giao đt, giao công trình đ thc hin D án Khu Đô th mi Th Thiêm như mt… bng chng, chng minh sự… quyết lit trong công cuc chng tham nhũng ti Vit Nam s… cnh tnh nhng kẻ có trách nhim, quyn hn !

Không cần k thì ai cũng biết, cũng thy, D án xây dng Khu Đô th mi Th Thiêm gây ra nhng thit hi ln đến mc nào cho công th, công sn. S càn r ca nhng viên chc hu trách ra sao. Đc bit là nhng thit hi không thể đo, đếm đi vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam v nhân tâm, dân ý.

Tuy nhiên sau một thi gian dài "nâng lên, đt xung", mãi đến tháng ba va qua, B Chính tr ca Đảng cộng sản Việt Nam mi quyết đnh tước b chc v Bí thư Thành y mà ông Lê Thanh Hải – nhân vt đươc xem là đo din thm cnh Th Thiêm – tng… mang trong giai đon t 2010 đến 2015 (2) !

Nhìn một cách tng quát, dù đã b… x lý, ông Hi vn còn là "nguyên Ủy viên B Chính tr, nguyên Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh", bởi tng là y viên Bộ Chính tr, Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh t năm 2006. Ch tước đon gia, cha li đon đu và đon cui thì ông Hi vn còn đy đ nhng đãi ng dành cho mt… cu y viên B Chính tr !

Khó có thể dùng t nào khác… lch s hơn hai ch… "lc quan" đ nhn định v vic ông Nhân đem cách x lý vn nn Th Thiêm minh ha cho s… quyết lit ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam trong công cuc chng tham nhũng là không có… vùng cm, không có… ngoi l.

Khi ông Nhân đã từng đi thoi vi nhng nạn nhân ca phi pháp Th Thiêm, tng th sát nơi ăn, chn ca h, tng bày t rng ông "thấy bc xúc quá, không vui, không thy hnh phúc, không thy yên tâm" (3) mà vẫn bo rng x lý tham nhũng như thế có tác dng cnh tnh, khó có th dùng tính từ nào khác hơn "dũng cm" nếu mun… khen ông !
***
Chẳng phi đến bây gi ông Nguyn Thin Nhân mi t ra "lc quan" và "dũng cm", ông vn đã có hai "đc tính" y t lâu. Năm 2006, sau khi tr thành B trưởng Giáo dc, ông tuyên b "hai không" với "tiêu cực trong thi cử và chạy theo thành tích". Năm sau (2007), ông nâng "hai không" thành "năm không" (ngành giáo dục tiếp tc "nói không" với ba yếu t mi : Không vi phạm đo đc nhà giáo, không ngi nhm lp và đào to không theo nhu cu xã hi) (4).

Chưa hết, song song với "nói không" ông Nhân còn làm giáo viên phấn chn khi khng đnh : Đến năm 2010, nhà giáo có th sng được bng đng lương ca mình (5) và cam kết vi công chúng s "đẩy mnh công cuc xã hi hóa giáo dc" nhằm "huy động tng th sc mnh ca toàn xã hội phát trin giáo dc và đào to".
Cứ nhìn vào thc tế là có ngay câu tr li cho vin kiến, năng lc ca ông Nhân : Đã tròn mười năm sau 2010, giáo viên đã có thể sng được bng đng lương hay chưa và chi phí cho học sinh, sinh viên các cp nh hơn hay nng thêm sau khi công cuộc xã hi hóa giáo dđược… đẩy mnh ?

Ông Nhân rời v trí B trưởng Giáo dc, bước lên bc cao hơn : Phó Th tướng ! Ông ngưng phát biu v giáo dc và dư c "lạc quan" lẫn "dũng cảm" để quên nhng tuyên b, cam kết liên quan đến giáo dc. Ri ông bước qua làm Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam và mt trong nhng phát biu hiếm hoi ca ông v giáo dc là "lặng người, xu h", không phải do s khn cùng ca đội ngũ giáo viên vì không đủ sng hay chi phí cho hc hành càng lúc càng nng, nhiu triu gia đình khó kham.

Ông "lặng người, xu h" chỉ vì có ph huynh ca mt vài hc sinh nào đó phi hc thêm quá nhiu và ông kêu gi đi ngũ giáo viên trên toàn qumỗi ngày, mỗi tháng, mi năm phi… dấn thân, đ nói v ngành giáo dc là nói đến sáng to, là không bế tc, là phát trin không ngng chính t ni l(6) !

Tất nhiên, mt người mà s "lạc quan" và tinh thần "dũng cảm" ở mc đ thông thường không bao gi có thể hành x như thế. Quay li Thành phố Hồ Chí Minh, v trí Bí thư Thành y, s "lạc quan" và tinh thần "dũng cảm" nơi ông Nhân không nhng không gim mà còn cao hơn. Đu năm 2018, khi bàn v tình trng x lý tham nhũng thành ph này, ông cho biết ông "giật mình" vì "chưa phát hin tham nhũng qua gii quyết khiếu ni, t cáo" và phê phán phòng chống tham nhũng "thiếu hiu qu" (7) .

Trong thời gian Thành y Thành phố Hồ Chí Minh được đt dưới s ch đo ca ông Nhân, tuy Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã b phiếu, tước tư cách y viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ca ông Tt Thành Cang, B Chính tr, Ban Bí thư ca Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết đnh cách chc Phó Bí thư Thường trc và y viên Ban Thường v Thành y Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Thành y Thành phố Hồ Chí Minh vn kiên quyết gi ông Cang làm Thành y viên cho đến bây gi, tiếp tc làm đi biu cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong Hi đng nhân dân (8).
Nói cách khác, điều làm ông Nhân "giật mình" không giống vi nhng yếu t làm thiên h "giật mình". Do vậy, cách ông Nhân đnh danh, đnh tính, đnh lượng v… "quyết lit", "cảnh tnh" cũng rất khác. Thường nhân t s không đ c "lạc quan" lẫn "dũng cảm" để chn hướng ngược li vi nhn thc, cm xúc ca đa s.
***
Muốn bo đm công bng phi thêm mt điu, tuy là đin hình ca… "lạc quan" và "dũng cảm" nhưng ti Vit Nam, số người dư… "lạc quan" và thừa… "dũng cảm" như ông Nhân rt đông. C so các tuyên b, nhn đnh vi thc tế, nhân tâm, dân ý, t s thy, dn đu là ông Nguyn Phú Trng, bà Nguyn Th Kim Ngân, ông Nguyn Xuân Phúc ch không phi ông Nhân. Đó chính là hệ quả có tính tt nhiên t xây dng… "tinh thần lc quan cách mng" và "chủ nghĩa anh hùng cách mng" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 25/06/2020
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/bi-thu-nguyen-thien-nhan-voi-da-nay-ai-tham-nhung-se-khong-thoat-20200623104709197.htm
(2) https://zingnews.vn/ong-le-thanh-hai-bi-cach-chuc-nguyen-bi-thu-tphcm-nhiem-ky-2010-2015-post1055825.html
(3) https://danviet.vn/nhung-phat-ngon-an-tuong-ve-thu-thiem-7777922936.htm
(4) https://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/08/734186/
(5) https://tuoitre.vn/nam-2010-giao-vien-song-duoc-bang-luong-353434.htm
(6) https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/chuyen-khien-ong-nguyen-thien-nhan-lang-nguoi-xau-ho-149665.html
(7) https://infonet.vietnamnet.vn/thoi-su/ong-nguyen-thien-nhan-giat-minh-ve-ket-qua-xu-ly-tham-nhung-tai-tp-hcm-173867.html
(8) https://zingnews.vn/chu-tich-tphcm-noi-viec-ong-tat-thanh-cang-van-la-dai-bieu-hdnd-post1021355.html