Hội Luận Nguyễn Gia Kiểng: "Chế Độ CSTQ Tạo Kẻ Thù Ra Bên Ngoài Để Đoàn Kết Nội Bộ."

Xin giới thiệu đến các bạn bài phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, do nhà báo Hoàng Bách thực hiện. Các nội dung thảo luận chính:

  • Châu Âu đối với chế độ CSTQ khe khắt hơn là Hoa Kỳ. 
  • Chế độ CSTQ ỷ mạnh hiếp yếu, không có đồng minh . 
  • Chế độ CSTQ không phải là một quốc gia, mà là một đế quốc.
Cũng trong cuộc hội luận, nhà báo Hoàng Bách hỏi ông Nguyễn Gia Kiểng về lập trường của Châu Âu trong căng thẳng Mỹ - Trung. Xin trích lại nguyên văn:

 
"Cuộc khẩu chiến này vừa leo thang một mức quan trọng khi Trung Quốc biểu quyết đạo luật an ninh bất chấp nguyên tắc "một quốc gia hai chế độ" mà họ đã cam kết dành cho Hồng Kông và Mỹ phản ứng mạnh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đang đứng bên bờ một cuộc chiến tranh lạnh mới.
 
Có một cái gì đó khá giả tạo trong cuộc đấu võ mồm giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Cả hai đều đang cần một kẻ thù bên ngoài để kêu gọi tinh thần dân tộc và trấn an những mâu thuẫn bên trong. 
 
Nhưng tại sao Trung Quốc lại gây hấn với Châu Âu và cả thế giới? Họ không còn gì để mất?