Học Viện Khổng Tử - Cánh tay nối dài của Đảng cộng sản Trung Quốc (Hoài Hương )

Các học viện Khổng Tử được lập ra của Trung Quốc chỉ nhằm mục đích tuyên truyền và tô điểm cho một chính quyền độc tài mà thôi.

Các Học vin Khng T ngoài b mt là nhng trung tâm dy Hán ng và văn hóa Trung Hoa được đt ti các trường đi hc trên khp thế gii. Nhưng nhiu hc gi tin rng h thng các Hc vin Khng T là công c tuyên truyn ca đng cng sn Trung Quc nhm phục v các li ích ca Trung Quc, giúp nước này nâng cao quyn lc mm hay m rng ‘biên gii mm’.
khongtu1
Blogger kiến ngh Tòa Bch c đóng ca các Vin Khng T ti Hoa Kỳ. (白宫请愿网站截图
Được thành lp t năm 2004, các trung tâm này do chính ph Trung Quc tài tr và điu hành, và trc thuc Văn Phòng Hi Đng Qung Bá Hán Ng Quc Tế, gọi tắt là Hanban hay Hán Bin. Tp chí Economist cho rng nhim v chính ca các Hc vin Khng T là "thay đi cách nhìn ca thế gii v Trung Quc và các chính sách ca Trung Quc", làm cho thế gii "hiu đúng v Trung Quc", và chp nhn các chính sách ca Trung Quc.
Trong cuộc phng vn dành cho VOA-Vit ng, Giáo sư T Văn Tài, nguyên Giáo sư Lut ca Đi hc Harvard, cho biết ý kiến và kinh nghim cá nhân ca ông v các Hc vin Khng T (HVKT).
"Ngoài mục đích truyn bá ngôn ng, văn hóa Trung Quc thì Bắc Kinh còn có nhng mc đích khác na, thí d h kim soát ngân sách rt k do chính ph Trung quc cung cp, và h kim soát nhng vn đ được bàn lun, không cho bàn đến nhng chuyn mà h không mun bàn. Ai mà có v có ý kiến gì khác vi mc dích ca h, thì h tìm cách không đ cho tham gia trong nhng bui hp ca Vin Khng T".
Giáo sư T Văn Tài nói kinh nghim ca ông là các Vin Khng T kim soát cht ch nhng ai được mi d, đ tài nào nên mang ra tranh lun, đ tài nào b cm k.
Giáo sư Tài cho biết ông đã tng hai ln đến d sinh hot ca Hc vin Khng T, theo li mi ca mt v giáo sư ni tiếng, nhưng sau đó không còn tham gia sinh hot na.
"Đến ln th ba vì tôi hi nhng câu hi gi là khó cho người tr li v mt vn đ gì đó… Từ đó tới gi h không mi tôi na".
Giáo sư T Văn Tài nói rng bên cnh mc đích tuyên truyn, các Vin Khng T còn có mc đích tình báo nhm đánh cp tài sn trí tu và bí mt công ngh ca các nước tiên tiến.
Về hot đng ca các Vin Khng T ca Trung Quốc Viêt Nam, Giáo sư T Văn Tài nói :
"Hoạt đng ca các Vin Khng T ti Viêt Nam tôi không theo dõi k, nhưng tôi có đc mt vài tin thì hình như có mt s t tr khá mnh, chc là Viêt Nam đ cho các vin đó t tr, t v trí đt tr s cho đến quyn điu hành..rt là t tr trong các Vin Khng T Viêt Nam. "
Theo Giáo sư T Văn Tài thì các Vin Khng T ch là mt trong nhiu công c mà Trung Quc s dng đ to nh hưởng Viêt Nam. Gia hai nước còn có nhiu liên kết sâu xa v ý thc h như trong quan hệ gia hai đng cng sn, và ngoài các vin Khng T, Bc Kinh còn nhiu bin pháp còn nguy him hơn đ can thip vào tình hình Viêt Nam.
Giáo sư T Văn Tài nhc đến nguy cơ tim tàng ca các v mua bán nhà đt hay quyn s dng đt, k c các khách sạn, cho Trung Quc thuê dài hn ti các đa đim có v trí trng yếu đi vi an ninh quc gia.
"Tôi được nghe t mt ngun khá tho tin Đà Nng, cho tôi biết là có nguyên mt cái hotel ln Đà Nng có nhng phiên hp quy t ti hàng trăm người, thế rồi t hotel đó có đào nhng đường hm ra bin. Nếu h đ b thì quân đi h s đi qua đường hm, ri nm trong nhng phòng ln bên trong mà không ai biết, như vy h có th ct đôi nước Viêt Nam đèo Hi Vân, tc là nguy him lm ch không phi không. Chính phủ trung ương không dám báo tin này cho công chúng biết nhưng đã ra lnh đóng li ca bin này".
Giáo sư T Văn Tài nói Việt Nam nên dp các Vin Khng T, xét nn văn hóa và lut pháp cũng như chính tr truyn thng cu Việt Nam đã thm nhun k Khng hc, bng chng là Vit Nam có Vin Hán Nôm Hà ni mà Giáo sư Tài cho là rt gii v khng hc.
Giáo sư T Văn Tài nói :
"Tôi thấy các Vin Khng T không cn thiết bi vì khi tôi d "Hi Tho quc tế Nho Giáo 2007" ti Vin Nghiên Cu Hán Nôm Vit Nam Hà ni, do Harvard Yenching Institute bo tr mt phn, thì tôi thy là các v trong Vin Hán-Nôm rt là gii về những cuc nghiên cu v Khng Mnh, cho nên ông Tàu cn gì phi mang Vin Khng T ti dy ? Trường Harvard hôm đó c GS Weiming Tu, Giám đc Harvard Yenching Institute, là vin đã có bao nhiêu năm nghiên cu v Trung Quc, Nht Bn và văn minh Châu Á, gần đây hơn có c Vit Nam, vin chuyên môn v các nn văn minh Châu Á và Khng Mnh, thành ra nó cũng ch cn phi có Vin Khng T bên M đâu".
khongtu2
Viện Đi hc California-Davis s đóng ca Vin Khng T ti đi hc này vào ngày 15/8/2020

Giáo sư
T Văn Tài lưu ý rng ngoài các Vin Khng T, Trung Quc cũng đ rt nhiu tin đ vin tr cho các trường đi hc M. Riêng Đi hc Harvard đã nhn 250 triệu, ngoài ra có East-West Center Asia Institute Hawaii, John Hopkins, the Brookings Institute vv…
Gần đây có bng chng cho thy Trung Quc tiếp tc mua chuc mt s hc gi, trí thc và chuyên gia phương Tây nhm phc v cho các li ích lâu dài ca Bc Kinh. GS Tài nói :
"Viện Khng T ch là môt thí d nh v cách mà Trung Quc đt nhp vào vn đ giao lưu văn hóa đ có nhng bước đi khác v tình báo, đ chp các k ngh tân tiến ca Hoa Kỳ. Nhiu người sang đây nghiên cu v sinh hc, vi trùng hc, k ngh internet, k ngh hàng không đ ly cp. y ban Đu tư Nước ngoài ti Hoa Kỳ h dò la thì thy rng nguy him lm. H ly cp và mua các hc gi hay giáo sư các trường đi hc M, gi v tài tr cho các công trình nghiên cu nhưng thc ra là đ g gm hu ly được nhng tin tc v quc phòng và khoa hc".
Thế Giáo sư T Văn Tài đánh giá như thế nào v thành tích ca các Vin Khng T trên thế gii ? Liu Đảng cộng sản Trung Quc và gii lãnh đo Bc Kinh có đt được mc tiêu mong mun khi đu tư vào viêc xây dựng các hc vin Khng T và duy trì hot đng ca các cơ s này ?
"Họ dn n lc lp ra Vin Khng T bây gi b đóng ca hàng lot như vy là h đã tht bi hoàn toàn vì quc tế đã nhn ra cái mc đích không có tính cách hoàn toàn ch có văn hóa của h mà có tính cách tình báo. Người M đã nhn ra âm mưu tình báo qua Vin Khng T, thành ra M bt đu làm khó Trung Quc trong vn đ tình báo k ngh, bng sáng chế v.v…".
Theo Wikipedia tính cho tới năm 2019, tng cng có khong 530 hc vin Khng T và hơn 1.100 Lp Khng T được thành lp ti hàng chc quc gia. Bc Kinh đt mc tiêu là ti năm 2020 s có 1000 Vin Khng T trên thế gii.
Một s các nước phương Tây k c Úc và Hoa Kỳ, vv… đã cnh báo v thâm ý ca Bc Kinh khi cho xây dng h thng Hc vin Khng T nước ngoài, họ bày t lo ngi v âm mưu ca Bc Kinh ty não sinh viên hc sinh đa phương thông qua các Vin Khng t. H đ ngh các nước nên giám sát cht ch và hn chế hot đng ca các Hc vin Khng T, và đ cao cnh giác v nhng phương thc khác mà Bc Kinh sử dng đ thao túng công lun quc tế.
Trong phúc trình năm 2019, Tổ chc theo dõi nhân quyn Human Rights Watch nói "các Vin Khng T là cánh tay ni dài ca chính quyn Trung Quc".
Nhiều hc gi cũng lên tiếng cnh giác thế gii v nguy cơ ca các Học vin Khng T, nói rng h thng Hc vin Khng T là "Con nga Thành Troa mang đc đim Trung Quc".
Thụy Đin, nước đu tiên Châu Âu có Hc vin Khng T, đã lng nghe li cnh giác này. Vào cui năm ngoái, chính ph Stockholm đã quyết đnh đóng cửa tt c các hc vin Khng T trong nước đ ngăn chn nh hưởng ca Bc Kinh.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 22/05/2020