Việt Nam kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cầm quyền (VOA Tiếng Việt)

Trong lễ kỉ niệm 90 năm thành lập đảng, ông Trọng tỏ với giọng điệu mạnh mẽ, tự tin, nhưng đây không phải là sự mạnh mẽ, tự tin của một người sáng suốt. Mà là sự mạnh mẽ, tự tin của một kẻ đắc thắng sau khi thâu tóm được quyền lực, loại bỏ được các đối thủ bằng chiến dịch thanh trừng nội bộ nhân danh chống tham nhũng.

Một cảnh sát làm nhiệm vụ bên cạnh áp phích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/2020.

Sáng ngày 03/02, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam, ca ngợi vai trò lãnh đạo “đúng đắn và sáng suốt” của Đảng, nói rằng, ngoài Đảng ra, “không có một lực lượng chính trị nào khác” có đủ khả năng lãnh đạo đất nước.

Các nhà quan sát chính trị, từng là Đảng viên, nói với VOA rằng những phát biểu với mục đích tuyên truyền như vậy không thể “che đậy những sai lầm” của Đảng khi mà niềm tin trong nhân dân đã bị mất.

Phát biểu của ông Trọng được đài truyền hình VTV loan tin có đoạn:

“Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

“Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước ...

“Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2/2010. Photo VTV.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2/2010. Photo VTV.

Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu Đảng viên, nói với VOA:

“Qua phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng sáng nay, tôi thấy những suy nghĩ ấy là rất cũ.

“Trong tình hình hiện nay, quan hệ quốc tế, tình hình kinh tế, chính trị đã thay đổi rất nhiều…thiết nghĩ chúng ta cần phải có những xuất phát lại.

“Tôi thấy thất vọng về bài phát biểu sáng nay của ông Trọng. Đó là cái nhìn rất cũ, và cực đoan.”


Hiện đang xin tị nạn ở Thái Lan, ông Lê Thương, gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 2010 và bỏ Đảng vào năm 2017, nhận định với VOA:

“Tôi đã từng là một người nằm trong bộ máy của ĐCS, tôi nhận thấy rằng Đảng Cộng sản dùng cả bạo lực trong chiến tranh và cả thời bình. Cho cả đến nay, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, họ vẫn tiếp tục dùng bạo lực, nhưng nay họ không những dùng bạo lực đó cho kẻ thù mà còn dùng cho chính nhân dân của mình.”

“Bây giờ tôi nhận thấy người dân không còn tin vào Đảng nữa khi mà Đảng có nhiều việc bê bối và tham nhũng nặng nề,” ông Phạm Viết Đào, người được kết nạp vào Đảng vào năm 1996 nhưng ra khỏi Đảng vào năm 2013, nói với VOA.

Một áp phích ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một áp phích ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cựu thượng úy quân đội Lê Thương nói với VOA:

“Tôi nhận thấy rằng niềm tin của người dân ở Việt Nam đến giờ phúc này đối với ĐCS không còn nữa.

Tôi nhận thấy rằng niềm tin của người dân ở Việt Nam đến giờ phúc này đối với ĐCS không còn nữa.

“Thậm chí những người trước đây từng nằm trong nội bộ của Đảng, từng rất ủng hộ và tin tưởng vào con đường của Đảng, nhưng nay họ đã nhận ra những sự dối trá trong Đảng và họ cảm thấy rằng mình đã sai lầm.”

“Tôi mong muốn rằng người dân trong nước hãy thức tỉnh, và cùng nhau thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ.”

Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCS. Photo VTV
Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCS. Photo VTV

Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn định đến quan hệ “máu thịt” với nhân dân: “Gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng sẽ có sức mạnh vô địch.”

Kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay của hàng trăm Đảng viên, ông Trọng hô to khẩu lệnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”