Thủ tướng VN yêu cầu thu hồi toàn bộ đất quốc phòng hoạt động sai phạm (RFA)

Ông Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng 'chém gió' về các loại 'đầu tàu' giờ lại đến việc đòi 'thu hồi đất quốc phòng hoạt động sai phạm'. Việc đầu tiên mà ông Phúc thử làm xem có được không là hãy thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay và đường sá xung quanh khu vực. Chưa làm được việc này thì chém ít thôi ông ạ.


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả. Truyền thông trong nước hôm 8 tháng 8 loan tin cho biết như vừa nêu.

Tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng kiên quyết thanh lý, thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng hết thời hạn, sai phạm và sử dụng không hiệu quả, tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phải làm mẫu mực về việc cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất của các doanh nghiệp về xây dựng, thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giao cho địa phương để phát triển kinh tế- xã hội và quản lý theo luật định; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp hiệu quả trong việc sử dụng đất quốc phòng và cả nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ quân đội không để lãng phí nguồn lực.

Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thừa nhận đến nay qua kiểm tra rà soát khu đất của Bộ Quốc phòng có sai phạm trong sử dụng, còn một số thiếu sót, khuyết điểm. Do đó sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức, cá nhân sai phạm và không có vùng cấm. Xử lý công khai, minh bạch và thông tin rõ ràng cho báo chí.

Trong cuộc họp này, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng không đề cập đến đất sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất mà trước đây Thượng tướng Trần Đơn, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương -Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đã từng nói rằng đất sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất là đất quốc phòng nên bất cứ khi nào Bộ cũng có thể thu hồi để giao lại cho Chính Phủ, Bộ giao thông để làm đường băng. Thứ trưởng Bộ quốc phòng cũng thừa nhận rằng hiện tại việc quản lý đất quốc phòng cho mục đích kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập, gây lãng phí đất đai. Ông Trần Đơn nói rằng trong thời gian tới quân đội không được ký kết hợp đồng cho thuê đất mới nào tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất mà tập trung vào việc quy hoach lại.

Đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn nhất có diện tích khá lớn, khoảng 1.060 ha, trong đó 489 ha là đất quốc phòng đang quản lý, 107 ha là đất hàng không dân dụng và 464 ha là đất dùng chung.