Tổng bí thư, Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, trí tuệ, trong sáng (VietnamNet)

Đọc bài báo này mà thấy lo cho cụ quá. Thà không viết gì thì đỡ lo hơn. Kiểu như cụ sắp đi xa đến nơi rồi... 


Tổng bí thư, Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống trong sáng, giản dị, khiêm nhường, trí tuệ, bản lĩnh - Trưởng Ban Tổ chức TƯ nói tại lễ giới thiệu sách...

Chiều nay, Ban Tuyên giáo TƯ, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu sách "Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế".

Tham dự buổi lễ có ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng...
Hơn 600 trang những bài viết trong cuốn sách của nhiều tác giả, như bạn học thời sinh viên, đồng nghiệp, nhà báo, hay người chỉ một lần được tiếp xúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác, hoặc mới chỉ biết qua những hoạt động ở trong nước và ngoài nước được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng...
 
Cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất có tiêu đề Một nhân cách lớn, phần hai: Nhà lãnh đạo có tâm, phần thứ ba: Tình cảm của bạn bè quốc tế.
Người đọc sẽ cảm nhận trong đó hình ảnh của Tổng bí thư, Chủ tịch nước từ khi còn là cậu học trò nhỏ học phổ thông, đến chàng sinh viên khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Chủ tịch QH, Tổng bí thư và hiện nay là Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

Nhiều câu chuyện đời thường được kể lại, tuy diễn ra ở những thời gian khác nhau, trong bối cảnh, điều kiện khác nhau, nhưng tựu chung cho thấy rõ hơn nhân cách của một cán bộ trí tuệ, mẫn cán, liêm trung, mẫu mực, trước sau như một, luôn có trách nhiệm với Ðảng, với dân, với đất nước, tâm huyết với công việc, hết lòng vì bạn bè, đồng nghiệp, sống giản dị và khiêm nhường.
Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ Đại hội 11 và 12 của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu, có tầm nhìn xa khi chỉ đạo việc hoạch định đường lối phát triển đất nước. Quyết liệt, công tâm giải quyết những vụ việc bức xúc, nhất là trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý cán bộ vi phạm nghiêm minh mà cũng rất nhân văn.

Nhiều bài viết trong cuốn sách khẳng định, vị thế và tầm ảnh hưởng của nước ta, uy tín của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần mở rộng thêm cánh cửa để Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn. 
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính hoan nghênh các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả để tuyển chọn xuất bản cuốn sách. "Những bài viết được tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tuyên truyền hiện nay. Nhiều thông tin quý về sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tư liệu quý về người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước được cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế mến mộ...
 
Dù ở những cương vị khác nhau, nhưng các tác giả đều có suy nghĩ chung và cho rằng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống trong sáng, giản dị, khiêm nhường, trí tuệ, bản lĩnh, trong sáng", ông Chính nói.
Trưởng Ban Tổ chức TƯ hy vọng mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa thiết thực của cuốn sách, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành Nam