Về cái lý sự: "Có giỏi thì làm đi" (Mạc Văn Trang)

Dân là Chủ, bỏ tiền ra thuê người phục vụ, thì có quyền đòi hỏi người phục vụ phải làm tốt những công việc được thuê; nếu làm không tốt thì cắt hợp đồng, thuê người khác; nếu dốt nát làm thiệt hại nặng cho chủ hay ăn cắp thì chủ sẽ kiện và yêu cầu truy tố... Đất nước thời bình mà sinh loạn bởi vì Chủ không có quyền đuổi đầy tớ, mà ngược lại đầy tớ kéo bè, kéo đảng làm đảo lộn tất cả. (Mạc Văn Trang)


Để “bịt miệng” những người hay phê phán sự kém cỏi của quan chức chính quyền, họ liền chơi trò “tiểu xảo”, thách đố: “Có giỏi thì làm xem nào”?, “Có giỏi thì ra đảo đánh nhau với Trung quốc đi”! “Anh làm Tổ trưởng dân phố chưa chắc làm nổi, mà cứ phê phán”! v.v... Cái trò ngụy biện này cũng khiến nhiều người lúng túng, tưởng họ có lý. Sự thực là:

1.Toàn “hệ thống chính trị” hiện nay là do “đảng cử, dân bầu”, toàn bộ “quy trình” tuyển chọn cán bộ, quan chức từ Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn/bản đều do hệ thống đảng khống chế, làm gì có tự do cạnh tranh, mà bảo “có giỏi thì làm đi”! Các ứng viên tự do ứng cử vào Quốc hội khóa vừa qua đều bị họ dùng những mưu hèn, kế bẩn loại bỏ. 

Hôm vừa rồi cũng có một cậu bảo mình, nếu bác làm bộ trưởng giáo dục liệu có thay đổi được gì không? Mình bảo, trong cái “lồng” thể chế này thì khó thật đấy, nhưng ít nhất tớ cũng không nói “ní nuận”; cũng đề nghị bỏ cấp Phòng giáo dục; bỏ Thi đua; bỏ Thi 2 trong 1; kiên quyết đuổi hết những sinh viên gian lận điểm vào Đại học và đề nghị truy tố tất cả những người mua điểm cho con/cháu vào đại học; sẽ thực hiện “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”; sẽ trả lại vị thế vốn có của nghề giáo viên... Nhưng tớ nhiều tuổi thì nói làm gì. Còn bao nhiêu người trẻ có tâm, có tài hơn tớ, có được vào hệ thống của họ đâu mà bảo “Giỏi thì làm đi”!

2. Đúng ra, toàn bộ quan chức, cán bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến thôn, bản, xóm phố, đều là “công bộc”, “đầy tớ” của Dân. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa"[ Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, NXB Sự Thật, trang 283]. 

Dân là Chủ, bỏ tiền ra thuê người phục vụ, thì có quyền đòi hỏi người phục vụ phải làm tốt những công việc được thuê; nếu làm không tốt thì cắt hợp đồng, thuê người khác; nếu dốt nát làm thiệt hại nặng cho chủ hay ăn cắp thì chủ sẽ kiện và yêu cầu truy tố... Đất nước thời bình mà sinh loạn bởi vì Chủ không có quyền đuổi đầy tớ, mà ngược lại đầy tớ kéo bè, kéo đảng làm đảo lộn tất cả.

- Đầy tớ làm hỏng việc, chủ nhắc nhở, lại bảo: “Ông có giỏi thì làm đi”!

- Đầy tớ dốt nát, làm đâu hỏng đấy lại ba hoa khoác lác, rồi lên mặt dạy bảo, dọa nạt ông bà chủ;

- Đầy tớ ăn cắp, ăn cướp, đủ trò gian manh, bị ông bà chủ tố cáo, lại thuê đồng đảng và xã hội đen đánh đập, bắt tù ông bà chủ...

- Đầy tớ được giao bảo quản tài sản quốc gia thì thông đồng với ngoại bang, bán rẻ đất đai, tài nguyên, mà chủ bất lực.

- Đầy tớ bất tài, ăn cắp, ăn cướp, gây nên xã hội bất an, khi Chủ mắng đầy tớ, đầy tớ lại đuổi chủ: Ông không thích ở đây thì ra nước ngoài mà sống! Láo đến thế là cùng!

Vậy sao đất nước không lộn tùng phèo mọi trật tự, mọi giá trị đều đảo lộn? Tức là LOẠN!

3. Để dẹp loạn, xã hội an bình, đất nước phát triển bền vững, hùng cường, chỉ có cách: Thực hiện như Cụ Hồ nói 1945, Chủ ra Chủ, Đầy tớ ra đầy tớ. Chủ được quyền tự do bầu cử, chọn ra các đầy tớ mà mình ưng ý; đầy tớ nào tồi thì Chủ có quyền đuổi, thậm chí giải tán cả Quốc hội, “đuổi” cả Chính phủ, lập ra Chính phủ mới. Đầy tớ không bao giờ được phép hỗn hào, bảo chủ “Có giỏi thì làm đi”!

23/4/2019

Fb Mạc Văn Trang