VN: Đảng viên 'thề hôm trước hôm sau tay nhúng chàm' (BBC)

Khi đảng CSVN kêu gọi "sàng lọc" đảng viên là họ muốn loại bỏ khỏi đảng những thành phần không cùng chính kiến mà họ gọi là "tự chuyển biến, tự chuyển hóa", đây là hành động mà chúng tôi gọi là "co cụm để tự vệ" chứ không phải chống tham nhũng. Nên nhớ rằng tham nhũng là chất keo gắn kết các đảng viên trong đảng lại với nhau. Chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng cũng chỉ là loại bỏ các phe nhóm không ăn cánh trong đảng chứ nếu ông Trọng chống tham nhũng thật thì đây là hành động "tự sát". Nếu không tham nhũng thì tiền đâu để chạy chức và làm quan để làm gì? 


Báo Việt Nam lại tiếp tục đề cao nhu cầu chọn lọc 'đầu vào' khi kết nạp và sàng lọc, rà soát đảng viên cộng sản ở nước này nhằm làm trong sạch bộ máy.

Bài trên trang của VOV hôm 05/03/2019 có tựa đề mạnh mẽ, "Để không còn cán bộ rao giảng đạo đức mà việc làm lại phi đạo đức".

Bài báo cũng nói cần sẵn sàng "sa thải những người không xứng đáng" ra khỏi hàng ngũ đảng cầm quyền ở quốc gia gần 100 triệu dân.

Phải như vậy thì "gần 5 triệu đảng viên của Đảng mới tạo được sức mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân".

Bài báo viết:

"Không hiếm những đảng viên, hôm trước giơ tay thề dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hôm sau cũng bàn tay ấy đã nhúng chàm, đã bắt tay tạo những móc xích để chạy chức chạy quyền, chạy đủ thứ, để tham ô, tham nhũng, lãng phí."

Các con số được công bố chính thức cho hay Ban lãnh đạo ĐCSVN rất kiên quyết trong việc loại bỏ những người họ cho là 'vi phạm kỷ luật'.

Tổng kết năm 2018 cho thấy chỉ riêng thủ đô Hà Nội kỷ luật hơn 1.100 và khai trừ 107 đảng viên cộng sản trong năm 2018, tăng nhiều so với 2017.

Khoảng cách giữa thực tế và lý luận

Giới quan sát cho rằng các vấn đề nói trên của Đảng CSVN không có gì mới.

Có ý kiến cho rằng một lý do của vấn đề 'vi phạm đạo đức, kỷ luật Đảng' còn đến từ sự lệch pha giữa sinh hoạt kinh tế và mô hình chính trị.

Từ giai đoạn 2005-15, Việt Nam đã dần chấp nhận tư duy đa nguyên về kinh tế.

Ngay từ năm 2016, (cựu) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói chỉ còn "chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt" tại Việt Nam khi đánh giá về xã hội nước này.

Phản ánh các thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế và xã hội đang hội nhập quốc tế nhanh, ngay trong Đảng CSVN cũng hình thành các xu hướng, phe phái tư bản thân hữu, thân phương Tây, thái tử đảng học nước ngoài về, theo một nhà quan sát.

Việc này đáng ra phải dẫn đến đa nguyên về tư duy quản lý xã hội trong Đảng CSVN nhưng lại không xảy ra và đang gây mâu thuẫn nội tại cho họ.

Ở Việt Nam hiện nay, đảng cầm quyền vẫn tập trung vào ngoài các biện pháp kỷ luật 'đức trị' mang tính nội bộ.
Việt Nam hiện không có cơ chế nào để các công dân bên ngoài đảng này tác động đến công danh sự nghiệp của đảng viên cộng sản.

Tại những nơi có tổ chức đảng thì họ họp riêng và người ngoài đảng không được tham gia.

Vì thế, "giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên"như TBT Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác liên tục nêu ra sẽ vẫn là vấn đề nội bộ của đảng này.