Luật đặc khu - Mối nguy đe dọa an ninh, quốc phòng (Trần Quang Thành-Lê Công Định)

Dự kiến đến cuối kỳ họp thứ 5 của Quốc hội cộng sản đang diễn ra tại Hà Nội, các ông bà nghị làm theo chỉ thị của đảng sẽ bấm nút thông qua đạo luật đặc khu.

Dự luật này đang gây sự quan tâm trong dư luận xã hội, đặc biệt là về lãnh vực an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia sẽ bị đe dọa khi Tàu cộng có rắp tâm gây phương hại cho đất nước qua việc lợi dụng việc thuê đất kéo dài 99 năm. 
Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã bày tỏ mối lo ngại Luật đặc khu - Mối nguy đe dọa an ninh, quốc phòng. 

04.06.2018
Trần Quang Thành