Lãnh đạo đối lập Armenia được Quốc Hội bầu làm thủ tướng (Thanh Phương)

Sau ba tuần có các cuộc biểu tình chống chính phủ, hôm nay, 08/05/2018, Quốc Hội Armenia cuối cùng đã bầu lãnh đạo đối lập Nikol Pachinian làm tân thủ tướng. Là ứng cử viên duy nhất, ông Pachinian đã được 59 nghị sĩ ủng hộ, trong khi ông chỉ cần thu đủ 53 phiếu bầu. 


Trước cuộc bỏ phiếu hôm nay ở Quốc Hội Armenia, từ Erevan, đặc phái viên RFI Daniel Vallot gởi về bài tường trình :

« Vào tuần trước, Quốc Hội Armenia cuối cùng đã bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm Nikol Pachinian làm thủ tướng, mặc dù ông là ứng cử viên duy nhất. Nhưng lần này lãnh đạo đối lập bảo đảm là ông nhận được nhiều ủng hộ, nên sẽ thu được 53 phiếu cần thiết để được bầu làm thủ tướng. Ông Nikol Pachinian đã yêu cầu những người ủng hộ ông ngưng các cuộc phong tỏa đường phố, vẫn diễn ra cho tới nay nhằm gây áp lực với các nghị sĩ.

Phiên họp của Quốc Hội sẽ được cả nước theo dõi, sau ba tuần biểu tình phản kháng và vận động ôn hòa. Tại thủ đô Erevan, theo dự kiến sẽ có một cuộc tập hợp trên Quảng trường Cộng Hòa. Những người ủng hộ Nikol Pachinian sẽ mặc quần áo màu trắng, màu biểu tượng của sự đổi mới mà họ mong muốn cho đất nước và cũng là biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng, vốn là một trong những động lực của phong trào phản kháng.

Cho dù được bầu làm thủ tướng hôm nay, Nikol Pachinian sẽ phải lãnh đạo đất nước cùng với một Quốc Hội mà Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, tức là một Quốc Hội đối nghịch với ông. Cho nên ông sẽ rất khó thực hiện các cải cách theo mong muốn của những người ủng hộ ông. Như vậy chắc là ông sẽ phải tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn. Ông Pachinian muốn sửa đổi luật bầu cử, nhưng việc này sẽ rất phức tạp, vì ông không có đa số ở Quốc Hội.

Tuy vậy Nikol Pachanian tin tưởng rằng ông có đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Ông biết mình có sự ủng hộ của quần chúng, trong khi Đảng Cộng Hòa thì hoàn toàn mất uy tín. Ông cũng biết rằng tối nay, nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến, một đám đông khổng lồ sẽ ăn mừng việc ông được bầu làm thủ tướng, ở thủ đô Erevan cũng như ở những nơi khác của Armenia. »

RFI