Bài đã bị gỡ: Bộ Thông tin Truyền thông phản bác kết luận thanh tra vụ AVG (VNE)

Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng Thanh tra Chính phủ chưa thực hiện đúng yêu cầu của Ban bí thư khi thực hiện nhiệm vụ.

Chiều 15/3, một ngày sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết quả thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG), Bộ Thông tin Truyền thông đã có thông cáo báo chí phản bác lại.

Trong thông cáo, Bộ nêu gần đây Ban bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến trong việc hoàn thiện kết luận thanh tra. Theo đó, Thanh tra Chính phủ khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo "khách quan, chính xác, đúng vi phạm, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm về kết luận này". "Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã chưa thực hiện đúng yêu cầu của Ban bí thư Trung ương Đảng", thông cáo của Bộ khẳng định.

Bộ cho biết đã thực hiện phê duyệt Dự án theo quy định tại Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69 năm 2014. Điều này được Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì xây dựng và hướng dẫn Luật số 69), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây dựng và hướng dẫn Luật Đầu tư số 67) thống nhất. Tuy nhiên, Thông báo Kết luận thanh tra nhận định Dự án phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 31 Luật số 67 năm 2014 để kết luận các Bộ có sai phạm.

"Mặc dù việc hiểu và áp dụng luật của Thanh tra Chính phủ còn có nhiều vấn đề chưa đúng, khác biệt cơ bản với hai Bộ có chuyên môn cao nhất trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính doanh nghiệp nhưng Thanh tra Chính phủ không xin ý kiến hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội - cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải thích pháp luật, mà tự ý diễn giải pháp luật theo cách của mình", thông cáo của Bộ Thông tin nêu.

Chính vì điểm chưa thống nhất này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có Công văn xin ý kiến Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc áp dụng Luật đối với Dự án. Trong trường hợp có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra, Bộ Thông tin sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu Thanh tra Chính phủ thu hồi và sửa lại Kết luận thanh tra hoặc sẽ khiếu nại về kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 57 Luật Thanh tra.

Cũng theo Bộ Thông tin Truyền thông, cho đến nay, chưa có cơ sở để xác định giá MobiFone mua 95% cổ phần AVG là cao hay thấp. Trong khi Hội đồng thẩm định giá AVG của Bộ Tài chính (do Thanh tra Chính phủ đề nghị) đã thực hiện thẩm định giá và kết quả sơ bộ thẩm định giá AVG tại thời điểm 31/3/2016 là cao hơn so với giá MobiFone đã mua AVG.

Ngày 12/3 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chứng kiến cuộc họp giữa Tổng công ty MobiFone và Nhóm cổ đông chuyển nhượng AVG để thống nhất việc huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên. Theo đó, MobiFone sẽ nhận được số tiền lớn hơn số tiền MobiFone đã thanh toán cho Nhóm cổ đông.

"Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi báo cáo đến Thanh tra Chính phủ để cập nhật nội dung về diễn biến mới này. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã không đưa nội dung này vào kết luận mà ra ngay Thông báo Kết luận thanh tra. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu và có báo cáo chi tiết gửi tới các cấp có thẩm quyền", thông cáo nêu.

Theo Bộ Thông tin Truyền thông, Dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG là hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và phải tuân thủ quy định tại Luật 69 và pháp luật có liên quan. Dự án này có giá trị lớn hơn mức vốn của Dự án nhóm B, nên thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ. Luật 69 không quy định phải báo cáo Thủ tướng quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư với Dự án mua cổ phần của tổ chức kinh tế.

"Dù vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn thận trọng báo cáo Thủ tướng và đã được Thủ tướng chấp thuận cho MobiFone mua cổ phần AVG theo công văn số 209/BTTTT-QLDN", Bộ cho hay.

Bộ này cũng khẳng định việc áp dụng luật 67 vào kết luận thanh tra là không đúng vì Luật 67 chỉ quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng với hình thức “Dự án đầu tư” mà không quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức “góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp” của tổ chức kinh tế.

"Đối chiếu quy định pháp luật liên quan và thực tế cho thấy Bộ Thông tin đã thực hiện phê duyệt Dự án theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu MobiFone, theo đúng quy định pháp luật", thông cáo một lần nữa khẳng định.

Tiếp tục cập nhật...
Dân Luận