‘Còn tình trạng sân sau, gia đình, dòng tộc ở doanh nghiệp Nhà nước’ (Hiếu Công)

“Vấn đề tham nhũng trong khu vực Nhà nước còn nặng nề. Tình trạng 'sân sau' còn lớn; gia đình, bà con thân quen, dòng tộc trong DNNN vẫn có”, Thủ tướng nói.


Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và yêu cầu chấm dứt tình trạng sân sau, gia đình dòng tộc còn tồn tại trong nhóm doanh nghiệp này. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, làm Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong ngày 12/2. Khối doanh nghiệp này hiện có tổng giá trị vốn và tài sản khoảng 5,4 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Anh được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan quản lý vốn Nhà nước, một cơ quan có vai trò quan trọng trực thuộc Chính phủ

Giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Hoài Anh, Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng về các cơ chế, chính sách để quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng Ủy ban cần chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được giao quản lý. 

“Vấn đề tham nhũng trong khu vực Nhà nước còn nặng nề. Tình trạng 'sân sau' còn lớn; gia đình, bà con thân quen, dòng tộc trong DNNN vẫn có. Do đó, chỉ cần hạn chế tối đa những tiêu cực, giảm chi phí bất hợp lý thì DNNN sẽ đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu GDP của quốc gia”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh cần hạn chế tối đa tình trạng “cha chung không ai khóc”, "cha chung của chung", buông lỏng quản lý, không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra hậu quả rất xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN.

“Đã có chủ trương tách bạch giữa quản lý Nhà nước và quản lý vốn từ lâu nhưng chưa làm được, chưa có cơ quan quản lý chuyên trách, nên đã xảy ra một số thất bại tại các tập đoàn, tổng công ty. Bây giờ đã có Ủy ban chuyên quản lý vốn Nhà nước thì các bộ, ngành phải tách chức năng này ra càng sớm càng tốt”, Thủ tướng nói.

Hai nhiệm vụ chính được Thủ tướng nhấn mạnh hoàn thành sớm đó là đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban được toàn quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cốt cán. Là cơ quan mới, Ủy ban cần đi tiên phong đổi mới phương pháp quản lý. 

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Ủy ban, Thủ tướng tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể cán bộ, người lao động sẽ vượt qua khó khăn ban đầu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 8/2, Thủ tướng có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trước đó, ngày 3/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1963 tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, có trình độ Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; Cử nhân lý luận chính trị. Ngày 24/3/2015, ông Nguyễn Hoàng Anh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng nhiệm kỳ 2010-2015.

Hiếu Công (Zing)