‘Vũ về’: Sẽ lộ đường dây bảo kê cho ‘Vũ đi’? (Phạm Chí Dũng)

Thậm chí, ông Trng nếu "ni hng" s còn có th "thay máu" hàng lot tướng lĩnh công an - tương t cái cách mà Tp Cn Bình đã làm Trung Quc trong sut 3 năm t 2012 đến 2015.
 
Cánh đang nắm gi ưu thế quyn lc trong đng rt cuc đã giành được mt thng li quan trng : bui chiu ngày 4/1/2018, thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ kiêm trùm bt đng sn Vũ "Nhôm" đã b đưa t Singapore v Hà Ni, nhưng không phi được đưa về văn phòng công ty Nova79 ca Vũ "Nhôm", hay ngôi nhà ca Vũ 82 Trn Quc Ton qun Hi Châu ca Đà Nng, mà Phan Văn Anh Vũ s phi nm trong mt xà lim bit lp vi chế đ bit giam, dù có th s được cán b qun giáo phc v tn tình "cơm bưng nước rót".
Thắng li ca cánh đng
Thắng li trên mang ý nghĩa "ra mt" cho chiến dch "chng tham nhũng" sau hàng lot v "ra đi tìm đường cu nước" t năm 2016 đến nay ca nhng Trnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Sau v Tng bí thư Trng "dám" chỉ đo bt cu y viên b chính tr Đinh La Thăng và đến nay là v "dn đ" tm coi là thành công đi vi nhân vt "bt đng chính kiến" Phan Văn Anh Vũ, có th xem chiến dch "chng tham nhũng" ca ông Trng ln ln khut nhng chiến dch "đánh hôi" ca những nhóm quyn lc và li ích khác đang trên đà khá thun li.
Thắng li trong v "dn đ" Phan Văn Anh Vũ thm chí còn rt quan trng vì đã ngăn chn được nguy cơ quc tế hóa v vic này. Vũ "Nhôm" đã không th tr thành "Trnh Xuân Thanh th hai".
Bởi trước khi Vũ "Nhôm" đào thoát, vn đ ct yếu vn xoay quanh cuc chiến gia Vũ "Nhôm" và Huỳnh Đc Thơ - ch tch thành ph Đà Nng. Nhưng ngay sau khi Phan Văn Anh Vũ b phát hin ca khu Singapore - Malaysia, vn đ đã tr nên trm trng hơn nhiu vi những thông tin v vic Vũ đã rt mun t nguyn cung cp "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh", hoc nhng bng chng v v vic gây chn đng ngoi giao này cho phía tình báo Cng hòa liên bang Đc, đ đi ly quy chế t nn cho mình.
Giờ đây trong con mt của nhóm đang nằm gi quyn lc trong đng cm quyn Vit Nam, "ti" ca Phan Văn Anh Vũ phi nng gp đôi, không còn đơn thun là "c ý làm l tài liu bí mt nhà nước" hay nhng v đi đêm mua bán d án và nhà công sn, mà là hành vi dám ra mt thách thc Tổng bí thư Trng - điu tương t đã xy ra vi Trnh Xuân Thanh.
Singapore không phải là mt đi tác nng v chính tr vi Vit Nam, mà các nhà đu tư Singapore luôn chiếm gi mt v trí trong nhóm đu vào Vit Nam. Không cn ngc nhiên nếu Chính ph Singapore đã có thể nhân v bt gi Phan Văn Anh Vũ đ "đàm phán" thêm vi chính ph Vit Nam v nhng d án đang trong quá trình đu tư, hoc ít nht cũng là "lành mnh hóa môi trường đu tư dành cho các nhà đu tư Singapore".
Cũng có một kh năng khác là mặc dù đã có thông tin hành lang về vic Phan Văn Anh Vũ đã gi đơn xin t nn cho Đc và đã được B Ngoi giao ln B Tư pháp nước này nhn đơn, và Vũ cũng đã được tiếp xúc vi mt s quan chc phương Tây, song có th các "đi tác" đã nhn ra rng trong tay Phan Văn Anh Vũ không có được nhng tài liu giá tr nào mà dư lun đn đoán trước đó, như "danh sách mng lưới tình báo ngoi tuyến ca Vit Nam", "danh sách các công ty bình phong", và đc bit là chng có được "h sơ bt cóc Trnh Xuân Thanh" hay nhng bằng chng v v vic này… Thế là Vũ phi "v".
Nhưng "Vũ v" thì sao ?
Ai bảo kê cho ‘Vũ đi’ ?
Từ trước khi "Vũ v", đã xut hin nhng đn đoán v kh năng mt s quan chc, k c nhà báo liên quan đến Vũ, có kh năng s gp rc ri, thm chí có th b "nhp kho". Đc bit, cánh bên đng mun truy ra ai và thế lc nào đã bo kê đ Phan Văn Anh Vũ di gót sang Singapore mt cách ngon trn đến thế. Và cũng đã xut hin tin đn đoán vào chiu ngày 4/1 là s có ít nht mt tướng công an rơi quân hàm hoc "còn hơn thế na".
Rốt cuc, "chuyên án" ca B Chính tr đng v Phan Văn Anh Vũ đã có kết qu ban đu. Chiến dch truy nã Phan Văn Anh Vũ cui cùng đã không quá cc kh và mt quá nhiu thi gian như v Trnh Xuân Thanh mà đã b Nhà nước Đc cáo buc là "bt cóc".
Chỉ trong nay mai, rt có th "chuyên án" ca B Chính tr s biết rõ Phan Văn Anh Vũ đã có hay không, và nếu có thì có được nhng tài liu ni b thuc đ "Mt," thm chí "Tuyt Mt" nào v nhng vn đ nghip v ca ngành công an, hay nhng tài liu về mi quan h ngm trong gii quan chc lãnh đo ra sao - nhng bng chng mà có th đ sc "giết sng" nhiu quan chc đang ti v.
Một đi án an ninh quc gia đã có th khi đng t gi phút này.
Dù chỉ được đánh giá là mt con cht, nhưng Phan Văn Anh Vũ lại có vai trò như mt "h sơ sng" đi vi nhiu quan chc, và có th tác đng ln đi vi bàn c tương quan quyn lc và xung đt chính tr Vit Nam.
Phan Văn Anh Vũ cũng rất có th đóng vai trò đt phá khu cho bt kỳ phe phái nào biết li dng nhân vật mà b mt s dư lun xem là "tình báo hai mang" này.
Trong cái nhìn của Tng bí thư Trng, v vic Phan Văn Anh Vũ Đà Nng thot đu có l không quá quan trng, hoc chng có gì đáng nói. Nhưng nếu vn đ ca Vũ li liên quan đến Trnh Xuân Thanh thì sẽ là mt vic khác hoàn toàn. Gi đây, ông Trng có th s không b qua cơ hi quý giá này đ b túc cho kế hoch "ci t B Công an", xem xét li toàn b cơ cu và tính hp lý hay chưa ca các tng cc và cc nghip v trong b này, k c khâu tình báo. Thậm chí, ông Trng nếu "ni hng" s còn có th "thay máu" hàng lot tướng lĩnh công an - tương t cái cách mà Tp Cn Bình đã làm Trung Quc trong sut 3 năm t 2012 đến 2015.
Vào giờ này, chc hn đang có nhng quan chc và c nhng nhà báo hay blogger quốc doanh đã tng "ăn chu" vi trùm bt đng sn Vũ "Nhôm", hoc vi thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, đã mt ng sau khi Vũ "Nhôm" b khám nhà, đã tm th phào khi Vũ "Nhôm" b trn, s tiếp tc mt ng và c mt ăn khi nghe tin mng xã hi v v Vũ "Nhôm" s b "dn đ" v Hà Ni.
Hoặc mt đường dây (nếu có) đã bo kê cho Vũ "Nhôm" lng biến khi Vit Nam…
Nhớ li Tết nguyên đán năm 2014…
Việt Nam nhng ngày cn Tết nguyên đán 2018. Khong thi gian gn Tết nguyên đán năm 2014 đang hin hình trở li khi nhân vt "ht lin, bt lin" - trưởng ban ni chính trung ương Nguyn Bá Thanh - được chuyên cơ y tế đưa t Hoa Kỳ v sân bay Đà Nng, đ sau đó dù được h thng tuyên giáo đng tuyên truyn "tau khe mà, có chi mô", ông Thanh vn v nơi chín suối mà chng th trăng tri được điu gì.
"Vũ về" - khi báo chí quc doanh đang sôi lên vì ni thèm mun tin tc và hơn thế là có tin tc đ đăng. Nhưng cũng tương t v Nguyn Bá Thanh, mà báo chí nhà nước ch còn cách chy theo mng xã hi và ch tin phát chính thức t Ban Bo v và chăm sóc sc khe trung ương, vào ln này báo nhà nước cũng phi ngm tăm ch đi ý ch ca mt cp cao hơn nhiu - tng bí thư.
"Vũ về". Năm dương lch 2018 đã m đu đy may mn cho Nguyn Phú Trng, báo hiu ông ta có thể vào thế "ch tre" vi cuc chiến ni b trong sut năm nay.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 04/01/2017