Việt Nam sẽ có ‘dê tế thần’ cho vụ Trịnh Xuân Thanh? (VOA tiếng Việt)

Một kinh tế gia chuyên tư vn cho các quan chc ca Liên Hiệp Châu Âu v hip đnh thương mi t do vi Vit Nam cho rằng nếu Hà Ni tìm được "mt con dê tế thn" đ chu trách nhim v bt cóc Trnh Xuân Thanh Berlin thì hip đnh thương mi này có th được tiếp tc.
 Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia kinh tế Hng Kong, nhn đnh như vy vi New York Times và gợi ý rng "con dê tế thn" đó có th là đi s Vit Nam ti Berlin, Đoàn Xuân Hưng.
Hiệp đnh thương mi t do Vit Nam-EU (EVFTA) mà Việt Nam rt mong ch, nht là sau khi TPP đ b vì s rút lui ca M, đã b hoãn li k t khi chính ph Đc yêu cu Hà Ni xin li vì v bt cóc ngay gia th đô Berlin mà Đc gi là "hoàn toàn không th chp nhn được".
Doanh nhân và nhà nghiên cứu Nguyn Quang A cho rng : "(V bt cóc) làm cho quan h ngoi giao gia 2 nước xu đi mt cách trông thy và đúng là nó có kh năng nh hưởng đến hip đnh thương mi t do gia Vit Nam và EU. Nếu vic đó có nh hưởng tht thì sẽ là mt tai ha đi vi nn kinh tế Vit Nam".
Năm ngoái, Liên Hiệp Châu Âu nhập khi hàng hóa tr giá 39 t USD t Vit Nam. EU là nhà đu tư ln nht ngoài Châu Á và đi tác thương mi ln nht ca Vit Nam sau Trung Quc. Đó là lý do vì sao hip đnh thương mi vi EU rt hp dn đi vi Vit Nam.
Nhưng Vit Nam có th mt nhiu hơn là mt hip đnh thương mi t do nếu h không ci thin được quan h vi Đc, chuyên gia nghiên cu ca Vin Chính sách Toàn cu London Đoàn Xuân Lc nói vi New York Times trong bài viết ca nht báo M đăng ti hôm 2/11 vi ta đ "Mt s biến mt Berlin làm che ph hip đnh thương mi vi Vit Nam".
"Nó sẽ làm cho Vit Nam suy yếu c v mt ngoi giao ln chiến lược", theo Tiến sĩ Đoàn Xuân Lc, người chuyên nghiên cứu v các mi quan h ca EU vi các nước Đông Nam Á.
Tiến sĩ Nguyn Quang A đng tình vi gi ý ca kinh tế gia Garcia-Herrero v vic Hà Ni nên tìm mt "con dê tế thn" đ gii quyết mi căng thng trong quan h vi Đc.
"Dùng một ‘con dê tế thn’ nào đấy. Đy là 1 gii pháp mà tôi cũng khuyến ngh ngay t ngày đu. H không chu nghe. Nhưng mà bây gi thì bên EU h cũng nói rng nếu mà dùng mt dê tế thn nào đy ví d như ông đi s Vit Nam Đc chng hn thì hip đnh t do thương mi song phương giữa Vit Nam và EU có th không b nh hưởng".
Sau khi Việt Nam cương quyết khng đnh ông Trnh Xuân Thanh t v đu thú và không đưa ra li xin li như B Ngoi giao Đc yêu cu, Berlin đã trc xut 2 nhân viên ngoi giao ca Vit Nam và đình ch mi quan hệ đi tác chiến lược vi quc gia Đông Nam Á.
Kinh tế gia Garcia-Herrero nhn đnh vi New York Times rng thit hi cho nn kinh tế Vit Nam t s căng thng kéo dài trong quan h vi Đc có th vượt xa nhng li nhun chính tr có được từ vic đem ông Trnh Xuân Thanh tr v. Cu lãnh đo ngành du khí được cho là đã làm tht thoát hơn 3.000 t đng và được coi là mt mt xích quan trng trong chiến dch chng tham nhũng ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng.
Theo nhận đnh ca nhiu chuyên gia, Việt Nam đang tìm cách có được các hip đnh thương mi ln đ thoát dn s l thuc kinh tế vào Trung Quc. C EVFTA và TPP mà Vit Nam mong ch đu chưa có được.
Cách đây vài tháng, Bộ Ngoi giao Đc cho VOA biết Vit Nam đã ch đng tiếp xúc đ đàm phán và giải quyết mi căng thng nhưng t đó đến nay Vit Nam vn chưa đáp ng nhng yêu cu mà phía Đc nêu ra. tháng trước nhiu đi s các nước Châu Âu đã hu thun Đc trong n lc buc Vit Nam phi "xin li" vì "phá v lòng tin".
Điều này gây lo ngại v h ly kinh tế vi Đc, đi tác thương mi ln nht ca Vit Nam trong khi EU và làm các doanh nghip và người kinh doanh Vit Nam lo lng. Nhưng h tin rng Hà Ni s làm điu gì đó đ gii quyết vn đ này.
"Họ s đánh đi cái gì đó", Tng thư Hội M ngh và Chế biến g thành ph Hồ Chí Minh có các doanh nghip thành viên xut khu hàng sang th trường Châu Âu vào thp niên 1990 nói vi New York Times.
Blogger Nguyễn Xuân Din so sánh tình thế khó khăn trong quan h Vit Nam và Đc vi con ếch ngi trong ni lu nóng. "Con ếch đã thc s cm thy hơi nóng", tiến sĩ ca vin Hán Nôm nói vi New York Times.
Chủ tch Hip hi doanh nghip Đc ti Vit Nam Marko Walde cho rng v bt cóc Trnh Xuân Thanh "chc chn s được xem xét" trong vic thông qua Hip đnh thương mi Vit Nam-EU được bt đu t 2015 và d kiến hoàn tt vào 2018.
Nhà phân tích kinh tế Garcia-Herrero cnh báo v vic EU s đàm phán vi Trung Quc thay vì Vit Nam.
Đức s không b qua nhng li nhun tim năng t các nhà sn xut hay đòn by giúp các nhà đàm phán ở Châu Âu có th tiếp tc thương tho v thương mi vi Trung Quc.
"Các ông dành nhiều năm tri đ đàm phán th mà các ông không th thông qua ? Trung Quc s cười vào mt các ông", bà Garcia-Herrero nói 1 cách ma mai.