Tình nghĩa cộng sản (Trân Văn)

Rồi ngoài Hà Giang vi 2.500 hài ct đang phơi mưa nng, bao gi thì B Quc phòng tính đến chuyn tìm kiếm, an táng hài ct nhng lit sĩ t trn Cao Bng, Lng Sơn trong giai đon 1979 - 1981 ?
Hai sự kin : Bà qu ph Trnh Văn Bô – nhũ danh Hoàng Thị Minh H - qua đi hôm 5 tháng 11 và tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lnh Quân khu 2 - đ ngh chi tin đ tìm kiếm, an táng hài ct ca 2.500 người lính t trn cách nay ba thp niên ti Hà Giang… là nhng ví d mi nht minh ha cho tình nghĩa của nhng người cng sn.
Trên số ra ngày 7 tháng 11, t Thanh Niên va lược thut thêm mt ln na v"nỗi bun nhân đôi" ca gia tộc c Trnh Văn Bô.
Vợ chng c Bô là nhng doanh nhân "hng tâm, hng sn" vi chính quyn cộng sản Việt Nam. Ngoài chuyn bí mt đóng góp cho Vit Minh hàng vn đng bc Đông Dương, tháng 8 năm 1945, ngay sau khi Vit Minh cướp được chính quyn, h đã dành căn nhà số 48 ph Hàng Ngang cho gii lãnh đo Vit Minh cư trú. Ri đ chính quyn Vit Minh có tin chi dùng, v chng c Bô đã hiến 5.147 lượng vàng.
Theo lời c Hoàng Th Minh H k vi t Thanh Niên năm 1990 thì 1.000 trong s 5.147 lượng vàng y đã được ông Nguyễn Lương Bng – Đc phái viên ca chính quyn Vit Minh – đem hi l hai viên tướng ch huy 20.000 quân ca Trung Hoa Dân Quc được phe Đng minh điu đng vào min Bc Vit Nam gii giáp quân đi Nht đ hai viên tướng này làm ngơ cho Vit Minh va tp tnh nm chính quyn, cng c, phát trin thc lc.
Không có số vàng khng l y lch s Vit Nam có th đã khác !
Khi cuộc kháng chiến chng Pháp ln th hai bùng n, v chng c Bô b hết nhà ca, tài sn theo Vit Minh vào chiến khu. Sau Hip đnh Geneve năm 1954, h theo Vit Minh tr v Hà Ni. Ngoài vic hiến căn nhà s 48 ph Hàng Ngang, h còn đáp ng đ ngh ca B Quc phòng – cho mượn bit th 34 Hoàng Diu trong hai năm.
Biệt th 34 Hoàng Diu tr thành tư gia ca Đi tướng Hoàng Văn Thái, Tng Tham mưu trưởng Quân đi nhân dân Vit Nam. Hết hai năm, tướng Thái bo v chng c Bô rng quân đi vn còn cn đến biệt th này và s hoàn tr khi "đt nước thng nht".
Vợ chng c Bô đành ch đến sau tháng 4 năm 1975 mi xin nhn li nhà. Năm 1988, c Bô qua đi khi nguyn vng chính đáng ca ông vn chưa được đáp ng. Thp niên 1990, trao li bit th 34 Hoàng Diệu cho chủ ca nó tng là ch đ được nhiu cơ quan truyn thông ti Vit Nam tham gia bàn lun trong mt thi gian dài. Dù các viên chc lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph đã ngh hưu ln đương nhim cùng khng đnh đó là "đo lý", dt khoát phi thc hin nhưng c Hoàng Th Minh H và con cháu vn phi ch. Năm 1994, chính ph Vit Nam giao cho c Hoàng Th Minh H quyết đnh "tng" gia đình Trnh Văn Bô bit th 34 Hoàng Diu vì "đã có nhng đóng góp to ln cho đt nước". Năm sau (1995) đt nhiên có lnh… hoãn thi hành quyết đnh "tng" bit th 34 Hoàng Diu.
Qua VOA, nhà báo Bùi Tín tiết l, s dĩ gia đình c Bô không th nhn li bit th 34 Hoàng Diu vì sau khi Đi tướng Hoàng Văn Thái nhn nhà mi, dn ra khi bit th này (1978), ông ta giao li biệt thự cho v chng con gái s dng !
Năm 2003, vào thời đim bit th 34 Hoàng Diu vng ch, con cháu c Hoàng Thi Minh H đã cõng c xâm nhp bit th ri lì ti đó cho đến gi. May là c Hoàng Th Minh H và con cháu không b cưỡng chế. Tuy nhiên theo tờ Thanh Niên, đến nay, sau 14 năm gia đình c Bô "tái chiếm hu tài sn" ca h, chính quyn Vit Nam vn chưa tái xác nhn v chng c Bô có quyn s hu bit th 34 Hoàng Diu.
***
Hai ngày trước khi c bà Hoàng Th Minh H qua đi, tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lnh Quân khu 2 đng thi là đi biu ca tnh Hà Giang ti Quc hi khóa 14, bo vi các đng vin là còn khong 2.500 hài ct lit sĩ đang phơi mưa nng ti các cao đim 1.800A, 1.800B, 1.722, 1.220, 1.030,…
Tướng Cò không cung cp chi tiết nhưng dựa vào din biến xung đt vũ trang ti biên gii Vit – Trung, người ta tin rng nhng lit sĩ này đã đn n nước trong các đt phn công - tái chiếm, phòng v lãnh th giai đon t gia năm 1980 đến đu năm 1987 Hà Giang.
Lý do chính khiến cha m nhiều lit sĩ ch cho ti chết vn chưa nhn được hài ct ca con là vì… gii lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph Vit Nam chưa cp tin đ tìm kiếm, mang hài ct ca các lit sĩ v nhà.
Tướng Cò khng đnh vi các đng vin rng ch cn cp tin cho B Quc phòng và Quân khu 2 một ln thì trong hai năm 2018 và 2019, quân đi sđưa hết toàn b hài ct các lit sĩ v với gia đình, về vi quê hương.
Sau hơn 30 năm phơi mưa nng trên nhng dãy núi đá Hà Giang, có bao nhiêu trong s 2.500 hài ct này còn nguyên vn và có th xác đnh được danh tính ? Ti sao B Quc phòng phi ch hơn 30 năm mi đc thúc Quc hi chun chi ? Phải chăng vì tìm kiếm – an táng hài ct nhng người lính đn n nước trong cuc chiến chng Trung Quc, bo v lãnh th s nh hưởng đến "quan h Vit – Trung" và vic thc thi "tinh thn bn tt", "phương châm 16 ch vàng" nên c lit sĩ ln thân nhân cùng phải ch ti… thi đim thích hp ?
Rồi ngoài Hà Giang vi 2.500 hài ct đang phơi mưa nng, bao gi thì B Quc phòng tính đến chuyn tìm kiếm, an táng hài ct nhng lit sĩ t trn Cao Bng, Lng Sơn trong giai đon 1979 - 1981 ?
Dường như hài ct ca hàng chc ngàn lit sĩ (bao gm c nhng người đã thit mng trong các cuc chiến t 1945 – 1954, 1954 – 1975), s khc khoi ca hàng trăm ngàn người khi thân nhân chưa "m yên, m đp", vn b xem là chưa "thu tình", không "tn nghĩa" bng các tượng đài, bảng đng, bia đá, l tưởng nim được t chc rm r hàng năm. Cũng vì vy, hi cui tháng 7 va qua, nhân dp k nim 70 năm "Ngày Thương binh Lit sĩ", dù vn còn nhan nhn nhng trường hp như v chng c Trnh Văn Bô, như 2.500 hài ct lit sĩ đang phơi mưa nng trên nhng dãy núi đá Hà Giang, ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam, vdõng dạc khng đnh : "Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công ơn to ln ca các bc cách mng tin bi, các anh hùng lit sĩ, thương binh và người có công vi cách mng. Chúng ta nguyn sng, chiến đu, lao đng, hc tp và làm vic xng đáng vi các bc tin nhân, vi nhng người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước".
Trân Văn
Nguồn : VOA, 13/11/2017