Thiếu não và không tim (Trân Văn)

Trước đây, c các chuyên gia ln mt s viên chc ca tnh Qung Nam tng xác đnh, các d án thy đin va và nh Qung Nam là nhng trái bom nước, lơ lng trên đu hàng triu dân Qung Nam, đy h vào tình trng lúc nào cũng nơm np vì không biết tai ha s giáng xung đu mình lúc nào.
Tính đến cui ngày 6 tháng 11 đã có 61 người thit mng, 28 người mt tích sau khi bão Damrey – trn bão th 12 trong năm nay - đ vào min Trung Vit Nam. Ngoài tn tht nhân mng, tng thit hi tài sn do cung phong, mưa ln, lũ, lt có l s không dưới 10.000 t đng.
Tuy cường đ ca bão Damrey được xem là hiếm có (sc gió git được ước đoán là cp 15 - t 167 km/h đến 183 km/h) nhưng tường thut ca h thng truyn thông Vit Nam v trn bão này cho thy, s dĩ tn tht nhân mng và tng thit hi tài sn tr thành nghiêm trng ch yếu là do lũ và lt. Lũ chc chn s không ln, lt chc chn s không trm trng đến như vy nếu các nhà máy thy đin không t x nước xung h du.
Dẫu biến đi khí hu khiến thi tiết toàn cu nói chung, thi tiết Vit Nam nói riêng tr thành khác thường, khó đoán đnh nhưng hu qu thiên tai Vit Nam chc chn s không kinh khng như vài năm gn đây nếu gii lãnh đo chính quyn Vit Nam lc đu vi các d án thy đin.
Đáng lưu ý là tại Vit Nam, cho dù rõ ràng thy đin đã tr thành nhân ha song hành vi thiên tai, khiến thm ha sau thiên tai (bao gm c hn hán, ln lũ lt, st l…) càng ngày càng ln nhưng h thng công quyn Vit Nam vn tiếp tc đeo đui các kế hoch phát triển thy đin.
Dẫn đu nhng đa phương có s viên chc "yêu" thy đin ti mc to cho công chúng cm giác h thiếu c não ln tim y là Qung Nam…
***
Bão Damrey đổ vào lãnh th Vit Nam sáng 4 tháng 11 thì đến chiu 4 tháng 11, các nhà máy thy đin : Đắk Min 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 bt đu tăng lưu lượng x. Nước t các h ca nhng công trình thy đin thượng ngun ào t đ v h du, nhn chìm các huyn Nông Sơn, Đi Lc, Duy Xuyên, th xã Đin Bàn, thành ph Hi An...
Đến sáng 5 tháng 11, tr khu vc trung tâm th trn, toàn b huyn Nông Sơn chìm trong nước. Tnh l 611 ni huyn Nông Sơn vi huyn Quế Sơn có nhng đon chìm dưới ba mét nước. huyn Đi Lc có 24.000 căn nhà b nước nhn chìm, nhiu khu dân cư b cô lp. Ti huyn Duy Xuyên, thị xã Đin Bàn, thành ph Hi An, thành ph Tam Kỳ… nước lng l dâng càng lúc càng cao, rt nhiu người kt gia bin nước vì không kp chy lt.
Hai ngày sau khi bão tan, trưa 6 tháng 11, riêng Đi Lc vn còn 16.000 căn nhà chìm trong nước. Ti thành phố Hi An, lc lượng cu nn vn tt bt vi vic vn chuyn dân chúng ca mt s phường, xã b ngp sâu đến nơi an toàn, chuyn thc phm, nước ung, thuc men, h tr cho nhng gia đình chưa được di tn. Theo t Tui Tr thì đến cui ngày 6 tháng 11, mc nước thành ph Hi An vn còn khong 3,1 mét…
Truyền thông Vit Nam cho biết, ngay sau bão Damrey, ông Đinh Văn Thu, Ch tch tnh Qung Nam đã gi công đin yêu cu tt c các ngành, các cp trong tnh hoãn các cuc hp không liên quan đến phòng - chng mưa lũ đ tp trung vào vic khc phc hu qu lũ lt. Ông Thu yêu cu nhng nơi đang qun lý các h cha nước dành cho thy đin, thy li phi trc 24/24, giám sát đp chn nước, theo dõi lượng mưa, mc nước, báo cáo thường xuyên đ thc hin tt việc điều tiết – x lũ đúng qui trình… Không rõ khi ký công đin y, ông Thu có nh ti t trình mà cách nay hơn ba tháng, b máy công quyn do ông điu hành tng gi cho Hi đng nhân dân tnh Qung Nam, "đ ngh b sung thêm bn công trình thy đin thuc loại va và nh huyn Nam Trà My" ?
Hồi trung tun tháng 7 va qua, t trình va k đã làm nhiu người chưng hng.
Trước đây, c các chuyên gia ln mt s viên chc ca tnh Qung Nam tng xác đnh, các d án thy đin va và nh Qung Nam là nhng trái bom nước, lơ lng trên đu hàng triu dân Qung Nam, đy h vào tình trng lúc nào cũng nơm np vì không biết tai ha s giáng xung đu mình lúc nào.
Năm 2009, do lượng nước t thượng ngun tràn v va nhanh, va ln, nhà máy thy đin A Vương đt ngt x lũ. Lượng nước khng l t trên cao tràn xung biến làng Thác Cn xã Đi Sơn, huyn Đi Lc thành bình đa.
Năm 2012, song song với s kin đp chn nước ca nhà máy thy đin sông Tranh 2 b nt, các huyn Nam Trà My và Bc Trà My bt đu liên tc có đng đt, mi năm hàng chc ln, nguyên nhân được xác đnh là do h cha nước cho thy đin Sông Tranh làm biến dng cấu trúc đa tng. Theo thi gian, c tn sut ln cường đ ca các trn đng đt càng ngày càng ln. Năm nay, trong vòng bn ngày h tun tháng 2, ti Nam Trà My có ba trn đng đt. Mi đây, chiu 4 tháng 11, Bc Trà My li xy ra đng đt (2 đ Richter) giữa lúc bão Damrey đang hoành hành.
Hồi trung tun tháng 9 năm 2016, mt trong các van ca hm dn dòng cho nhà máy thy đin sông Bung 2 b bc, nước trào ra khiến hai công nhân chết mt xác. Mt ngôi làng có tên là Pa Oi, ta lc ti xã La e, huyn Nam Giang bị xóa s. Thy đin sông Bung 2 là mt trong sáu nhà máy thy đin vi các qui mô khác nhau nm dc sông Bung theo kiu bc thang, may mn là ch có 28 triu khi nước tràn xung vào lúc h cha nước ca năm nhà máy thy đin bên dưới đang cn tích nước nên không xy ra tình trng v dây chuyn…
***
Chính quyền Vit Nam tng thú nhn, nhng d án thy đin ti min Trung và Tây Nguyên là nguyên nhân chính tăng thêm đói nghèo vì nhiu người không còn đt đ sinh nhai. Nhng d án thy đin ti miền Trung và Tây Nguyên cũng đã được xác đnh là nguyên nhân khiến Vit Nam mt thêm 20.000 héc ta rng. Theo nhiu chuyên gia, s dĩ đu tư cho thy đin va và nh tr thành phong trào là vì ch đu tư có quyn khai thác g trên din rng.
Chưa k, chuyện xả nước vô ti v ca các công trình thy đin sau nhng trn bão ln còn làm chết nhiu người, phá hy nhiu khu dân cư, rung vườn, khiến hu qu thiên tai thêm trm trng.
Tiếng là đ tăng thêm ngun đin nhưng t khi có các d án thy đin, vào mùa khô, cả đin ln nước min Trung và khu vc Tây Nguyên cùng thiếu. Hn hán thì có xu hướng năm sau nng n hơn năm trước.
Hồi tháng 3 năm nay, Th tướng Vit Nam chính thc yêu cu B Công Thương tm ngưng cp giy phép đu tư cho nhng d án thy đin có thể "tác đng tiêu cc đến môi trường, sinh thái". Trong công đin v thy đin được gi đến nhiu cơ quan hu trách, ông ta yêu cu gia tăng kim soát vic quy hoch, đu tư, xây dng, vn hành các công trình thy đin min Trung và khu vc Tây Nguyên vì có nhiều "tác đng bt li đến môi trường, xã hi".
Lúc đó, Bộ Công Thương được yêu cu phi cương quyết loi b, chm dt thc hin các d án, công trình thy đin không hiu qu, không an toàn, nh hưởng bt li ti dòng chy, môi trường và đi sng dân chúng. Đồng thi phi cùng vi B Tài nguyên – Môi trường hoàn thin quy trình vn hành các h cha đ va bo đm hiu qu phát đin, va đáp ng nhu cu s dng nước khu vc h du trong mùa khô, ct - gim lũ và các tác đng tiêu cc trong mùa mưa. Ngoài Bộ Công Thương, B Nông nghip – Phát trin nông thôn cũng được yêu cu tham gia buc ch đu tư các d án thy đin trng rng thay thế trong năm nay, thu hi giy phép nếu không chp hành.
Những lý do như đã k tng buc chính quyn tnh Qung Nam phải dp b 30 d án thy đin va và nh trong "quy hoch thy đin" ca tnh này. S d án thy đin va và nh ti Qung Nam đã gim t 62 xung 32. Đáng ngc nhiên là chính quyn tnh Qung Nam đt nhiên xin "b sung thêm bn d án thy đin va và nhỏ" nữa !
Đâu chỉ có chính quyn tnh Qung Nam ! Ti mt hi tho do Hip hi Năng lượng Vit Nam t chc hi cui tháng 7, chính quyn tinh Lào Cai ng ý xin "b sung 10 d án vào quy hoch thy đin", chính quyn tnh Qung Tr xin "b sung bn d án vào quy hoạch thy đin". Chính quyn tnh Đk Lk thì hoan h cho biết đã thành công trong vic vn đng B Công Thương trình chính ph Vit Nam b sung vào quy hoch thy đin sáu d án na !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/11/2017