Không thể xem thường Hiến pháp lâu đến thế (Bùi Tín)

Ví dụ như khi Hiến pháp nêu rõ vic công dân có quyn t do tư tưởng, t do ngôn lun, t do báo chí, t do tôn giáo, t do cư trú… chính ph cùng quc hi phi ra ngay nhng ngh đnh gii thích cn k và c th hóa thành các b Lut ch rõ các quyn đó được thc hin ra sao, phi được tôn trng như thế nào, thế nào là vi phm, và các vi phm s b x pht ra sao, nhng mc nào ?


Đất nước Vit Nam thc hin "đi mi" t năm 1963, hơn 50 năm ri mà tht s không đi mi được bao nhiêu, có người nói h chi" mà không "mi", đi mi mà vn như cũ, có khi không được như cũ !
Có những vic l ra phi thay đi t rt lâu mà vn cứ đ nguyên.
Đó là việc tôn trng và thi hành trit đ Hiến pháp.
Hiến Pháp là văn kin pháp lý cơ bn, h trng nht ca đt nước. Hiến Pháp là Lut M. Tt c các đo lut thông qua sau khi có Hiến pháp là đ hướng dn thi hành, c th hóa nhng điu đã có trong Hiến pháp, không được trái, không được sai dù là nh vi Hiến pháp.
Theo thông lệ, khi có Hiến pháp, hay khi Hiến pháp có đim gì b sung, thay đi được quc hi thông qua, ngành hành pháp là th tướng, chính ph cùng vi quc hi phi bt tay ngay vào việc bàn lun, sm ra nhng Ngh đnh c th đ hướng dn vic thi hành được đúng đn, đy đ, gii thích rõ ràng, phòng tránh mi s hiu sai, làm sai, làm trái tinh thn và li văn ca hiến pháp.
Ví dụ như khi Hiến pháp nêu rõ vic công dân có quyn t do tư tưởng, t do ngôn lun, t do báo chí, t do tôn giáo, t do cư trú… chính ph cùng quc hi phi ra ngay nhng ngh đnh gii thích cn k và c th hóa thành các b Lut ch rõ các quyn đó được thc hin ra sao, phi được tôn trng như thế nào, thế nào là vi phm, và các vi phm s b x pht ra sao, nhng mc nào ?
Do đó mà có các bộ Lut Hình S, b Lut v Báo chí, Lut v tôn giáo, tín ngưỡng, Lut v cư trú, xut nhp cnh… được công b đ thc hin.
Khi có công dân phạm lut, b truy t, ngành tư pháp s chiếu theo Hiến pháp và lut pháp cùng các văn kin pháp quy đ m các phiên tòa x đúng người đúng ti, theo tht đúng lut, không th tùy tin, không được sai trái hay ra ngoài phm vi quy đnh ca lut pháp.
Vậy mà cho đến nay quc hi và chính ph qua bao nhiêu nhim kỳ đã b qua, (hay c tình b quên ?) khá nhiu điu quan trng trong Hiến pháp, mà không có Lut hay các Ngh đnh tương ng đ c th hóa, hướng dn vic áp dng.
Chỉ ly ra 2 ví d. Các Hiến pháp t năm 1946 đến các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013 hin hành đu ghi rõ "quyn lp hi" và "quyn biu tình" ca công dân, 2 quyn cơ bn mà bt c công dân nước dân ch nào cũng có quyn thc hin mt cách rng rãi hàng ngày.
Hai năm nay, trong quốc hi đã có đi biu nêu lên 2 vn đ này đ tho lun, nhưng ri vn b trì hoãn kéo dài không hn đ. Thế là có nhng ni dung ln trong các bn Hiến pháp t hơn 70 năm nay vn b treo giò, treo lơ lng, trì hoãn s áp dng, không cho thc thi trong cuộc sống ! Có nhiu trí thc ch còn biết than th : quc hi ta hin quá, không hiu hết, tht rõ hiến pháp và lut pháp phi thi hành ra sao cho đúng đn, trit đ, c theo kiu xin – cho, đng cho đến đâu thì ch biết cúi đu nhn đến đy.
Chả vy mà cô giáo viên Trn Th Lam có my câu thơ :
Đất nước mình ng quá phi không anh
Bố
n ngàn tui mà dân không chu ln
Bố
n ngàn tui mà vn còn bú mm
Trướ
c nhng bt công vn không biết kêu đòi
 
Rất mong kỳ hp cui năm đang được tiến hành có đi biểu nêu lên, nhn mnh 2 vn đ này cho rt ráo, vì đ hiến pháp b treo giò hơn 70 năm thì vô lý quá, kỳ quá ! Sao đng li s dân biu tình, s người công dân biu hin trung thc thái đ ca mình đến thế ? Dân làm ch ch nào ?
Nhớ li thi ông Lê Dun, nói không ngừng "nhân dân làm ch", "ly dân làm gc" đ b nhân dân ma mai rng đng "ly dân làm guc", "ly dân làm ci" !
Sao đảng li s các t chc xã hi dân s ca dân đến vy, tt nhiên là các t chc mang tính cht dân ch, xã hi, xây dng đt nước, có li cho cuc sng ca nhân dân.
các nước dân ch văn minh thường có Vin Bo hiến, hay Hi Đng Hiến pháp có nhim v thúc đy vic thc thi tht nghiêm minh, trit đ, chính xác Hiến pháp và pháp lut.
Nếu t chc như thế cũng có nước ta thì quốc hi đã b thi còi nhc nh t lâu, t rt lâu ri.
Rất mong các đi biu quc hi, các trí thc, nht là đông đo lut sư, các bn sinh viên ngành lut, các t chc xã hi dân s… tham gia ý kiến trong vn đ này, liên quan đến quyn công dân, đến mong mun xây dng mt chế đ pháp quyn nghiêm minh hin đi, đi kp vi nn văn minh nhân loi đã bước vào thế k XXI.
Không thể đ cho Hiến pháp b coi thường, có th nói là khinh thường trong mt thi gian dài đến vy !
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 14/11/2017