Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi gây rối ở trạm BOT (VNE)

Bộ Công an được giao xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng gây rối an ninh trật tự tại trạm BOT để tránh ùn tắc giao thông. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đầu tư xây dựng, quản lý khai thác dự án BOT giao thông.
Trong bối cảnh nhiều dự án BOT thiếu sót từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thẩm định, phê duyệt, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát tất cả dự án BOT về khối lượng và chi phí, từ đó xác định thời gian thu và giá dịch vụ. Bộ cần đẩy tiến độ thu phí BOT theo hình thức tự động không dừng trên toàn quốc. 

Để hoàn thiện chính sách đầu tư ngoài ngân sách, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung các nghị định nhằm bảo đảm quản lý minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP. 

Bộ Công an được giao chỉ đạo công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng gây rối an ninh, trật tự tại trạm thu giá dịch vụ để chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Theo Chính phủ, một số dự án BOT thời gian qua có nhiều tồn tại. Nhà đầu tư được lựa chọn chủ yếu vẫn là chỉ định thầu, năng lực hạn chế. Công tác huy động vốn còn nhiều thiếu sót, thời gian thi công một số công trình kéo dài, chất lượng chưa đạt yêu cầu; công tác khai thác, vận hành công trình chưa hợp lý, gây bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư nói chung, hợp đồng BOT nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng BOT còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm, hiệu quả chưa cao, quy hoạch trạm thu phí chưa khoa học... 

Đoàn Loan