Đảng cảnh cáo chủ tịch Đà Nẵng (BBC)

Đảng Cộng sản Việt Nam có bốn mức kỷ luật cho đảng viên: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

 
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh hiện là Ủy viên Trung ương Đảng - hình thức kỷ luật với cấp này phải thông qua Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 29/9 nhắc lại các vi phạm tại Đà Nẵng là "nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây bức xúc".  

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ xem xét, thi hành kỷ luật với toàn bộ Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng Cộng sản Việt Nam có bốn mức kỷ luật cho đảng viên: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã loan báo Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ có vi phạm "nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật".

Trong các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh có:

"- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội."

Ông Huỳnh Đức Thơ bị nói là:

"- Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

- Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định."