Vụ Trịnh Xuân Thanh : Tương lai nào cho Trần Đại Quang ? (Lê Anh Hùng)

Ông Trần Đi Quang đu hàng Bc Kinh và phe phái thân Tàu trong b máy đ được tiếp tc an v trên chiếc ghế Ch tch nước và thm chí vn còn cơ hi tr thành Tổng bí thư nếu chp nhn làm tay sai cho Bc Kinh.
Vụ Trnh Xuân Thanh, người tng đào thoát khi Vit Nam mt cách bí n hi tháng Chín năm ngoái, đt nhiên biến khi Berlin (nơi anh ta tá túc lâu nay) vào ngày 23/7 trước khi ra "đu thú" ti cơ quan an ninh điu tra B Công an ngày 31/7 đang khiến dư luận trong và ngoài nước đc bit quan tâm.
"Chiến công" ca Trưởng ban Ch đo trung ương v phòng chống tham nhũng ?
Mặc dù gii chc Vit Nam cho rng Trnh Xuân Thanh đã "t nguyn" v Vit Nam "đu thú", song hu hết mi người vn tin vào nhng gì mà B Ngoi giao Đc đưa ra, theo đó tình báo Việt Nam đã thc hin mt v bt cóc theo kiu lut rng ngay ti Berlin. Và mt khi Ngoi trưởng Đc đã lên tiếng v v vic, cho biết Berlin đang xem xét nhng bin pháp đi vi Hà Ni v v bt cóc này thì người ta hiu rng đây là một v khng hong ngoi giao nghiêm trng.
Đức là quc gia đu tàu ca Liên Hiệp Châu Âu (EU) và là mt cường quc trên thế gii. Vì vy, v khng hong ngoi này không đơn gin là ch nh hưởng đến quan h ngoi giao song phương Vit - Đc, mà còn nh hưởng đến mi quan h gia Vit Nam vi EU cũng như gia Vit Nam vi phương Tây. Qu thc, đây là mt dp hiếm có khi hu như tt c các cơ quan truyn thông quc tế ln, t BBC, CNN cho đến Washington Post… đu đng lot đưa tin v mt v vic liên quan đến Việt Nam.
Theo dõi những phát biu hùng hn trong tâm trng rt chi là phn chn ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ti phiên hp th 12 Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng t chc ngày 31/7, gia lúc nhng thông tin v v Trnh Xuân Thanh b bt cóc và đưa v Hà Ni bt đu loang ra, người ta hiu rng người đng đu Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng chính là nhân vt đng đng sau v bt cóc.
(Trước đó, trong cuc trao đi vi c tri huyn Đông Anh sáng 6/12, ông Nguyn Phú Trng đã khẳng đnh chc nch rng "Trnh Xuân Thanh không trn được đâu").
Ông Nguyễn Phú Trng mun nhm vào ai ?
Trong hệ thng phm trt Vit Nam, cu Phó Ch tch tnh Hu Giang Trnh Xuân Thanh là mt quan chc bình thường, hay phng theo li nói thnh hành trong chiến dch chng tham nhũng do Tp Cn Bình phát đng Trung Quc thì anh ta ch là mt quan chc "hng rui". Dĩ nhiên, vic x lý mt quan chc "hng rui" không phi là đích đến cui cùng mà ông Nguyn Phú Trng sn sàng bt chp tt c đ đt cho bằng được.
Không ít người cho rng, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng quyết tâm bt Trnh Xuân Thanh là đ "x" cu Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng hoc cu Th tướng Nguyn Tn Dũng. Tuy nhiên, liên quan đến Đinh La Thăng, đ t rut ca ông ta là Vũ Đc Thun (người tng được điu v làm Chánh Văn phòng B Giao thông vận tải dưới thi B trưởng Đinh La Thăng và khi ông Đinh La Thăng chuyn vào làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì được Thành ủy đề ngh điều t B Giao thông vận tải vào) đã b bt. T đu mi đó, Đinh La Thăng đã b loi ra khi B Chính tr và mt chc Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, nếu mun x lý hình s Đinh La Thăng thì không nht thiết phi c sng c chết đ bt cho bng được Trnh Xuân Thanh.
Còn trong bài "Phe cấp tiến tng tri dy ngon mc ra sao ?" ngày 13/2/2017, chúng tôi đã chỉ ra rng : Vic ông Nguyn Phú Trng thỏa hip và bắt tay vi liên minh Hoàng Trung Hi - Nguyn Tn Dũng - Nông Đc Mnh (và sau lưng b ba này là Bc Kinh) là nhân t quyết đnh giúp ông ta giành phn thng trong cuc cnh tranh vi đi th Trương Tn Sang nhm tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư t người tin nhim Nông Đc Mnh.
Vụ scandal ngoi giao mang tên Trnh Xuân Thanh xy ra gia lúc Hi ngh Trung ương 6, d kiến din ra vào tháng 10/2017, đang đến gn. Đây là kỳ hi ngh mà người ta ch đi là s có nhng quyết sách nhân s quan trng, chun bị cho vic ông Nguyn Phú Trng ri khi chiếc ghế Tổng bí thư ti Hi ngh Trung ương 7, d kiến din ra vào tháng 5/2018.
T sau Đi hi XII cho đến nay, hai ng c viên sáng giá nht đ thay thế ông Nguyn Phú Trng là Ch tch nước Trn Đi Quang và Thường trc Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh thì va mi được thông báo là đang trong thi gian "điu tr bnh" và v trí Thường trc Ban Bí thư ca ông đã được Ch nhim U ban Kim tra Trung ương Trn Quc Vượng thay thế t ngày 1/8. Sau sut 3 tháng im hơi lng tiếng trên truyn thông, nay li được thông báo là đang cha bnh và chiếc ghế ca mình thì đã được (tm) giao cho người khác, cơ hi ca ông Đinh Thế Huynh xem ra ch còn trên lý thuyết.
Sự biến mt bí n ca ông Đinh Thế Huynh khiến ông Trần Đi Quang càng tr thành ng c viên sáng giá nht cho v trí Tổng bí thư thay thế ông Nguyn Phú Trng. Tuy nhiên, trong khi dư lun còn chưa hết bàn tán v căn bnh bí him ca ông Đinh Thế Huynh thì người ta càng lúc càng "băn khoăn" trước s im hơi lng tiếng ca ông Trn Đi Quang, nhân vt vn thường xuyên xut hin trên truyn thông chính thng, nht là gia lúc đt nước đang trong tình cnh nước sôi la bng như thế này.
Hình ảnh gn đây nht ca ông Trn Đi Quang trên truyn thông là trong chuyến ông đến thăm 3 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh ti tỉnh Hà Nam vào ngày 26/7. T đy, ông hoàn toàn biến mt trên báo đài nhà nước, k c dp Hà Ni long trng t chc l k nim 70 năm Ngày Thương binh lit sĩ vào sáng 27/7, mt bui l mà mt nhân vt mang tính cht "l nghi" như Ch tch nước xưa nay chưa bao gi vng mt.
Đến ti 7/8, trong chương trình thi s 19g hàng ngày, khi đưa tin v vic Ch tch nước và Th tướng quyên góp ng h nhân dân Tây Bc, người ta ch thy VTV công bố hình nh Th tướng Nguyn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Vương Đình Hu, Vũ Đc Đam và tp th cán b Văn phòng Chính ph b phong bì vào thùng quyên góp, ch tuyt nhiên không thy bt kỳ hình nh nào tương t Văn phòng Ch tch nước. Điu này chng khác nào gián tiếp xác nhn v s biến mt bí n ca ông Trn Đi Quang.
Như chúng tôi đã chỉ ra trong nhiều bài viết trước đây, trước thm chuyến công du Bắc Kinh ca Ch tch Vit Nam Trương Tn Sang t ngày 19-21/6/2013, ông Trương Tn Sang đã t b v trí th lĩnh phe cp tiến và tr thành mt nhân vt cơ hi, quy thun Bc Kinh hu mong được tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư ca ông Nguyn Phú Trng ti Đi hi XII ; B trưởng Công an Trn Đi Quang ni lên đóng vai trò th lĩnh ca nhóm chng Trung Quc trong b máy, nhưng li chưa đ sc lãnh đo phe cp tiến do vin kiến và uy tín ca mt nhân vt xut thân t ngành công an.
Mặc dù ngăn chn được "hiểm ho bc thuc" mang tên Nguyễn Tn Dũng, nhưng t trước và sau Đi hi XII cho đến nay, ông Trn Đi Quang vn thỏa hip vi cu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi (nay là Bí thư Thành ủy Hà Ni), người được mt cây bút độc lp nhn đnh là "con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Vit Nam" của Bc Kinh : ông ta đã nhiu ln công cán cùng nhân vt đầy tai tiếng này, đc bit là trong chuyến công du Cuba ri sang Peru d hi ngh thượng đnh APEC t ngày 15 - 20/11/2016 hay chuyến thăm Belarus và Nga cui tháng Sáu va qua, cũng như chưa bao gi lên tiếng v Formosa Hà Tĩnh, mt đi him ho v quân sự - kinh tế - môi trường mà "tác gi" ca nó chính là Hoàng Trung Hải. Ngoài ra, ông ta cũng có một snhượng b trước Trung Quc trong chuyến thăm Trung Quc và d Din đàn Cp cao Hp tác Quc tế "Vành đai và Con đường" t chc ti Bc Kinh t 11-15/5/2017. Tuy nhiên, các ông ch Trung Nam Hải vn coi chng đó là chưa đ đi vi mt nhân vt đang nóng lòng được tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư, bi h lo ngi mt khi đã an to trên ngôi v ti cao, ông ta hoàn toàn có th thay đi lp trường khi chưa b đi phương "nm gáy", điu mà họ đã làm được đối vi Nông Đc Mnh, Nguyn Tn Dũng và Nguyn Phú Trng.
Vì vậy, v bt cóc nhân vt được cho là đu mi trong chiến dch "đ h dit rui" mang "bn sc Nguyn Phú Trng" ngay ti th đô ca quc gia đu tàu Liên Hiệp Châu Âu mà B trưởng Công an Tô Lâm không h hay biết là mt din tiến logic tiếp theo.
(Thiết tưởng không cn phi nhc li là ngay sau khi Trnh Xuân Thanh đào thoát khi Vit Nam trước mũi ông Nguyn Phú Trng, dư lun đã râm ran rng cuc đào thoát đó được t chc vi s "gt đu" ca ông Trn Đi Quang, người tuy đã ri khi B Công an nhưng h thng chân rết ti cơ quan đy quyn lc này thì gn như vn còn nguyên).
Kịch bn nào sẽ xy ra ?
Xem ra công chúng bây giờ quan tâm đến s phn ca ông Trn Đi Quang còn hơn c "din viên chính" Trnh Xuân Thanh. Đơn gin, nhng gì liên quan đến s phn chính tr ca nhân vt "dưới mt người và trên muôn người" này s nh hưởng ln đến tiến trình đt nước. Và sau đây là nhng kch bn kh dĩ v s phn ca ngài Ch tch nước trong mt v vic mà dư lun c trong nước ln quc tế đang chăm chú dõi theo :
1. Trước áp lc ca Đc cũng như dư lun quc tế, đc bit là trước vin cnh Hip đnh Thương mi T do EU - Việt Nam vĩnh vin không được thông qua, cng vi s chng đi, phn kích ca phe nhóm Trn Đi Quang, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng chp nhn lùi bước, và nhng li khai ca Trnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trn Đi Quang k t sau v bt cóc ngày 23/7 đến nay sẽ b xóa b. Ông Trn Đi Quang qua đó s "thoát him", không ch ung dung tr li mà còn t ra "li hi hơn xưa", bi gi đây ông ta không còn phi e dè vi k thù công khai ca mình na. Vic ông ta tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư coi như ch còn là vn đ th tc.
2. Ông Trần Đi Quang đu hàng Bc Kinh và phe phái thân Tàu trong b máy đ được tiếp tc an v trên chiếc ghế Ch tch nước và thm chí vn còn cơ hi tr thành Tổng bí thư nếu chp nhn làm tay sai cho Bc Kinh.
3. Ông Trần Đi Quang b x lý trong nội b B Chính tr, chp nhn vai trò mt "ông phng" và "ngi chơi xơi nước" trên chiếc ghế Ch tch nước đ "gi bình" (tránh đ v trong h thng).
4. Ông Trần Đi Quang b x lý công khai và phi ri khi chiếc ghế Ch tch nước.
Chúng ta hãy chờ xem kịch bản nào s xy ra trong thc tế, bi lúc này xem ra hãy còn quá sm đ khng đnh bt c điu gì.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 08/08/2017