Áo blouse nhuốm máu và “thức ăn máu” (Trương Duy Nhất)

 Bao nhiêu bác sĩ, thầy thuốc với chiếc áo choàng blouse nhuốm máu. Vâng. Nhưng cũng đã bao nhiêu, hàng chục, hàng trăm, hay vạn vạn những bệnh nhân ung thư từ Bắc chí Nam, trong suốt nhiều năm qua trở thành “thức ăn máu” của những người thầy thuốc táng tận lương tâm, phải nhờ vụ án VN Pharma mới lôi ra được ánh sáng.


Áo blouse nhuốm máu”. Bài viết cảm động của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Vnexpress sáng nay, 24/8/2017. “Cứ mỗi lần nghe tin một bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên y tế bị hành hung là tôi lại cảm thấy đau đớn như chính mình bị xúc phạm”.

“Tôi nguyện sẽ làm tất cả để chiếc áo của thầy thuốc - biểu tượng cho bình an không bao giờ bị nhuốm máu, để thầy thuốc không bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực”.
Tôi tin những dòng bà viết. Tin ở tấm lòng và xúc cảm của một phụ nữ như bà, vừa trên cương vị thầy thuốc, vừa là quan chức đầu ngành.
Nhưng, tôi sẽ tin, và quí hơn, nếu trên cương vị Bộ trưởng Y tế (đồng thời cũng là một thầy thuốc), bà viết thêm vào cái bài viết “nhuốm máu” cảm động ấy, cho dù chỉ một dòng, bày tỏ một thái độ về vụ đại án VN Pharma đang xét xử kia.
Biết đau cùng nỗi đau của đồng nghiệp và thuộc cấp, nhưng lại không thấy đau trước sự sống còn, trước lằn ranh sinh tử của từng bệnh nhân.
Bao nhiêu bác sĩ, thầy thuốc với chiếc áo choàng blouse nhuốm máu. Vâng. Nhưng cũng đã bao nhiêu, hàng chục, hàng trăm, hay vạn vạn những bệnh nhân ung thư từ Bắc chí Nam, trong suốt nhiều năm qua trở thành “thức ăn máu” của những người thầy thuốc táng tận lương tâm, phải nhờ vụ án VN Pharma mới lôi ra được ánh sáng.
“Để chiếc áo của thầy thuốc - biểu tượng cho bình an không bao giờ bị nhuốm máu, để thầy thuốc không bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực”. Đúng. Vâng. Nhưng, cũng phải để sinh mạng của bệnh nhân không bao giờ bị biến thành những “thức ăn máu”.
 
Số tiền hàng tỷ, thậm chí có thể hàng chục, trăm tỷ trong đại án “ăn máu ung thư” mang tên VN Pharma đang dần hé lộ. Không biết đã có bao nhiêu những quan chức ngành y trở nên vương giả nhờ những đồng tiền vấy máu này?
Vâng. Không chỉ những chiếc áo boules nhuốm máu. Còn cả những “thức ăn máu”. Để công tâm, bên cạnh hình ảnh những chiếc áo boules nhuốm máu ấy, xin đặt thêm trên bàn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến… vài mươi thôi, những xác bệnh nhân ung thư, nạn nhân trong đại án “ăn máu ung thư” mang tên VN Pharma.
(Blog RFA)