Vay tiền giặc rước giặc vào nhà ? (Lê Anh Hùng)

Trung Quốc chưa bao gi thc tâm giúp Vit Nam phát trin. Ngay trong nhng ngày tháng mn nng nht ca mi quan h "va là đng chí, va là anh em", khi cuc chiến Pháp - Vit mi kết thúc, họ đã li dng vic Vit Nam nh v bn đ đ ln chiếm đt đai biên gii ca Vit Nam. Điu này hoàn toàn d hiu, bi t hàng ngàn năm nay, h còn luôn nuôi khát vng cháy bng là thôn tính di đt phương Nam.


Đối vi các nhà lãnh đo cng sn Vit Nam, Trung Quc luôn được coi là mt quc gia "4 tt", vi mi bang giao được đnh hướng theo "16 ch vàng". Tuy nhiên, trong mt công chúng Vit Nam, hai chữ Trung Quc li mang mt ý nghĩa nhy cm đc bit. Và điu này bt ngun t lch s dng nước và gi nước hàng ngàn năm qua ca người Vit.
Chính vì thế, trong khi lãnh đo tnh Cao Bng đang st sng đề xuất với Th tướng Chính ph giao các b tham mưu đ vay 300 triu USD t Trung Quc nhm sm làm đường cao tc t th trn biên gii Đng Đăng, Lng Sơn đến ca khu Trà Lĩnh (còn gọi là Hùng Quc), Cao Bng thì người Vit trong và ngoài nước li dõi theo vi mt tâm trng đy quan ngi.
Nhà văn Phạm Viết Đào, mt blogger tng đăng nhiu tư liu v cuc chiến tranh biên gii Vit - Trung 1979-1990, nhận định về v vic này :
Trong cuộc chiến tranh 1979, Cao Bng là đa phương b thit hi nng n nht. Th xã Cao Bng gn như thành bình đa không còn mt ngôi nhà nào nguyên vẹn… Thm chí ngay sáng 17/2/1979, xe tăng Trung Quc bt thn xut hin ti Cao Bng không biết vào t ng nào ?
Có một ngun tin cho biết : Trung Quc đã đào sn nhng đường hm xuyên núi đ giu xe tăng trong đó. Đúng gi khi s ch cho bc phá n phá cửa là xe tăng bò ra. Nhiu bà con Cao Bng đã b ăn đn ca quân Trung Quc vì tưởng xe tăng ta.
Chiều 16/2/1979, tướng Đàm Quang Trung còn nói xã Quang Lang, huyn H Lang rng : "Có cho ko Trung Quc cũng không dám đánh ta."
Trong thời gian "tu nghip 258" [ở tù vì b kết ti theo Điu 258 – LAH], chủ blog có chung vi mt tu nghip viên quê Cao Bng. Anh ta b bt vì ti gián đip, bán bí mt quân s cho Trung Quc, b pht 20 năm tù… Anh này cho biết : S dĩ th xã Cao Bằng bị phá hy nhanh vì trước đó các công trình ln, đường sá, cu cng do Trung Quc giúp ta xây dng h đã cho gài trong đó nhiu mìn, thuc n. Ngày 17/2/1979 h ch ni kíp là cu cng, tr s làm vic n tung.
Bây giờ Cao Bng li đnh vay 300 triu USD của Trung Quc đ làm đường ; chc chưa quên nhng gì đã xy ra trong năm 1979 ? ! Trung Quc đã g Qung Ninh vay nhung đã b t chi ri mà.
Theo thông lệ, khi Trung Quc cho Vit Nam vay ưu đãi, h s được quyn ch đnh nhà thu thc hin d án. Và cũng theo lệ thường, các nhà thu "made in China" này s mang sang Vit Nam t cái đinh c cho đến c đi quân "công nhân" hùng hu, sn sàng "lp xóm, lp ph" ti nhng đa bàn mà tuyến đường đi qua.
Thiết tưởng không cn phi nhc li là ngày 22/3/2015, VOA từng đưa tin là mt tháng trước đó, Quân đi Gii phóng Nhân dân Trung Quc đã ngưng mt d án xây đường ca chính quyn mt thành ph nm gn biên gii vi Vit Nam vì lo ngi nó có th được s dng làm đường tt cho mt "cuc xâm lược ca Vit Nam".
Trong khi đó, Cao Bằng và Lng Sơn là 2 trong s 6 hướng tn công chính ca Trung Quc trong cuc chiến xâm lược Vit Nam t 17/2 – 16/3/1979 (bao gm Móng Cái, Lng Sơn, Cao Bng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu). Vì thế, tuyến đường Trà Lĩnh - Đng Đăng li càng nhy cm v mt an ninh quc phòng. Ngoài ra, nó còn to điu kin cho cuc xâm lăng kinh tế đến t phương bc, góp phn bóp chết nn sn xut trong nước bng các sn phm cht lượng thp, giá rẻ (mt phn là nh được Bc Kinh khuyến khích, tr cp) và đc hi.
Trung Quốc chưa bao gi thc tâm giúp Vit Nam phát trin. Ngay trong nhng ngày tháng mn nng nht ca mi quan h "va là đng chí, va là anh em", khi cuc chiến Pháp - Vit mi kết thúc, họ đã li dng vic Vit Nam nh v bn đ đ ln chiếm đt đai biên gii ca Vit Nam. Điu này hoàn toàn d hiu, bi t hàng ngàn năm nay, h còn luôn nuôi khát vng cháy bng là thôn tính di đt phương Nam.
Việc nhà cm quyn Vit Nam vay tin Trung Quốc làm đường cao tc Đng Đăng - Trà Lĩnh vì thế chng khác nào rước gic vào nhà, "rước voi v dày m t".
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 11/05/2017