Luật về Hội tiếp tục bị lùi thông qua (Võ Hải)

Ngoài ra, ông Dương Trung Quốc và đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng có câu hỏi về tiến trình soạn thảo Luật biểu tình. "Từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá trước, Thủ tướng đã công khai nói trước Quốc hội về Luật biểu tình mà đến nay vẫn chưa có. Hiện tượng biểu tình ngày càng nhiều mà không có luật điều chỉnh, làm cho dân không biết đúng hay sai”, ông Quốc nói.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị bổ sung tài liệu trình kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ giải trình rõ việc chưa trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật về Hội và việc rút 3 dự án Luật, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật bảo vệ bí mật nhà nước trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần này

Bộ trưởng Giao thông vận tải được giao hoàn thiện báo cáo của Chính phủ và hồ sơ để trình Quốc hội về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Việc dự án Luật về Hội tiếp tục bị lùi thời gian xem xét đã được nhiều đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận sáng 23/5. Đại biểu Bùi Văn Xuyến và Dương Trung Quốc cùng nêu băn khoăn, đạo luật này kỳ trước Chính phủ báo cáo là cần thời gian để hoàn thiện, sao đến kỳ họp này "vẫn chưa làm".

Ngoài ra, ông Dương Trung Quốc và đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng có câu hỏi về tiến trình soạn thảo Luật biểu tình. "Từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá trước, Thủ tướng đã công khai nói trước Quốc hội về Luật biểu tình mà đến nay vẫn chưa có. Hiện tượng biểu tình ngày càng nhiều mà không có luật điều chỉnh, làm cho dân không biết đúng hay sai”, ông Quốc nói.

Tháng 10/2016, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay mục tiêu quan trọng khi xây dựng Luật về Hội là Nhà nước đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lập hội theo quy định của Hiến pháp. Đa phần ý kiến đồng tình cần có Luật về hội để tạo môi trường hoạt động tốt hơn, đảm bảo quyền tự do của người dân. Tuy nhiên qua thảo luận, trong dự thảo Luật có 33 điều thì các đại biểu đã có ý kiến về 32 điều. "Trước nhiều ý kiến khác nhau, Ban soạn thảo xin thêm thời gian nghiên cứu, hoàn chỉnh, trình dự thảo trong kỳ họp sau", ông Tân nói.

VNE