Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và ông Võ Kim Cự (VNE)

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TNMT chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

 
Ngày 12-13/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 13 xem xét, kết luận thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2008 đến 2010.

Theo cơ quan kiểm tra, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2016. Ông này có khuyết điểm khi ký một số văn bản trái quy định, cho phép Công ty Formosa khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trước, hoàn thiện các thủ tục sau.

Những vi phạm của ông Võ Kim Cự và ông Hồ Anh Tuấn được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là nghiêm trọng. Cơ quan này quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn; đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Võ Kim Cự theo quy định.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Cựu Bộ trưởng và 2 nguyên thứ trưởng cùng vi phạm 

Cũng tại kỳ họp trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có liên quan.

Theo đó, BCSĐ Bộ Tài nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và kiểm tra, để Bộ này và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TNMT chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, nguyên Tổng cục trưởng Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016. Ông này được cho đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng trong công tác lãnh đạo và kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty Formosa.

Ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lai đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép xả nước thải cho Công ty Formosa.

Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Thẩm định, đánh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, những vi phạm của Ban cán sự ĐảngBộ Tài nguyên cũng như các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng, và quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh; đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai.

Trường hợp ông Mai Thanh Dung, Đảng ủy Bộ Tài nguyên Môi trường đã cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường; giáng chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (xuống làm Phó viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường).

Hoàng Thùy