Bộ Công an: Hơn 800 tài liệu bí mật nhà nước bị lộ (RFA)

"Thống kê của Bộ Công an Việt Nam cho thấy từ năm 2001 đến nay có gần 850 vụ lộ, lọt bí mật nhà nước, trong đó có những tài liệu được đóng dấu tuyệt mật." 
Bộ Tình trạng bí mật nhà nước bị lộ ngày càng nhiều nên cần phải xây dựng dự án luật về vấn đề này.

Đây là lý giải của Bộ Công An Việt Nam khi vừa cho công bố dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Tin ghi nhận được cho biết dự kiến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước do Bộ Công an đưa ra sẽ thay thế Pháp lệnh được thông qua hồi năm 2000.

Thống kê của Bộ Công an Việt Nam cho thấy từ năm 2001 đến nay có gần 850 vụ lộ, lọt bí mật nhà nước, trong đó có những tài liệu được đóng dấu tuyệt mật.

Cũng tin liên quan, phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, hôm nay thừa nhận tình trạng nhiều người dân bàng quang trước tình trạng cảnh sát giao thông bị đánh.

Thừa nhận của thiếu tướng công an Nguyễn Hữu Dánh được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Dánh kêu gọi cảnh sát giao thông cần xây dựng hình ảnh vì theo ông Dánh đây là lực lượng ‘mặt tiền của mặt tiền’, phải tăng cường chấn chỉnh tác phong, xây dựng hình ảnh cảnh sát giao thông thân thiện và nhân văn trong lòng người dân.