Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin (Trần Đông A)

 ‘Li nói di hào nhoáng

Hãy xem xét Tuyên b chung đđược gia tng thng Nga, Vladimir Putin, và lãnh đo Ba Đình ! Theo đó, Tng bí thư Nguyn Phú Trng, Ch tch nước Tô Lâm và Putin nht trí làm sâu sc hơn na quan h i tác chiến lược toàn din", tăng cường tương tác, to ra các hình thc và cơ chế hp tác mi.

doitra1

Ông Tô Lâm (phía trái trên thđ), và ông Putin, duyt hàng quân danh d ti Ph Ch Tch ti Hà Ni, 20 tháng Sáu, 2024.

Trong Tuyên bố chung có hai đim gii quan sát cho là quan trng trong tình hình đa-chính tr thế gii và khu vc hin nay.

Đim th nht, hai bên tha thun tăng cường quan h i tác chiến lược toàn din"đng thi nht trí không "gia nhp liên minh hay hiước vi bên th ba đ gây tn hi cho đc lp, ch quyn và toàn vn lãnh th ca nhau".Đim quan trng tiếp theo, Tng thng Nga nhđnh rng Liên bang Nga và Vit Nam có quan đim ging nhau v tình hình khu vc ChâÁ  Thái Bình Dương. Và khu vc nàđang là im nóng th hai" trong quan h quc tế sau im nóng th nht"  ChâÂu (1).

Nếu công nhn ChâÁ  Thái Bình Dương là im nóng th hai" có nghĩa Tổng thống Putin gián tiếp tha nhn tình hình căng thng lâu nay trên BiĐông là mt trong nhng ngun gc gây ra im nóng" y và đó cũng là mi quan tâm hàng đu ca Vit Nam hin thi. Dõi theo các din biến gđây nht có th thy, tình hình căng thng y chính là do Trung Quc trin khai "chiến lược vùng xám". Theo đó, lnh cđánh bt cá t ngày 1/5 đến 16/9/2024 trên các khu vc bin, trong đó có BiĐông, không ch vi phm ch quyn ca Vit Nam  quđo Hoàng Sa, mà còn vi phm quyn ch quyn, quyn tài phán ca Vit Nam vi vùng đc quyn kinh tế được xáđnh theo Công ước Liên Hip Quc v Lut bin (UNCLOS) năm 1982 (2).Tiếc rng, Tuyên bố chung gia hai nướđã không có ly mt li nàđ cđến biến c ngang ngược này t phía nhà cm quyn Trung Quc.

Trong khi đó, dư lun chưa quên mt phát ngôn trướđây ca Putin tng gây chđng xã hi Vit Nam. Theo đó, trong mt phát biu ti Qung Châu, Putin ng h quan đim ca Bc Kinh rng, phán quyết ca Tòán Trng tài Thường trc (PCA)  The Hague là không hp lý… Vic quc tế hóa vđ BiĐông ch làm phc tp thêm tình hình (3). Cho đến nay, Bc Kinh vn mt mc ph nhn phán quyết ca PCA, mt phán quyết bác b các yêu sách vô thiên, vô pháp ca Bc Kinh v các vùng bin ch quyn ca Vit Nam và mt s nước ASEAN khác. Cho nên Tuyên bố chung vi Vit Nam ngày 20/6, nói rng,Nga khng đnh tính ph quát và toàn vn ca Công ước liên hp quc v Lut Bin (UNCLOS 1982)  là nn tng pháp lý cho tt c hođng trên bin và đi dương và có vai trò ch đo trong phát trin hp tá cp quc gia, khu vc và quc tế, nhn mnh cn duy trì tính toàn vn ca Công ước (4)  hoàn toàn là nhng li nói di hào nhoáng.

Tuyên bố chung cũng đ cp ti vi"thúđy tiến trình khách quan hình thành trt t thế giđa cc da trên các nguyên tc cơ bn ca Hiến chương Liên hp quc bao gm tôn trng ch quyn, toàn vn lãnh th, quyn dân tc t quyết, không can thip vào công vic ni b ca các quc gia, không s dng vũ lc hođe da s dng vũ lc…". Căn c nhng cơ s pháp lý ti Tuyên bố chung này, rõ ràng, Tổng thống Putin đang đi mt vi lnh bt gi ông, vi tư cách là Tổng thống Nga, liên quan đến tác chiến tranh gây ra cho tr em Ukraine. Lnh này do Tòa Hình s Quc tế (ICC) ban hành ngày 17/3/2023, sau cuđiu tra v tác chiến tranh, tác chng li loài người và ti dit chng (5). Không ai được phép lãng quên, cuc xâm lược ca Putin tiến hành chng li dân thường Ukraine đã và đang nh hưởng đến hàng ngàn gia đình Vit Nam sinh sng tđó, mang đếđau kh, gây ra đ nát, tuyt vng và tiếp tđe da các công trình văn hóa Vit Nam trên x s Hoa Hướng Dương, cũng như tính m ng ca nhng người dân Vit vn còđang cư trú trong mái nhà ca h  Ukraine (6).Vđiu mà Tuyên bố chung gi là "không can thip vào công vic ni b ca các quc gia, không s dng vũ lc hođe da s dng vũ lc, gii quyết hòa bình tranh chp", có phi là nhng li nói dđáng h thn ?

H ly t các chuyến thăm ca Putin

Tổng thống Putin va làđượđiu báo gii gi là ng thái chiến lược" nhm cng c liên minh và chng lnh hưởng ca phương Tây khi đi thăm Triu Tiên và Vit Nam.Còn quá sđ đánh giá hing t các chuyến thăm ca Tổng thống Putin va ri các th đô c"hai nước anh em". Báo chí chính thng cĐng nhng ngày nàđược bđèn xanh đ tung hô lên t"thiêđình" tình hu ngh vĩ đi và cđng Vi Trung  Nga (như Vi Trung  Xô ngày nào ?) nhưng không mt t báo nào có trí nh đ nhc li ngun gc ca quan h tay ba  tay tư đáng ng trong cá"cu trúc an ninh đáng tin cy" mà Putin muáđt lên hai đàn em cng sn. Không rõ Tp Cn Bình có y thác cho Putin m rng "s hp tác không gii hn" lên hai nướđàn em Vit Nam và Triu Tiên tng được T H"đúc thành tượng" bng thi pháp ?

"Ta thành hai đng chí,

Ta thành hai anh hùng

Ta thành hai chiến lũy

Cùng bo v hòa bình

Kim Nht Thành  H Chí Minh

Hai chúng ta là mt

Qua Trung Hoa ta như lin khúc rut

Vi Liên xô ta chung mt mái nhà…" (7).

Gi này, Đng cộng sản Việt Nam không h mun quân và dân nhc li cuc chiến tranh xâm lược ca Trung Quc tiến công đng lot vào các tnh biên gii phía Bc năm 1979. Đng cũng không mun nhc li quan h ca Cộng hòa dân chủ nhân dân Triu Tiên vi Pol Pot trong giai đon chiến tranh biên gii Tây Nam (8). Tổng thống Putin thc lòng mun c Vit Nam ln Triu Tiên hãy quêđi bài hđau thương còn tươi roi rói ! Thay vàđó, hãn mày dĩ vãng" cái lch s xa xưa hơn, thông H Chí Minh t Pháp sang Moscow, vước mơ được gp lãnh t Lê Nin nhng năm 20 đu thế k trước Tham vng thiết kế mt trc mi cho đa-chính tr thi k này, ông Putin mun c Kim Jong-un ln Nguyn Phú Trng và Tô Lâm hãy thc hành bài hc : Tt c chúng ta là mt, qua Trung Hoa như lin khúc rut, vi nước Nga ta chung mt mái nhà (!)

H ly này, nếu xy ra trên thc tế, s là mt cơác mng đi vi toàn th dân tc Vit Nam, mt s đe da trc tiếđến hòa bình và an ninh trong khu vc cũng như trên toàn cu. Hiước mi gia Nga và Triu Tiên cho phép h tr quân s lp tđã b nhiu nước phng. Hàn Quc triu tp ngay mt cuc hp khn cp ca Hđng An ninh Quc gia và cho biết h s xem xét vic gi vũ khí ti Ukraine, điu mà trướđây h đã loi tr. Sau cuc hp ca Hđng An ninh Quc gia, Seoul cho biết s tăng cường hơn na hp tác an ninh vi M và Nht Bn. C v