Kissinger để lại di sản gì cho quan hệ Việt – Mỹ? (Hoàng Trường)

Kissinger khiến cho Hà Ni cay đng mi khi nh li đã b Bc Kinh bán đng như thế nào. Điu Lê Dun tâm đc, đánh M là "đánh cho c Liên Xô ln Trung Quc", liu có th tr thành bài hc nm lòng trong bi cnh đa-chính tr mi?


                       Tập Cn Bình và Kissinger hi 2015 ti Seattle, Washington.


Kissinger qua đời ngày 29/11/2023 nhưng tên tui ca v C vn an ninh quc gia kiêm Ngoi trưởng Hoa Kỳ có l s không bao gi tách khi lch s bang giao M – Vit, cũng như bang giao quc tế nói chung. Theo các ngun tin ni b, Ban Tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam ch th cho báo gii không được khen mà cũng không được chê, ch gi mt thái đ bàng quan. TTXVN đưa li đánh giá ca Reuters, cho rng Tiến sĩ Kissinger là "mt nhà ngoi giao nhinh hưởng, tng phc v dưới thi ca hai tng thng M" và "đ li nhiu dn ln trong chính sách đối ngoi ca M" (1). Mt bn tin ngn ca VTV cũng nhc đến vic ông Kissinger tng tham gia vào quá trình đàm phán Hip đnh Paris v chm dt chiến tranh, lp li hòa bình  Vit Nam năm 1973.

Điều mà TTXVN trích dn, "Kissinger đ li nhiu dn lớn…", đi vi chính quyền cộng sản Việt Nam không ch bao gm các trn tp kích Hà Ni, Hi Phòng bng B52 ca b đôi Nixon – Kissinger quyết đưa Vit Nam tr v thi đ đá, cũng như các cuc ném bom ri thm Cambodia đ tìm dit cơ quan đu não Vit cng. "Ti to nht" ca Kissinger chủ yếu là đã hành đng táo tn và bt ng đ bóc m cái gi là "ch nghĩa quc tế vô sn", si dây mng manh kết ni ba thc th: Vit Nam, Trung Quc và Liên Xô trong các cuc tương tranh, nhưng đc bit là trong giai đon kết thúc cuc chiến. Lch sử ghi li hai s kin ngoi giao chn đng mt thi, gn vi tên tui Kissinger, đó là chuyến thăm Bc Kinh (tháng 2/1972) và Moskva (tháng 5/1972) ca Tng thng Richard Nixon. Nixon đến Trung Quc, dù by gi gia hai nước chưa có quan h ngoi giao, nhằm ép Hà Ni ký mt hiước hòa bình có li cho M. Nixon hy vng, s "quay xe ca hai đàn anh hàng đu" ca Hà Ni s khiến cho Bc Vit Nam nhượng b trong các cuc hòa đàm Paris (2).

n na thế k đã trôi qua, nhng ngày này Tng bí thư Nguyn Phú Trọng, hơn mt ln vn tái khng đnh s coi trng cao đ và ưu tiên hàng đu ca Đng và nước Vit Nam đi vi quan h Vit Nam – Trung Quc. Người đng đu Đảng cộng sản Việt Nam cam kết như thế khi tiếp Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh ngày 2/12/2023. V ni tr, Tổng bí thư yêu cầu Công đoàn Vit Nam phi "trung thành vi Đng và giai cp". Mc dù chính ông cũng tha biết rng, hin nay hàng vn công nhân đang tht nghip, hàng vn người lao đng đang sng lay l quê, nhưng ông Trng "vn yêu cu mi đoàn viên Công đoàn phi nhn thc sâu sc hơn v Đng, v chế đ, v giai cp… trên nn tng ch nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng H Chí Minh" (3).

Xem ra, não trạng ca người đng đu Đảng cộng sản Việt Nam vn như cách đây hàng thế k. Vi tư duy "án binh bt đng" y, ông Trng và B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam không thể nut ni "qu đng" khi mà Đảng cộng sản Trung Quốc, vi tư cách là "ch chăn" v ý thc h ca Đảng cộng sản Việt Nam, vn mt mc tiếc thương Kissinger như là "người bn cũ quý giá nht". Các bình lun trên mng xã hi Trung Quc còn miêu t ông Kissinger như mt người blâu năm và đáng tin cậy t thi mà M và Trung Quc háo hc chào đón nhau (4). Mãi đến gn cui đi, Kissinger vn ln li qua Trung Quc khi bang giao Trung – M chm đáy. Riêng điu này đ cho ta thy s tn ty ca ông đi vi nước M và quan h M – Trung. Nếu s ra đi ca ông là kết thúc mt k nguyên, thì cái trt t mi trong nhng k nguyên ti đây là gì ?

"Chúng ta đang ở mt thi đim quan trng trong lch s thế gii, nơi mà nhng quyết đnh được đưa ra trong 3, 4 hoc 5 năm ti s đnh hướng cho cả thế gii trong vòng 25 đến 50 năm na". Đó là tuyên bố ca Tng thng Joe Biden ti Hà Ni ngày 10/9/2023. Nhưng làm thế nào đ Vit Nam có th góp phn vào các n lc chung nhm "đnh hướng cho c thế gii trong vòng 25 đến 50 năm na", khi mà ký xong CSP với M, lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam li đy mnh ch trương bt b và đàn áp mi tiếng nói phn bin ôn hòa trong khuôn kh hiến đnh ? Con s bt b trong năm nay dường như đt k lc cao hơn các năm trước, k c ch trương bt ri s điu tra sau, như trường hp "scandal" về Phó ban Dân nguyn Lưu Bình Nhưỡng (5). Và không ch đi vi ông Nhưỡng, theo B Công an Vit Nam, vic đưa tin Hà Ni bt giam các nhà hot đng môi trường, trong đó có bà Ngô Th T Nhiên và nhiu nhà hot đng khác "là lun điu xuyên tc, vu cáo và can thiệp vào công vic ni b ca Vit Nam" (6).


(Từ trái qua) Ngụy Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Bạch Hùng Dương, Hoàng Minh Hồng - những nhà hoạt động môi trường hàng đầu bị chính phủ Việt Nam bỏ tù.

Giới quan sát còn đế ý thy Vit Nam va "đi xin tin" nhưng li cũng va "lên ging dy đi" (7). Trên thc tế, Vit Nam đã đt mt chân vào cam kết cùng chiến đu chng li biến đi khí hu khi ký thỏa thun "Đi tác chuyn đi năng lượng công bng" gi tt là JETP tr giá hơn 15,5 t USD. Nhưng nhng năm gn đây, Hà Ni li liên tiếp b tù các nhà hot đng môi trường tiêu biu, trong đó ngoài bà Nhiên, còn có các bà Hoàng Minh Hng, Ngy Th Khanh, các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Li và Bch Hùng Dương. Đến nay mi ch có bà Khanh được tr t do sau khi th án 16 tháng tù. Theo gii quan sát trong nước, các nhà hot đng môi trường này là nhng "cánh chim đu đàn" đã và đang dũng cm t cáo các nhóm lợi ích thân Bc Kinh, đang tìm mi cách duy trì năng lượng than đá. Nhng chiến sĩ dũng cm đu tranh cho JETP, l ra có th đóng vai trò ch đo trong giám sát đc lp quá trình chuyn đi. Dư lun đang đt du hi, chuyến thăm Vit Nam ca Tng thống Biden và việc hai nước nâng cp quan h CSP liu có giúp ích gì cho cuc chng biến đi khí hu và ci thin môi trường dân ch  Vit Nam ? (8)

Tựu trung li, ý thc h vn đã được "đào sâu chôn cht" qua các cuc t thí gia Liên Xô vi Trung Quc, giữa Việt Nam vi Cambodia, gia Trung Quc vi Vit Nam. Ch có ch nghĩa dân tc – câu chuyn ngàn xưy – bao gi cũng là ngun năng lượng mi và có sc sng mãnh lit. Vit Nam khó có th hy vng, thông qua quan h gia hai Đảng cộng sản đ h nhit nhng tham vng về lãnh th và lãnh hi ca Bc Kinh. Di sn "phi ý thc h trong bang giao quc tế" ca Tiến sĩ Kissinger dường như chưa ngm được bao nhiêu vào các mi liên h tay ba, tay tư gia Vit Nam vi các cường quc trong k nguyên "Indo-Pacific t do và rng m(FOIP).

Các đánh giá không mấy lc quan ca nhng người va tham d din đàn ngày 2/12/2023 đ trin khai quan h CSP Vit – M (xin n danh, vì lý do an toàn) cho thy, con đường đ thúc đy CSP trước mt vn còn khá nhiu tr lc. Phi chăng vì thế mà các nội dung chi tiết ca Hi tho đã không được công b ngay c trên truyn thông trong nước. Báo chí nước ngoài li càng "không có ca" (9).

Hoàng Trường