Bắc Kinh cố tách Pháp khỏi Mỹ ; Paris muốn Tập giúp hạ nhiệt cuộc chiến (Hoàng Trường)

Vâng, đy là h nhit cuc chiến ca Nga  Ukraine. Còn chuyn Bc Kinh không mun M "thâu tóm" TâÂu thì cũng là chuyn xưa như tráđt. Điu khá ngc nhiên là dàn báo chí ca Tuyên giáo Vit Nam theo dõi khá sát sao chuyến thăm Trung Quc ca Tng thng Pháp.backinh1

Hiếm khi nàông Tp Cn Bình ra khi th đô Bc Kinh cùng vi các lãnh đo ngoi quc và cũng hiếm khi nàông mi mt lãnh đo ngoi quăn ti trong hai ngày liên tiếp. Nhưng ông Tđã làđiy vi Tổng thống Macron.

Tp s gi choZelenskykhi thích hp

Ngày 6/4, t Nhân Dân cĐảng cộng sản Việt Nam đưa li tin ca Tân Hoa Xã, theo đó, Ch tch Tp Cn Bình và Tng thng Emmanuel Macron đã tiến hành hđàm tĐi l đường Nhân Dâ th đô Bc Kinh. Ông Tp Cn Bình nhđnh, quan h hai nước Trung, Pháp duy trì đà phát trin tích cc, đnh. Hai bên đã ng h ln nhau trong phòng chng đi dch Covid-19, thương mi song phương tăng trưởng nhanh, hp tác trong lĩnh vc hàng không vũ tr, nông nghip, thc phđt nhiu kết qu quan trng, duy trì trao đi và phi hp trong các vđ biếđi khí hu, đa dng sinh hc và s phát trin ca Châu Phi...

Truyn thông quc tế nhn mnh thông đip mnh m ca Macron khi ông này nói vông Tp trong hđàm : "Cuc xâm lược ca Nga  Ukraine đã giáng mđòn mnh vào s đnh quc tế Tôi biết tôi có th tin tưởng vào ngài trong viđưa nước Nga tr li bình thường và các bên tr li bàđàm phán". Hai nhà lãnh đo Trung, Pháp cũng nht trí s phđđ đđược mt kết thúc thương lượng đi vi cuc chiến tranh ca Nga xâm lược Ukraine. Ngun tin này không nói rõ liu có hay không vic Trung Quc s thay đi quan đim v cuc xâm lược ca Nga, nhưng cho biết hai bên đã đng ý đàm phán thêm. Hơn mt năm qua, Tp Cn Bình vng h cuc xâm lược Ukraine ca Nga và gđây còn có tin thêm v vic Bc Kinh đang cân nhc gi vin tr gây sát thương (lethal aid) cho Moskva. Nay Tng thng Macron vn nuôi hy vng thuyết phc Tp Ch tch s dng nh hưởng ca mình đi vông Putin đ thúđy các n lđi tho Ukraine.

Đánh giá cao chuyến thăđu tiên ca nguyên th mt quc gia Châu Âđến Trung Quc sau khi nước này ni li hoàn toàn trao đi vi bên ngoài cũng như t chc thành công k hp ca Quc hi và Chính hip, ông Tp Cn Bình cho rng chuyến thăm s tđng lc và không khí mi cho quan h gia Trung Quc và Liên Hiệp Châu Âu (Liên Âu). Theo phía Paris, ông Tp Cn Bình đã tuyên b sn sàng cùng vi Phá"to cáđiu kin cho cuđàm phán" gia Nga và Ukraine đ vãn hi hòa bình.

Trướđó, hôm 6/4, lãnh đo Pháp và Trung Quc cùng kêu gi Moskva và Kiev m hòđàm sm nht có th được và đu tuyên b chng li vic s dng vũ khí ht nhân trong cuc chiến tranh Ukraine.Pháp cũng cho biết Tp Cn Bình đã tuyên b ông sn sàng gđin cho tng thng Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng ch tch Trung Quc nói rõ là ông s gi vào thđim do chính ông chn.Tuy nhiên, cam kết này công Tp Cn Bình không được nêu lên trong bt c bn tường trình nào ca phía Trung Quc v chuyến viếng thăm ca tng thng Macron.

Tp Ch tch nhn mnh Trung, Pháp có kh năng và trách nhim vượt lên trên nhng khác bit và tr ngi, đi theo đnh hướng chung là quan h đi tác chiến lượđnh, cùng có li vì hòa bình, đnh và thnh vượng toàn cu. Ông Tp Cn Bình đánh giá chuyến thăm ca Tng thng Macron ti Trung Quc ln này s tđng lc mi và mang li sc sng mi cho quan h Trung Qu Liên Hiệp Châu Âu. Mt quan chc thuĐin Elysée cho hay cuc hđàm gia Tng thng Pháp Emmanuel Macron và Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình đã din ra "thng thn và mang tính xây dng".

Tp tiếp Macron khá đc bit

Đc bit theo c hai nghĩa, trng th nhưng cũng có mt chút k c. Theo tường trình ca thông tín viên RFI Stéphane Lagarde, ti 5/4, ch tch Trung Quc và tng thng Pháđã ăn ti vi nhau ti tnh Qung Đông.Hiếm khi nàông Tp Cn Bình ra khi th đô Bc Kinh cùng vi các lãnh đo ngoi quc và cũng hiếm khi nàông mi mt lãnh đo ngoi quăn ti trong hai ngày liên tiếp. Theo các nhà quan sát, có th là ông c đưa Trung Quc xích gn li Pháp, trong bi cnh căng thng gia tăng gia Bc Kinh vi Washington. Theo đin Elysée, ông Tp Cn Bình đã nhn li mi ca tng thng Macron đến thăm Pháp, nhưng ngày viếng thăm chưđược xáđnh.

Tuy nhiên ngườđng đđt nước 1 t 4 dân dường như cũng có ý th hi"thế kèo trên" ca Trung Quc so vi nước Pháp, khi Tp Ch tch đ Tng thng Macron phi ch mt bui sáng, sau khi đến Bc Kinh, mi cho gp. Theo hãng tin Reuters, Th tướng mđược b nhim ca Trung Quc là ông Lý Cường sáng ngày 6/4 đã chàđón Tng thng Macron tĐi l đường Nhân Dân (ch không phi là ông Tp), mt tòa nhà n phía tây Qung trường Thiên An Môn thường được s dng cho các s kin và nghi l trang trng. Theo lch trình được công b, sau cuc gp mt vông Macron, ông Lý Cường tham gia vào mt "ba trưa làm vic" mang tính thân thin vi Ch tch y ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Tiếp đó vào cui bui chiu, hai nhà lãnh đo Châu Âhđàm riêng vi Ch tch Tp Cn Bình trước khi c ba nhà lãnh đo t chc hi ngh cp cao vào bui ti cùng ngày.

Mđiđc bit khác, đi cùng Tng thng Macron còn có cu Th tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, Ch tch Hđng Hiến pháp Pháp Laurent Fabius, mt s b trưởng, thành viên Quc hi Pháp và đc bit là hơn 60 lãnh đo các doanh nghip ln và hơn 20 đi din văn hóa Pháp. Do đó, có kh năng cao Pháp và Trung Quc s công b các tha thun v kinh tế và thương mi trong nay mai. Chuyến thăm nàđượđt nhiu k vng s giúp ci thin phn nào quan h gia Trung Quc và Châu Âu. Trướđó ngày 4/4, Đi s Trung Quc ti Pháp Lu Shaye tr li phng vn t Nouvelles d'Europe cho biết, chuyến thăm này công Macron đã g"mt tín hiu tích cđến thế gii bên ngoài rng hai nướđang hp tác cht ch trong nhiu lĩnh vc và cùng nhau ng phó vi các cuc khng hong toàn cu, to ra đng lc mi cho s phát trin quan h đi tác chiến lược toàn din Trung Qu Pháp và Trung Qu Liên Âu trong k nguyên mi".

Sau cuc gp vđi din ca Phòng Thương mi ChâÂu ti Bc Kinh sáng ngày 6/4, bà Von der Leyen đã đăng ti trên tài khon Twitter chính thc ca mình rng : "Mi quan h Trung Qu Liên Âu rt rng ln và phc tp. Cách chúng ta qun lý nó s táđng đến s thnh vượng và an ninh ca Liên Âu. Tôđến Bc Kinh đ tho lun v mi quan h nà và tương lai ca nó". Đng thi, bà cũng có mt s ý kiến bo lưu : "Trung Quc là mđi tác thương mi trng yếu nhưng các doanh nghip Châu Âđang phđi mt vi nhiu rào cn phân biđi x. Trong các cuc hp hôm nay, tôđã nhn mnh s cn thiết phi gii quyết s mt cân bng và ri ro bt ngun t s ph thuc và xut khu công ngh nhy cm, cũng như s cnh giác ca chúng ta đi vi các hành đng ca Trung Quc v Ukraine".

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 11/04/2023