Người Trung Quốc mang mặc cảm tự ti ? (Ngô Nhân Dụng)

Phi là mt người rt t tin mi dám viết thng thn, t đem thân ra chng chi vi dư lun xã hđang b m hoc như vy. Cô Thái Nương Nương cũng đđ t tin mi dám thách thc hàng trăm ngàn ngườđang ch trích mình. 


Bước vào năm 2022, đáng l người Trung Hoa trong lđa phi cm thy t tin hơn dân các nước khác mi phi. Bnh dch Covid-19 hoành hành khp thế gii, trong khi s người bnh và s người chế Trung Quc vn thp.  M có thêm na triu người mi mc bnh trong mt ngày 31 tháng 12, thành ph Tây An bên Trung Quc mi có 238 ca bnh mi trong ngàđó, mà bà Phó th tướng Tôn Xuân Lan phi bay ti thanh tra và thúđy.

Nhưng ch vì mt c"mt híp" mà dư lun trên các mng xã hi cho thy người dân trong lđđy mc cm t ti.

Đó là cp mt ca cô Thái Nương Nương (Cai Niang Niang, 菜孃孃). Nht báoSouth China Morning Post đăng tin công ty thc phm Ba Con Sóc (Tam chích tùng th三只松鼠đã phi rút li các mu qung cáo mang hình cô người mu này, vì b dân mng phđi. Bài qung cáđã chy trên mng t năm 2019, sut hai năm không ai nói gì c. Bng dưng, có người vch ra rng đôi mt ca cô Thái Nương Nương đã được trang đim làm cho chúng nh hơn, trông "có v Trung Quc" hơn ! Thế là mt phong trào bùng lên, phđi, t cáo hãng Ba Con Sóc bêu xu dân tc Trung Hoa, hô hào ty chay các sn phm ca h.

Phong trào này là do ni bt bình lâđi ca người Trung Hoa, khi thy ngườÂu M nuôi thành kiến rng dân Trung Quc có đôi mt nh quá ; các phim hay truyn hot ha luôn luôn mô t b mt người Trung Quc như vy. Dân trên mng không nó"mt nh" mà kích thích t ái chng tc bng nhng ch "mt him híp, m m nhãn" (眯眯眼).

Công ty Ba Con Sóc b t cáo là "k th chng tc", là c tình qung bá mt thành kiến c"người da trng" (bch nhân) trong khi mình cũng là dân da vàng. Công ty lên tiếng t bin h, nói rng đôi mt cô Thái Nương Nương vn t nhiên nh như thế ch không ai c ý trang đim làm cho chúng nh hơn. Người ta bèn tung lên mng nhng bc hình cô người mu lúc bình thường, tuy cũng nh nhưng không đến m"him híp" như trong các bài qung cáo – nht là trong bc hình chp cô đang cúi nhìn xung thì đôi mt cô có v nh hơn tht !

Cui cùng Ba Con Sóc phi quyếđnh rút các bài qung cáo tai hi. Công ty còn công b li xin li v bc hình cô người m"không thích hp vi quan nim thm mĩ" ca mi người.

Ch ti nghip cô Thái Nương Nương ! Cô phi lên tiếng, nhưng đ cãi chng li dư lun bt công ch không đ xin li ai c. Làm sao mình có th xin li người khác vì cha m đã sinh ra mình vđôi mt b người ta chê là "him híp ?" Cô lên mng Weibo (Vi Bác, ging như Twitter  M) hi c làng c nước : "B mt tôi nh thì tôi không phi người Trung Quà ?" Cô nói thng : i quc, tôđng ý. Nhưng (ly c ái quc) đem mt chuyn bé xé thành to thì là bnh hon !"

Bnh hon tht. Có th nhiu người không xinh đp bng cô Thái, không kiếđược nhiu tin như cô, ganh t nên làm ln chuyn. Nhiu người khác cũng hùa theo, vì mang sn cái mc cm mình thua kém dân da trng. Sau khi Trung Quốc m ca, mua hàng hóa, coi các qung cáo và phim nh Âu, M, h bđu chnh hưởng ; thđàn bà mang néÂu M là đp. H sng st khi mt cô người mu mt him híp, cht nh rng đó là hình nh ca ngườđàn bà Trung Quc tiêu biu trong con mt người da trng. Không th chp nh"người mình" b bêu riếu như vy ! Thế là ni cơn thnh n !

Mt chuyn tương t xy ra trong tháng trước. Cuc trin lãm nhiếnh ca công ty m phm Dior  Thượng Hi vào tháng 11 va qua đã phi cđi my bước hình vì dư luđàm tiếu. Nhiếnh gia Trn Mãn (陈漫) người Trung Quc, ni tiếng chnh thi trang, nhưng b đ kích là "bêu xu ph n Á Châu".Nht báo Bc Kinh ch trích cô nng n, viết rng cô "làm cho con gái Trung Quc xu xí" và "xuyên tc văn hóa Trung Hoa". Ch vì nhiu người mu trong các bc hình ca cô không cười, "trông như ma", mt híp, và da không trng tro !

Hùa theo t báđng cng sn, nhiu người lên mng đ kích Dior và Trn Mãn. Có người viết trên Weibo : "H (Dior) dùng hình nh mit th dâÁ Châu đ chng t nhãn hiu ca h thuuc hàng thượng lưu !" Có người còđt vđ chng tc : "Dân th đô các nước Tây phương không bao gi coi dâÁ Châu là nhng con người !"

Ch vì my bc hình không va mt mà suy nghĩ như vy, phi là nhng đóc chđy mc cm t ti !

Năm 2019 dân mng trong lđđã phđào khi công ty Dolce & Gabbana qung cáo vi hình nh cô người mđang ăn spaghetti bng đôđũa ! Chc công ty thi trang này tưởng rng ai coi hình nh đó cũng cười, thế là đ cho h nh nhãn hiu ca mình. Không ng h b lêán là "bt kính", là "làm thp phm giá" ph n Trung Hoa ! Dolce & Gabbana đã phđóng ca cuc trin lãm.

Nhng li lêán các công ty Dolce & Gabbana, Dior, Ba Con Sóc và buc ti cô Thái Nương Nương là phng ca nhng tâm hđy mc cm t ti. Nhng k thiếu t tin quá đáng nên nhìn đâu cũng thy người khác khinh mình, nghi h mun bêu xu và chế nho mình !

Nhưng không phi ai cũng t ti như vy. Mt ngườđã bênh vc Thái Nương Nương, "Tôi thy cô y rđp, và cái hình qung cáo này chng có gì là không ái quc". Và đt câu hi : "Nn văn hóa ca chúng ta có th bao dung và t tin hay không ?".

Không thiếu gì người Trung Hoa rt t tin vào giá tr văn hóa ca hÔng Bá Dương đã ni tiếng vi cun sách "Người Trung Quc xu xí", k ra đ các thói hư tt xu cđng bào ông. Ông đượđc gi hoan nghênh,  Đài Loan nơông sng và khp các nước t do có người gc Hoa cư ng.

Có th tin rng s người trong lđa chđy mc cm t ti không đông lm. H tr nêào nh các mng xã hi, núp dưới tình t dân tc và t ái chng tc, không khác gì nhng nhó"Da trng thượng đnh"  nước M. Nhóm người t ti nàđược gung máy tuyên truyn cĐng cộng sản nuôi dưỡng và tm b vi nhng luđiđ cao "Trung Quc Mng" và hô hoán v cá"mđe da, chèép" ca các nướÂu M. Dân Trung Hoa  Đài Loan không b nh hưởng nên h t tin, đông Bá Dương, v bng cười khoái trá.

Mt người Trung Quđ t tin, dù sng trong chế đ cng sn, là ông Vương TiĐông (Wang Xiaodong, 王小). Ông là mt trong 5 tác gi cu"Trung Quc Bt Cao Hng" (bn dch tiếng Anh là Unhappy China) xut bn năm 2009. Cun sách được coi là tiêu biu cho tinh thái quc ca người Trung Hoa. Hin chương mc công trên mng Weibo có hơn 2 triu 500 ngàn người theo dõi.

Nht báoSouth China Morning Post, ngày 27 tháng 12, loan tin ông Vương TiĐông mi viết trên mng Weibo rng Trung Quc không nên tiếp tđường li chng M, mà có th nhượng b trước cááp lc ca MÔng lnh lùng nhn xét rng ch trương on tuyt" vi nước M là hoàn toàn thiếu thc tếÔng nghĩ Trung Quc b cô lp s không th nàđui kp M, v kinh tế cũng như v k thut. Ông báđng nước M có th lôi kéđược tt c các nước khác trên thế giđy Trung Quc ra bên lÔng khuyên chính quyn không nêđ cho c nước M đng ý vi nhau là phi chng Trung Quc. Li khuyến cáo mnh nht ca Vương TiĐông nói thng rng nếu Trung Quc phi tr mt cái giá đ tránh tình trng đó, thì phi chp nhn, dù cái giá đó là b mt mt.

Ông Vương TiĐông cho biết trước khi viếđã tham khý kiến ca nhiu người, gm các nhà nghiên cu, các viên chc chính ph, và c trong quâđi. Bài viết trên Weibo công chưa b kim duyt ; nhưng ông đã b rt nhiu ngườđ kích.

Phi là mt người rt t tin mi dám viết thng thn, t đem thân ra chng chi vi dư lun xã hđang b m hoc như vy. Cô Thái Nương Nương cũng đđ t tin mi dám thách thc hàng trăm ngàn ngườđang ch trích mình. Coi hình ông trên báo thì thđôi mt cũng ch ln hơn mt cô người mu chút đnh.

Nếu mt người Vit nghe ai chê ngườÁ Châu "mt híp" h s tr li : Thế thì có sao không ? M"lá răm" đp hay xu ? Cò"mc nhi" đp hay xu ?

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 03/01/2022